สุวิทย์ พฤกษ์วัฒนานนท์ ‘มิว สเปซ’ ไม่หลุดวงโคจร

Mon, 17 Jun 2019 08:38:00 GMT
แม้ว่าโลกของการสื่อสารจะพัฒนาไปไกล สามารถเติมเต็มการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลได้หลากหลายมิติ ทว่าการเข้าถึงเทคโนโลยียังคงมีขอบเขตจำกัด และไม่ใช่ทุกคนที่จะหยิบฉวยมาใช้งานได้