* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 15/12/2561 00:30:05
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,609.45 -5.54 -0.34 1,620.60 1,602.42 12,610,007 44,918.04
SET50 1,071.65 -2.55 -0.24 1,078.90 1,065.89 813,059 31,770.95
SET100 2,361.25 -7.95 -0.34 2,379.33 2,349.48 1,467,735 36,237.62
sSET 778.90 -6.46 -0.82 785.76 777.63 204,064 633.13
SETHD 1,202.87 -3.39 -0.28 1,213.38 1,196.26 460,652 13,525.32
SETCLMV 1,003.61 -3.97 -0.39 1,012.20 999.42 282,223 8,291.15
SETTHSI 1,021.49 -3.08 -0.30 1,028.11 1,015.49 519,020 26,694.06
mai 384.24 -6.20 -1.59 391.10 384.24 314,788 711.31
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 00:30:05
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  12,610,007
มูลค่า (ล้านบาท)  44,918.04
จำนวนรายการ  369,219
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
371
4,333,414
ไม่เปลี่ยนแปลง
447
1,819,445
ลดลง
944
6,356,922

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 14/12/2561
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
16,436,718.90
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
102.91
P/E (เท่า)**
15.19
P/BV (เท่า)
1.83
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.13
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-6.55%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-5.87%
YTD (Year to Date)
-8.23%