* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 24/09/2564 03:19:45
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.15 +11.56 +0.71 1,637.65 1,623.00 43,830,264 140,532.64
SET50 981.73 +12.29 +1.27 985.23 973.38 4,239,013 91,953.12
SET100 2,233.71 +22.36 +1.01 2,241.49 2,217.86 5,852,739 107,518.04
sSET 1,024.34 -8.50 -0.82 1,037.28 1,024.34 1,462,389 6,298.28
SETCLMV 1,045.61 +0.93 +0.09 1,049.94 1,042.98 1,748,646 63,491.42
SETHD 1,134.73 +16.14 +1.44 1,142.16 1,129.40 2,129,435 43,112.04
SETTHSI 1,027.42 +13.64 +1.35 1,030.69 1,017.99 4,765,599 90,069.43
SETWB 973.81 +0.25 +0.03 976.22 968.15 494,772 11,000.70
mai 555.55 -3.43 -0.61 562.95 555.46 14,133,615 7,642.34
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ย. 2564 03:19:45
สถานะตลาด: Closed
ปริมาณ ('000 หุ้น)  43,830,264
มูลค่า (ล้านบาท)  140,532.64
จำนวนรายการ  1,130,569
สถานะ
หลักทรัพย์
ปริมาณ
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น
639
19,774,823
ไม่เปลี่ยนแปลง
527
7,839,774
ลดลง
1,120
16,159,411

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (SET)
ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2564
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
18,777,030.25
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)
251.81
P/E (เท่า)**
20.85
P/BV (เท่า)
1.75
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
2.20
%การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด
+2.45%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด
+4.28%
YTD (Year to Date)
+12.54%