* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,333.22 - - - - - -
SET50 864.05 - - - - - -
SET100 1,927.78 - - - - - -
sSET 613.07 - - - - - -
SETCLMV 921.37 - - - - - -
SETHD 909.46 - - - - - -
SETTHSI 808.08 - - - - - -
SETWB 897.82 - - - - - -
mai 309.38 - - - - - -
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 
สถานะตลาด: 
ปริมาณ ('000 หุ้น)  -
มูลค่า (ล้านบาท)  -
จำนวนรายการ  -
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
-
-
ไม่เปลี่ยนแปลง
-
-
ลดลง
-
-

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 06/08/2563
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
14,452,302.21
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
121.52
P/E (เท่า)**
19.15
P/BV (เท่า)
1.49
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.80
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+4.27%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-13.19%
YTD (Year to Date)
-15.61%