* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 02/12/2563 03:19:55
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,420.87 +12.56 +0.89 1,430.03 1,416.39 24,390,034 78,416.50
SET50 919.58 +10.97 +1.21 926.91 915.07 3,275,897 47,240.61
SET100 2,050.63 +21.98 +1.08 2,066.75 2,042.00 4,457,945 57,879.83
sSET 676.28 +2.92 +0.43 678.62 674.69 433,337 1,910.98
SETCLMV 944.43 +5.72 +0.61 951.91 938.45 1,356,913 28,613.11
SETHD 1,001.37 +13.55 +1.37 1,007.85 994.45 622,771 17,174.93
SETTHSI 878.67 +8.84 +1.02 885.82 874.85 2,944,665 41,177.97
SETWB 911.78 +6.86 +0.76 918.00 907.94 535,959 13,831.19
mai 328.08 +1.57 +0.48 329.01 326.86 1,542,097 1,693.17
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 02 ธ.ค. 2563 03:19:55
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  24,390,034
มูลค่า (ล้านบาท)  78,416.50
จำนวนรายการ  635,728
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
820
12,838,760
ไม่เปลี่ยนแปลง
435
2,167,557
ลดลง
850
9,012,587

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 01/12/2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
15,656,499.16
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
199.67
P/E (เท่า)**
28.11
P/BV (เท่า)
1.60
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.42
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+8.83%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+5.07%
YTD (Year to Date)
-10.06%