* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 17/06/2562 16:01:15
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.32 -1.01 -0.06 1,678.20 1,667.75 12,281,136 40,483.28
SET50 1,106.71 -0.65 -0.06 1,112.02 1,103.20 1,656,473 26,209.84
SET100 2,452.34 -0.97 -0.04 2,463.55 2,444.88 2,420,326 31,445.42
sSET 777.07 +1.26 +0.16 779.60 776.47 193,643 933.75
SETCLMV 1,061.65 +0.67 +0.06 1,068.24 1,058.54 226,388 5,688.68
SETHD 1,216.54 -3.37 -0.28 1,222.71 1,213.60 1,234,427 16,689.26
SETTHSI 1,065.98 -1.20 -0.11 1,071.38 1,062.60 452,965 13,363.58
SETWB 1,042.03 -4.75 -0.45 1,050.53 1,036.74 355,712 5,994.64
mai 357.40 +1.56 +0.44 358.16 356.00 383,425 647.71
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 16:01:15
สถานะตลาด: Open(II)
ปริมาณ ('000 หุ้น)  383,425
มูลค่า (ล้านบาท)  647.71
จำนวนรายการ  28,243
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
60
258,447
ไม่เปลี่ยนแปลง
57
33,154
ลดลง
66
91,820

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (mai)
ข้อมูล ณ วันที่ 14/06/2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
234,883.56
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
17.88
P/E (เท่า)**
42.94
P/BV (เท่า)
1.77
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.76
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-3.23%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-7.39%
YTD (Year to Date)
-0.17%