* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 25/06/2564 20:23:09
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,582.67 -3.05 -0.19 1,596.16 1,577.63 22,016,036 68,187.83
SET50 954.78 -1.36 -0.14 962.24 951.46 1,131,894 27,943.87
SET100 2,175.86 -4.35 -0.20 2,194.69 2,169.15 2,696,949 42,733.52
sSET 973.21 -6.50 -0.66 989.12 969.92 1,387,929 9,603.98
SETCLMV 1,018.12 -4.05 -0.40 1,029.13 1,015.00 930,199 21,959.38
SETHD 1,090.98 -0.07 -0.01 1,100.77 1,086.80 837,677 16,203.36
SETTHSI 987.19 -1.32 -0.13 995.03 983.20 1,951,033 32,374.08
SETWB 970.77 -0.35 -0.04 976.04 964.35 800,582 11,608.23
mai 498.57 -1.69 -0.34 505.99 495.98 3,345,723 5,986.35
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 25 มิ.ย. 2564 20:23:09
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  22,016,036
มูลค่า (ล้านบาท)  68,187.83
จำนวนรายการ  775,006
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
415
3,847,600
ไม่เปลี่ยนแปลง
523
6,231,526
ลดลง
1,102
11,883,144

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 25/06/2564
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
18,184,319.05
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
164.11
P/E (เท่า)**
30.10
P/BV (เท่า)
1.74
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.28
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+0.95%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+9.25%
YTD (Year to Date)
+9.41%