* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 26/08/2562 10:10:55
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,622.08 -24.60 -1.49 1,622.86 1,616.43 2,877,183 8,571.75
SET50 1,070.88 -17.81 -1.64 1,071.74 1,065.84 215,822 5,531.81
SET100 2,366.13 -40.02 -1.66 2,367.84 2,355.17 366,753 6,805.69
sSET 749.79 -12.60 -1.65 750.88 748.96 37,894 186.26
SETCLMV 1,010.51 -17.38 -1.69 1,010.72 1,004.48 68,004 1,974.87
SETHD 1,157.09 -20.71 -1.76 1,158.53 1,152.42 88,114 2,079.54
SETTHSI 1,011.12 -19.12 -1.86 1,012.15 1,006.90 160,941 4,441.82
SETWB 1,033.78 -14.96 -1.43 1,035.06 1,028.82 72,435 1,488.17
mai 346.66 -4.45 -1.27 346.83 345.95 80,859 98.85
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 26 ส.ค. 2562 10:10:55
สถานะตลาด: Open(I)
ปริมาณ ('000 หุ้น)  2,877,183
มูลค่า (ล้านบาท)  8,571.75
จำนวนรายการ  73,498
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
280
746,465
ไม่เปลี่ยนแปลง
155
149,158
ลดลง
1,123
1,977,308

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 23/08/2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
17,025,739.53
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
105.89
P/E (เท่า)**
18.73
P/BV (เท่า)
1.83
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.09
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+2.29%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-0.75%
YTD (Year to Date)
+5.29%