* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 24/01/2563 13:59:09
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,571.42 -2.28 -0.14 1,576.68 1,568.40 8,254,234 23,719.26
SET50 1,061.40 -1.44 -0.14 1,064.79 1,058.92 534,670 14,682.19
SET100 2,319.44 -1.46 -0.06 2,326.15 2,314.33 716,345 16,807.67
sSET 675.95 -0.54 -0.08 678.16 675.27 129,057 453.49
SETCLMV 951.90 +1.04 +0.11 957.21 950.02 150,973 4,146.55
SETHD 1,101.80 +2.87 +0.26 1,104.50 1,098.81 166,364 5,160.49
SETTHSI 969.28 -1.15 -0.12 973.42 967.62 365,997 13,266.31
SETWB 991.76 -2.69 -0.27 997.17 988.25 122,259 3,245.93
mai 307.58 +0.46 +0.15 308.82 307.13 131,577 244.15
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 24 ม.ค. 2563 13:59:09
สถานะตลาด: Intermission
ปริมาณ ('000 หุ้น)  8,254,234
มูลค่า (ล้านบาท)  23,719.26
จำนวนรายการ  191,669
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
590
2,222,084
ไม่เปลี่ยนแปลง
549
1,991,797
ลดลง
720
4,014,402

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
16,686,997.20
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
15.05
P/E (เท่า)**
19.29
P/BV (เท่า)
1.78
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.15
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-3.54%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-8.76%
YTD (Year to Date)
-0.39%