* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 16/10/2562 12:04:07
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,632.34 +5.33 +0.33 1,635.49 1,628.87 9,623,002 26,393.35
SET50 1,089.74 +4.36 +0.40 1,092.67 1,086.72 750,000 18,153.91
SET100 2,399.26 +9.73 +0.41 2,405.47 2,392.97 1,114,484 20,770.45
sSET 732.92 +2.94 +0.40 733.95 730.43 89,744 450.17
SETCLMV 1,016.81 +3.12 +0.31 1,019.24 1,012.61 188,224 6,410.31
SETHD 1,147.27 +1.57 +0.14 1,152.24 1,144.10 233,863 5,699.83
SETTHSI 1,007.20 +2.76 +0.27 1,011.01 1,005.10 446,701 11,583.51
SETWB 1,011.24 +2.90 +0.29 1,014.23 1,007.75 189,768 3,602.02
mai 336.86 +1.66 +0.50 337.48 335.77 133,677 223.11
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 16 ต.ค. 2562 12:04:07
สถานะตลาด: Open(I)
ปริมาณ ('000 หุ้น)  133,677
มูลค่า (ล้านบาท)  223.11
จำนวนรายการ  11,143
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
64
54,393
ไม่เปลี่ยนแปลง
59
41,694
ลดลง
52
30,058

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (mai)
ข้อมูล ณ วันที่ 15/10/2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
228,086.02
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
33.70
P/E (เท่า)**
39.58
P/BV (เท่า)
1.69
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.77
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-10.82%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-7.86%
YTD (Year to Date)
-5.96%