* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 18/04/2562 19:47:45
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,675.00 +1.80 +0.11 1,677.14 1,667.70 10,628,992 47,335.84
SET50 1,114.04 +1.52 +0.14 1,116.32 1,108.10 1,091,810 29,315.67
SET100 2,460.21 +4.24 +0.17 2,464.11 2,447.09 1,781,920 36,422.85
sSET 797.16 +3.81 +0.48 798.52 792.68 554,477 2,622.99
SETCLMV 1,059.78 +4.84 +0.46 1,062.51 1,052.88 384,737 9,362.40
SETHD 1,245.47 -1.96 -0.16 1,249.94 1,242.49 432,901 12,677.00
SETTHSI 1,070.88 -0.25 -0.02 1,074.05 1,066.31 931,936 24,739.27
SETWB 1,021.84 +6.98 +0.69 1,024.01 1,011.63 458,801 9,874.84
mai 367.46 +1.33 +0.36 368.22 366.01 311,677 735.59
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2562 19:47:45
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  10,628,992
มูลค่า (ล้านบาท)  47,335.84
จำนวนรายการ  331,477
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
601
4,014,434
ไม่เปลี่ยนแปลง
511
2,189,430
ลดลง
662
4,384,804

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 18/04/2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
17,128,529.46
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
39.97
P/E (เท่า)**
17.51
P/BV (เท่า)
1.86
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.06
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+5.88%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-1.29%
YTD (Year to Date)
+6.99%