* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 05/08/2564 15:14:29
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,535.49 -10.37 -0.67 1,547.38 1,531.29 25,645,287 54,316.96
SET50 917.53 -8.10 -0.88 926.13 914.88 733,147 23,101.47
SET100 2,096.91 -17.66 -0.84 2,116.51 2,090.74 1,480,919 30,850.75
sSET 993.65 -1.38 -0.14 998.92 991.40 4,301,425 8,511.18
SETCLMV 1,004.13 -8.27 -0.82 1,014.14 999.70 675,005 14,894.84
SETHD 1,044.75 -8.41 -0.80 1,053.09 1,042.42 557,420 9,814.25
SETTHSI 954.02 -8.66 -0.90 962.58 951.38 938,442 21,991.75
SETWB 927.41 -12.97 -1.38 942.70 924.07 374,238 7,154.50
mai 511.62 +2.92 +0.57 514.71 509.94 3,248,986 4,177.02
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 05 ส.ค. 2564 15:14:29
สถานะตลาด: Open(II)
ปริมาณ ('000 หุ้น)  25,645,287
มูลค่า (ล้านบาท)  54,316.96
จำนวนรายการ  626,086
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
489
10,659,578
ไม่เปลี่ยนแปลง
447
1,731,273
ลดลง
1,141
13,223,670

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 04/08/2564
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
17,767,824.88
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
195.70
P/E (เท่า)**
29.18
P/BV (เท่า)
1.70
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.33
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-2.35%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+4.24%
YTD (Year to Date)
+6.66%