* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 09/04/2563 02:16:51
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,205.77 -9.18 -0.76 1,213.55 1,192.98 15,123,208 92,816.33
SET50 815.05 -10.37 -1.26 823.28 805.74 2,605,087 67,474.97
SET100 1,780.50 -18.42 -1.02 1,796.64 1,759.83 3,880,038 74,385.22
sSET 482.56 +8.17 +1.72 484.89 473.14 857,885 1,657.73
SETCLMV 748.66 -9.77 -1.29 757.38 741.32 773,354 19,875.19
SETHD 835.79 -17.09 -2.00 841.21 823.92 1,083,973 36,293.23
SETTHSI 740.70 -6.51 -0.87 747.51 731.40 2,479,873 63,465.58
SETWB 782.29 -2.71 -0.35 787.77 767.66 781,227 11,634.00
mai 229.66 +1.17 +0.51 230.66 228.38 433,457 445.60
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 09 เม.ย. 2563 02:16:51
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  15,123,208
มูลค่า (ล้านบาท)  92,816.33
จำนวนรายการ  813,988
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
611
7,395,808
ไม่เปลี่ยนแปลง
311
817,861
ลดลง
662
6,605,123

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 08/04/2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
12,970,681.25
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
55.15
P/E (เท่า)**
14.03
P/BV (เท่า)
1.32
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
4.28
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-23.36%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-24.71%
YTD (Year to Date)
-23.10%