* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 18/11/2562 13:54:03
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,604.35 +2.12 +0.13 1,606.47 1,596.80 9,842,821 20,006.83
SET50 1,083.72 +1.94 +0.18 1,085.52 1,077.73 689,731 12,102.55
SET100 2,374.62 +4.83 +0.20 2,377.69 2,360.80 1,094,804 15,005.26
sSET 688.21 -1.95 -0.28 692.16 687.09 111,190 500.55
SETCLMV 1,001.92 +7.28 +0.73 1,002.08 994.20 161,436 4,478.95
SETHD 1,150.27 +6.54 +0.57 1,150.70 1,142.72 162,785 4,632.25
SETTHSI 992.04 +1.92 +0.19 993.70 986.42 621,011 10,904.10
SETWB 1,004.36 +0.36 +0.04 1,006.65 999.06 141,197 2,921.25
mai 320.08 +0.59 +0.18 320.75 319.19 155,755 259.39
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 18 พ.ย. 2562 13:54:03
สถานะตลาด: Intermission
ปริมาณ ('000 หุ้น)  9,842,821
มูลค่า (ล้านบาท)  20,006.83
จำนวนรายการ  204,932
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
654
3,194,514
ไม่เปลี่ยนแปลง
515
1,194,618
ลดลง
730
5,362,054

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 15/11/2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
16,920,859.91
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
157.99
P/E (เท่า)**
19.70
P/BV (เท่า)
1.81
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.10
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-0.11%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-1.17%
YTD (Year to Date)
+2.45%