* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 16/10/2562 12:03:07
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.57 +4.56 +0.28 1,635.49 1,628.87 9,589,749 26,264.48
SET50 1,088.96 +3.58 +0.33 1,092.67 1,086.72 747,672 18,094.62
SET100 2,397.72 +8.19 +0.34 2,405.47 2,392.97 1,111,237 20,677.85
sSET 733.01 +3.03 +0.42 733.95 730.43 89,529 448.06
SETCLMV 1,017.07 +3.38 +0.33 1,019.24 1,012.61 186,488 6,364.92
SETHD 1,145.86 +0.16 +0.01 1,152.24 1,144.10 232,368 5,660.16
SETTHSI 1,006.76 +2.32 +0.23 1,011.01 1,005.10 444,841 11,530.46
SETWB 1,011.31 +2.97 +0.29 1,014.23 1,007.75 188,896 3,586.17
mai 336.91 +1.71 +0.51 337.48 335.77 133,381 221.64
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 16 ต.ค. 2562 12:03:07
สถานะตลาด: Open(I)
ปริมาณ ('000 หุ้น)  9,589,749
มูลค่า (ล้านบาท)  26,264.48
จำนวนรายการ  201,971
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
745
4,595,356
ไม่เปลี่ยนแปลง
491
1,697,610
ลดลง
559
3,289,217

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 15/10/2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
17,108,684.66
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
136.53
P/E (เท่า)**
18.79
P/BV (เท่า)
1.84
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.07
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-5.84%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-2.01%
YTD (Year to Date)
+4.04%