น้อมรำลึกวันฉัตรมงคล

2009-05-05 10:26:32
นับเป็นเวลา 59 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกระทำพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง