สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล 20 ก.พ.นี้

2019-02-17 11:06:19
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ

2019-02-08 23:31:44
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ


สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช 2562 'ปีหมูทอง ร่ำรวย สมบูรณ์ พูนสุข'

2019-02-06 08:23:13
งานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ภายใต้ชื่อ 'ปีหมูทอง ร่ำรวย สมบูรณ์ พูนสุข'


'สมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานพรวันตรุษจีน 2562 "ไห้ จู ก่ง ฝู"

2019-02-05 10:45:24
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีกุน 2562 โดยพระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีน ซึ่งมีความหมายมงคลในปีนี้คือ 亥 猪 拱 福 อ่านว่า ไห้ จู ก่ง ฝู หรือ ปีหมูหมูดุนหนุนโชคลาภ ซึ่งผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้ จะมีความสุข มีโชค มีลาภ


'ทูลกระหม่อมฯ' ทรงโพสต์ภาพฉลองพระองค์ชุดกี่เพ้า ประทานพรวันตรุษจีน 2562

2019-02-05 10:42:14
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ในฉลองพระองค์ชุดกี่เพ้า ประทานพรเนื่องในวันตรุษจีน ความว่า "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ Happy Chinese New Year ขอให้เฮง เฮง เฮง


'สมเด็จพระเทพฯ' ทรงร่วมงานตรุษจีน ที่สถานเอกอัครราชทูตจีน

2019-02-03 11:52:22
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานตรุษจีน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระองค์โสมฯ เสด็จประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์

2019-02-03 09:36:02
แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-01-27 09:27:44
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการ การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1


'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

2019-01-02 08:50:29
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 ม.ค. โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในชื่อ "นอกหน้าต่างบานเล็ก"


ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-01-01 12:46:43
เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศ ให้ทราบทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น