ในหลวง พระราชทานชื่อจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

2019-06-01 11:52:19
ประกาศ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อของจิตอาสา และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

2019-05-28 20:14:51
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี


สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ 2

2019-05-28 15:31:41
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2


ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

2019-05-27 08:50:20
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เปิดประชุมรัฐสภา

2019-05-24 15:23:47
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา


'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฉายกับ 'สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี'

2019-05-20 09:21:04
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 8 พระรูป


กรมสมเด็จพระเทพฯ บำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา

2019-05-18 19:20:51
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระฉายาลักษณ์ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

2019-05-18 11:37:40
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระฉายาลักษณ์ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ จำนวน 20 รูป เพื่อเชิญไปเผยแพร่ เนื่องในโอกาสสำคัญ


'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ทรงชื่นชมโสมนัส พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำเร็จลุล่วง งดงามสมพระเกียรติ

2019-05-14 09:35:18
เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ในหลวง ทรงชื่นชมโสมนัส พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำเร็จลุล่วงงดงามสมพระเกียรติ

2019-05-13 12:09:29
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมโสมนัสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำเร็จลุล่วงงดงามสมพระเกียรติ