* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 04/06/2563 18:14:49
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,411.01 +36.83 +2.68 1,413.54 1,393.21 26,258,940 122,562.18
SET50 946.71 +27.66 +3.01 949.26 933.68 3,951,140 83,417.18
SET100 2,084.30 +57.82 +2.85 2,089.40 2,057.37 6,660,962 100,718.41
sSET 604.13 +11.24 +1.90 604.81 598.07 1,776,959 3,817.45
SETCLMV 920.40 +8.64 +0.95 925.02 914.31 1,153,254 30,709.30
SETHD 966.83 +40.01 +4.32 971.17 944.06 1,481,775 46,476.60
SETTHSI 875.97 +27.09 +3.19 878.68 862.40 3,962,949 83,158.16
SETWB 938.81 +22.00 +2.40 938.81 928.19 1,139,301 23,238.45
mai 292.51 +3.30 +1.14 293.28 291.11 675,273 1,267.83
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 04 มิ.ย. 2563 18:14:49
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  26,258,940
มูลค่า (ล้านบาท)  122,562.18
จำนวนรายการ  1,010,915
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
994
17,655,016
ไม่เปลี่ยนแปลง
279
1,293,169
ลดลง
552
7,089,176

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 04/06/2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
15,181,503.52
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
81.70
P/E (เท่า)**
19.80
P/BV (เท่า)
1.56
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.63
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+2.88%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-12.45%
YTD (Year to Date)
-13.02%