จะผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่

รายได้ต่อเดือน :

^ โปรดกรอกรายได้ต่อเดือนของท่าน
ต้องมีเงินดาวน์เท่าไหร่ ?

ราคาอสังหาริมทรัพย์ :

^ โปรดกรอกราคาอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
จะขอเงินกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่ ? โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน

ราคาอสังหาริมทรัพย์ :

^ โปรดกรอกราคาอสังหาริมทรัพย์ของท่าน
หากขอเงินกู้ XX บาท จะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่ ?

จำนวนเงินกู้ :

ระยะเวลาผ่อนชำระ (ปี)

อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)
^โปรดกรอกจำนวนเงินกู้ที่ท่านต้องการ จำนวนปีผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย
ถ้าสามารถผ่อนชำระได้เดือนละ XX จะขอเงินกู้ได้เท่าไหร่ ?

จำนวนผ่อนชำระ
ระยะผ่อนชำระ (ปี)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
^โปรดกรอกจำนวนผ่อนชำระต่อเดือนที่คุณสามารถจ่ายได้ ระยะผ่อนชำระ (ปี) และอัตราดอกเบี้ย