* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 17/06/2562 16:00:45
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,670.57 -1.76 -0.11 1,678.20 1,667.75 12,231,585 40,211.04
SET50 1,105.84 -1.52 -0.14 1,112.02 1,103.20 1,649,898 25,969.58
SET100 2,450.56 -2.75 -0.11 2,463.55 2,444.88 2,413,088 31,195.38
sSET 777.25 +1.44 +0.19 779.60 776.47 193,569 933.19
SETCLMV 1,061.16 +0.18 +0.02 1,068.24 1,058.54 222,201 5,496.05
SETHD 1,216.45 -3.46 -0.28 1,222.71 1,213.60 1,230,131 16,495.53
SETTHSI 1,065.08 -2.10 -0.20 1,071.38 1,062.60 447,759 13,138.42
SETWB 1,041.11 -5.67 -0.54 1,050.53 1,036.74 355,499 5,990.89
mai 357.38 +1.54 +0.43 358.16 356.00 383,041 647.43
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 16:00:45
สถานะตลาด: Open(II)
ปริมาณ ('000 หุ้น)  12,231,585
มูลค่า (ล้านบาท)  40,211.04
จำนวนรายการ  254,046
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
542
3,158,612
ไม่เปลี่ยนแปลง
526
2,596,161
ลดลง
739
5,572,546

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 14/06/2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
17,142,963.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
62.46
P/E (เท่า)**
18.01
P/BV (เท่า)
1.82
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.07
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+2.23%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+3.91%
YTD (Year to Date)
+6.93%