สทน.จับมือ มรภ. สร้างโอกาสในวิกฤต จัดสัมมนาออนไลน์ 4 - 6 ส.ค. นี้ ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ยกระดับ “อาหารพื้นถิ่น” สู่สากล ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี

Mon, 02 Aug 2021 04:24:23 GMT
คุยเข้ม-ครบรส เต็มอิ่มทั้งสาระและบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จับมือ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จัดสัมมนาออนไลน์ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรัง


สสารมืด : Zwicky , Rubin และ WIMPS กับ AXION

Fri, 30 Jul 2021 09:04:12 GMT
เมื่อ Fritz Zwicky นักฟิสิกส์หนุ่มวัย 32 ปี ได้พบกับ Robert Millikan เจ้าของรางวัลโนเบลฟิสิกส์ ปี 1923 จากผลงานการวัดค่าประจุของอิเล็กตรอน Zwicky ซึ่งเป็นคนขวานผ่าซาก และเสแสร้งไม่เป็น จนทำให้คนอื่นเห็นเป็นคนก้าวร้าวก็ได้เอ่ยว่า


สอวช. ร่วมกับ วช.-มจธ. ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

Tue, 27 Jul 2021 11:58:16 GMT
วช. - สอวช. และ มจธ. จับมือลงนามขับเคลื่อน “การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


สาเหตุการสูญพันธุ์ของสัตว์บกขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่บนเกาะ

Sat, 24 Jul 2021 03:33:19 GMT
เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2021 แรดขาว (Ceratotherium simum cottoni) ตัวสุดท้ายของโลกได้เสียชีวิตลงที่สวนสัตว์ในประเทศ Sudan หลังจากที่บรรพสัตว์ต้นตระกูลของมันได้ใช้ชีวิตยืนนานบนโลกมาหลายร้อยล้านปี


“วช.” หนุน “ซินโครตรอน” วิจัยสมุนไพรไทย พบ 8 ชนิด มีฤทธิ์ต้านโควิด-19

Mon, 19 Jul 2021 04:43:54 GMT
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุน “ซินโครตรอน” วิจัยสมุนไพรไทยจำนวน 23 ชนิด พบ 8 ชนิด มีฤทธิ์ต้านโควิด-19 ประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 70


แมงมุม : ใยที่ประเสริฐและพิษที่พิสดาร

Fri, 16 Jul 2021 10:59:11 GMT
วรรณกรรมเรื่อง Metamorphosis (การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง) โดยกวี Ovid ได้กล่าวถึงการถือกำเนิดของแมงมุมว่า ที่เมือง Lydia ในประเทศกรีซ มีสตรีคนหนึ่งนามว่า Arachne ซึ่งเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือในการปั่นไหมและทอผ้ามาก


วช. เสริม ม.บูรพา เลี้ยงหอยแครงระบบปิดด้วยแพลงก์ตอนพืช เกษตรกรปลื้ม หอยแครงโตเต็มที่

Thu, 15 Jul 2021 08:49:30 GMT
การเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของไทย ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรได้ปรับมาใช้วิธีการเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน แต่ยังคงต้องใช้เวลาเลี้ยงหอยแครงนาน และการเจริญเติบโตยังไม่เต็มที่ คณ


กิจการอวกาศไทยคลอดแล้ว ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศ

Tue, 13 Jul 2021 06:34:53 GMT
ครม. ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแล้ว รมว.อว. เผย ร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ การดำเนินกิจกรรมอวกาศระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ให้สามารถดำเนินการได้อย่าง


มุสิกะสตอรี่ เรื่องหนู ๆ

Fri, 09 Jul 2021 16:22:17 GMT
หนูเป็นสัตว์ที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำเกษตรกรรมใหม่ ๆ และรู้จักเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่ได้ เพื่อใช้เป็นอาหารในยามสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย


วช. ต่อยอด “รถยนต์สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว”

Fri, 09 Jul 2021 09:08:11 GMT
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง และกลุ่ม 'คนพิการ' จากการสำรวจความพิการและทุพพลภาพของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนคนพิการในประเทศไทย ภาพร