* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 06/03/2564 03:19:52
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,544.11 +10.00 +0.65 1,553.92 1,529.83 34,309,985 104,811.72
SET50 958.33 +4.72 +0.49 966.77 949.13 2,424,595 59,944.95
SET100 2,165.92 +11.16 +0.52 2,184.01 2,146.33 4,243,400 78,216.72
sSET 801.07 +2.65 +0.33 804.73 797.69 1,080,730 6,337.37
SETCLMV 1,010.54 +1.34 +0.13 1,018.35 1,007.03 1,213,237 31,619.84
SETHD 1,126.95 +17.09 +1.54 1,136.67 1,110.10 854,868 30,022.56
SETTHSI 979.19 +6.06 +0.62 987.30 969.59 2,899,946 58,755.01
SETWB 957.45 -0.33 -0.03 964.21 950.29 643,903 14,897.94
mai 394.66 +3.31 +0.85 395.28 391.01 1,971,995 3,755.27
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2564 03:19:52
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  34,309,985
มูลค่า (ล้านบาท)  104,811.72
จำนวนรายการ  984,951
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
717
16,382,830
ไม่เปลี่ยนแปลง
458
4,457,785
ลดลง
860
13,320,564

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 05/03/2564
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
17,525,331.18
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
57.13
P/E (เท่า)**
40.32
P/BV (เท่า)
1.75
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.50
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+6.50%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+17.70%
YTD (Year to Date)
+6.54%