* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 16/02/2562 00:30:07
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,636.94 -15.70 -0.95 1,652.06 1,634.87 14,855,978 49,158.93
SET50 1,089.39 -11.02 -1.00 1,099.89 1,086.88 1,247,607 33,323.48
SET100 2,399.38 -26.46 -1.09 2,424.34 2,395.16 1,873,512 39,474.67
sSET 781.58 -6.45 -0.82 790.07 781.51 299,180 1,133.96
SETHD 1,230.22 -11.22 -0.90 1,241.72 1,228.98 380,859 12,110.26
SETCLMV 1,008.64 -14.35 -1.40 1,023.50 1,008.64 370,208 10,287.60
SETTHSI 1,050.06 -13.02 -1.22 1,061.85 1,048.13 906,805 27,933.24
mai 383.22 -3.42 -0.88 388.53 383.22 502,166 789.19
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 16 ก.พ. 2562 00:30:07
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  14,855,978
มูลค่า (ล้านบาท)  49,158.93
จำนวนรายการ  386,446
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
333
4,937,410
ไม่เปลี่ยนแปลง
312
1,063,526
ลดลง
1,176
8,520,666

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 15/02/2562
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
16,733,801.32
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
18.40
P/E (เท่า)**
15.66
P/BV (เท่า)
1.84
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.08
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-0.12%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
-2.35%
YTD (Year to Date)
+4.67%