* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 26/09/2563 03:19:48
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,244.94 -2.52 -0.20 1,256.40 1,241.66 16,687,236 45,623.65
SET50 786.03 -1.18 -0.15 794.22 783.53 1,077,075 24,651.61
SET100 1,764.58 -3.53 -0.20 1,783.60 1,759.44 1,895,878 31,029.70
sSET 609.94 -0.31 -0.05 616.01 608.73 502,358 2,530.89
SETCLMV 830.45 -4.22 -0.51 841.09 825.36 897,558 16,552.39
SETHD 805.99 -6.03 -0.74 817.45 803.17 362,926 9,015.80
SETTHSI 734.81 -2.93 -0.40 744.13 732.67 1,121,599 24,929.48
SETWB 857.24 -4.22 -0.49 867.55 853.77 427,720 10,603.47
mai 316.67 +0.03 +0.01 319.16 316.52 736,030 1,978.23
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 26 ก.ย. 2563 03:19:48
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  16,687,236
มูลค่า (ล้านบาท)  45,623.65
จำนวนรายการ  471,992
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
544
4,089,801
ไม่เปลี่ยนแปลง
461
2,110,434
ลดลง
898
10,390,849

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 25/09/2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
13,493,302.92
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
151.16
P/E (เท่า)**
21.34
P/BV (เท่า)
1.40
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
4.05
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-6.10%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+15.27%
YTD (Year to Date)
-21.20%