ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งศาล "หม่อมถนัดศรี" เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

Thu, 18 Apr 2019 17:44:00

วันนี้ (18 เม.ย.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มีหลอดเลือดสมองอุดตัน และมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติด้วยตนเอง เข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริต และไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28

ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแลหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กรณีมีเหตุสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และให้ผู้ร้องเป็นผู้มีอํานาจจัดการสินสมรสระหว่างหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับ นางโรจนา สวัสดิวัตน์ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159/17 

จึงมีคําสั่งว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้ง หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาล และเป็นผู้มีอํานาจจัดการสินสมรสระหว่างหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับ นางโรจนา สวัสดิวัตน์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และมาตรา 1598/17 ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค.2562

 

 


19 เม.ย. ปิดถนนแต่เช้ามืด 16 เส้นทาง จัดขบวนเชิญน้ำอภิเษก

Thu, 18 Apr 2019 12:51:00

วันนี้ (18 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (19 เม.ย.) ในช่วงเช้าจะมีริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง บช.น. จึงปิดการจราจร 16 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น.

ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 16 เส้นทาง ได้แก่

1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์)
2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า)
5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์)
6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า)
7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ)
8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย
9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี)
11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.)
13) ถนนหับเผย
14) ถนนหลักเมือง
15) ถนนกัลยาณไมตรี
16) ซอยสราญรมย์


ทั้งนี้ แนวทางการปิดจราจร จะทําการปิดการจราจรเมื่อขบวนผ่าน สําหรับเส้นทางใดที่ขบวนยังไม่ผ่าน หรือเส้นทางใด ที่ขบวนผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวน เจ้าหน้าที่ตํารวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วง ๆ ไป เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็ว

 

 

 

 


20 เม.ย.นี้ "กรุงไทย" ปิดระบบบริการชั่วคราวเวลา 00.01 - 05.30 น.

Thu, 18 Apr 2019 11:43:00

วันนี้ (18 เม.ย.2562) ธนาคารกรุงไทย แจ้งจะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.นี้ ระหว่างเวลา 00.01-05.30 น.ได้แก่

สำหรับบริการอื่นๆ ใช้บริการได้ตามปกติ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center หมายเลข 02- 111 -1111


สงกรานต์ 62: 7 วันสงกรานต์เมาขับพุ่ง 1.2 หมื่นคดี-คัดกรองส่งบำบัด

Thu, 18 Apr 2019 11:06:00

วันนี้ (18 เม.ย.2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เผยยอดสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติของวันที่ 17 เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการควบคุมเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 3,693 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,454 คดี คิดเป็นร้อยละ 93.53 คดีขับเสพ จำนวน 231 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.25 คดีขับรถประมาท จำนวน 8 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.22

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 91 คน โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00- 04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง  ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 480 คน แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 478 คน คดีขับเสพ จำนวน 2 คน

สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติช่วง 11-17 เม.ย.นี้ จำนวน 12,597 คดี พบว่าขับรถขณะเมาสุรา 12,192 คดี ร้อยละ 96.79 คดีขับเสพ 386 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.06 คดีขับรถประมาท จำนวน 19 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.15

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 727 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 714 คดี และจังหวัดนครพนม จำนวน 533 คดี

 

 

คัดกรองติดสุราส่งฟื้นฟูสถานบำบัด

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติมากขึ้น มาตรการต่อจากนี้ กรมคุมประพฤติจะจำแนกความเสี่ยง และคัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราจะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเพื่อรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับตามสถานพยาบาล ภายใต้โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2562

 

นอกจากนี้และยังคงมีมาตรการทำงานบริการสังคมสำหรับผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การดูแลเหยื่อเมาแล้วขับหรือผู้ป่วยติดเตียงตามโรงพยาบาล การเป็นอาสาจราจร หรือร่วมกิจกรรมยังจุดตรวจ ด่านตรวจ เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เมาขับ" 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,222 คดี

 

 

 


อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก 76 จังหวัด ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เย็นนี้

Thu, 18 Apr 2019 09:55:00

วันนี้ (18 เม.ย.2562) กระทรวงมหาดไทย จัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 หลังจากได้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกและพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดแล้ว

 

โดยผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกทั้งหมด มาวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก ก่อนเริ่มเคลื่อนขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วงดุริยางค์กองทัพบก ใช้เส้นทางเคลื่อนขบวนจากหน้ากระทรวงมหาดไทยเดินไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม


โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปวางในพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามตามที่กำหนด เพื่อจะประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานครและทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในเย็นวันนี้ เวลา 17.19 น.

 

โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ทั้งนี้ พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมที่วัดสุทัศนเทพวราม เป็นขั้นตอนการเตรียมพิธีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในเช้าวันที่ 19 เมษายน จะมีริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงสำคัญและเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม เนื่องด้วยบริเวณที่ตั้งถือเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาล

 

 

 


สุดช็อก! ช่วย 38 ชีวิตพ้นคาเฟ่แมวผสมข้ามสายพันธุ์

Wed, 17 Apr 2019 18:00:00

วันนี้ (17 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทัฬอิญ จิรเปรมธนิก ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา พร้อมกับจิตอาสาในภารกิจช่วยชีวิตแมวที่คาเฟ่แห่งหนึ่งย่านถนนวัชรพล โดยบอกว่าเป็นภารกิจที่เกิดขึ้น เมื่อลูกจ้างของร้านคาเฟ่แมวแห่งนี้ มาขอความช่วยเหลือหมาแมวที่ร้านของตัวเอง เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่าสาเหตุเจ้าของเจ้าของถูกดำเนินคดี และอยากให้นำหมาแมวมาดูแล

แต่เมื่อเข้าไปช่วยเหลือ และพบความผิดปกติหลายอย่าง เพราะถ้าเจ้าของถูกดำเนินคดีต้องปิดกิจการ แต่เมื่อเข้าไปเจอแมว ถูกปล่อยวิ่งในชั้นล่างของร้าน เมื่อเข้าไปช่วยเหลือพบว่าแมวถูกปล่อยทิ้งไว้ชั้นล่าง และมีสภาพแบบอนาถามาก ไม่สบาย เป็นหวัดแมว ถ้าปล่อยไว้จะหูหนวก และมีปัญหาทางสมอง และตาจะบอด

ภาพ: ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา

ภาพ: ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา

 

สิ่งที่เจอวันแรกคือขึ้นไปแค่ชั้น 2 เพราะชั้น 3 เป็นโรงแรมแมว และนำแมว 3 ตัวออกไป พิการทางสมอง และเป็นหวัดแมว ตาทุกตัวจะปิดแล้ว และตาบอด 2 ข้าง และต่อมาวันที่ 2 เข้ามาปฏิบัติภารกิจ ช่วยแมวออกมาได้ 38 ตัว

พบแมวที่ชั้น 3 มีแมวพิการ เขาใช้เป็นสถานที่ผลิตลูกแมว ผสมแบบข้ามสายพันธุ์ และมีกลุ่มตลาดมืดที่ต้องแมวที่แปลกใหม่ และวงการนี้เอาแมวยีนด้อย ทับกันแบบเลือดชิด เช่นพ่อผสมลูก พี่กับน้องทำให้เป็นแมวพิการ

โดยหน้าร้านทำเป็นคาเฟ่ ส่วนชั้นบนทำเป็นโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และมีการทำธุรกิจในด้านมืดของสัตวแพทย์รายหนึ่งด้วยการเพาะพันธุ์แมวสายพันธุ์ประหลาดที่เรียกว่า สฟริงค์จิ๋ว คนซื้อมองว่าเป็นความสวยงาม แต่กว่าจะได้แต่ละตัวขึ้นมา ต้องแลกด้วยชีวิตแมวกว่า 100 ชีวิต

 

ภาพ: ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา

ภาพ: ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา

 

รู้สึกช็อก เพราะก่อนหน้านี้ยังมีแมวที่หายออกไปจากในคาเฟ่ แสดงว่าไม่ว่าจะมีใครรับไปอุปการะหรือนำไปจำหน่ายแล้ว และยังเจอซากแมวแช่ในตู้เย็นกว่า 10 ตัว

ขณะนี้ล่าสุดหลักฐานต่างๆ ได้รวบรวมให้ทางเจ้าของตึก เพื่อแจ้งความดำเนินคดีว่าทารุณกรรมสัตว์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้แมวที่ช่วยเหลือออกมาทั้งหมดอยู่ในภาวะติดเชื้อ และต้องการรักษาด่วน ทั้งนี้ นายทัฬอิญ ระบุว่า ราคาซื้อแมวประหลาด ราคาตั้งแต่ 20,000 -100,000 บาทเพราะขายความด้อยของมัน ตัวเล็กที่สุด เหมือนพิกลพิการแปลกๆ ยิ่งได้ราคา

 

 

สัตวแพทย์ ระบุสัตว์เสี่ยงพิการ-อายุสั้น 

ไทยพีบีเอสออนไลน์สัมภาษณ์ นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า แมวสฟิงซ์ เป็นพันธุ์แมวชนิดหนึ่ง ไม่มีขน แต่ที่คาเฟ่แมวที่เป็นข่าว จะผสมแมวข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้แมวตัวสั้น ขาสั้น และตัวเล็กลงเหมือนกับหมากระเป๋า ซึ่งวิธีการก็จะต้องนำเอาพันธุกรรมด้อยมารวมกัน และผลิตขายในกลุ่มที่นิยมสัตว์แปลกพวกนี้

ปกติสัตว์ทุกชนิด ถ้าผสมในครอบครัวเดียวกัน จะอายุสั้นเพราะเลือดชิด และการที่จะได้สัตว์แปลกมาหนึ่งตัวก็จะมีสัตว์พิการเกิดขึ้นในกระบวนการที่ไม่ดี และถ้าทำสำเร็จคนที่นำไปเลี้ยงอายุจะไม่ยืน

 

ภาพ: ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา

ภาพ: ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา

 

นายสัตวแพทย์เกษตร กล่าวอีกว่า ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่สัตวแพทย์ทั่วโลก จะมองหาการผสมข้ามสายพันธุ์ในสัตว์หลากหลายชนิด เพื่อความสวยงาม ความแปลกและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งที่เห็น เช่น นก กิ้งก่า ปลากัด รวมทั้งหมู ไก่ เพื่อเพิ่มมูลค่า แต่บางกรณีก็ไม่ควรทำเพื่อตอบสนองความแปลกของคนบางกลุ่ม เพราะไม่มีประโยชน์อะไร และซ้ำยังเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์

สำหรับแมวที่รอดจากคาเฟ่แมวแห่งนี้ พบเป็นแมวพิการส่วนหนึ่งมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ และมีข้อมูลป่วยเป็นหวัดแมว จะไม่ติดถึงคนแต่ก็ต้องนำไปดูแลรักษาเพื่อไม่ให้ติดไปยังแมวตัวอื่นๆ

 

ภาพ: ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา

ภาพ: ทัฬอิญ เสรีรวมไทย บึงกุ่ม รามอินทรา

 

 


"เดชา" ผ่านคุณสมบัติ "หมอพื้นบ้าน"

Wed, 17 Apr 2019 17:48:00

วันนี้ 17 เม.ย.62 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังการหารือกรณีการแจกจ่ายน้ำมันกัญชาและการขอรับรองเป็นหมอพื้นบ้านของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ว่า ได้มอบอำนาจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดกรองใน 8 ข้อหรือไม่ ประกอบด้วย มีผู้มารับบริการสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี สืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ หรือท้องถิ่นมีความสามารถบำบัดรักษาโรค ไม่หวงวิชา ถ่ายทอดความรู้ ไม่เรียกร้องค่ารักษามากเกินควร เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและมีคุณธรรม

เบื้องต้นเห็นว่านายเดชา เข้าข่ายเป็นหมอพื้นบ้าน เนื่องจากใช้สมุนไพรอื่นมารักษาผู้ป่วยนานกว่า 10 ปีแล้ว คาดว่าใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการอบรมด้วยหากรับรองเป็นหมอพื้นบ้านแล้ว

ขณะที่นายเดชา เชื่อว่าจะได้การรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน พร้อมกับย้ำว่าผลิตน้ำมันกัญชาใช้เองไม่เกี่ยวกับมูลนิธิฯ เมื่อเห็นว่าได้ผลดี และน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย จึงมอบให้วัดแจกจ่าย ทั้งที่ทราบว่าผิดกฎหมาย หลังจากนี้หากจะใช้น้ำมันกัญชาต่อ ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย โครงการวิจัย ซึ่งจะหารือในวันพรุ่งนี้(18 เม.ย.) เพื่อหาทางออกโดยเร็ว เนื่องจากเป็นห่วงผู้ป่วยกว่า 5,000 คน จะขาดยาและคาดว่าสิ้นเดือน เม.ย.นี้ น่าจะแจกได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

อ่านข่าว "เดชา" ยันบริสุทธิ์ใจแจกกัญชารักษาผู้ป่วย 

ขณะที่นายธนรัฐ ใกล้กลาง พร้อมด้วย นางเหรียญ ใกล้กลาง ผู้จัดการมูลนิธิข้าวขวัญ เป็นตัวแทนนายเดชา ศิริภัทร เข้ายื่นเอกสาร ขอรับรองเป็นหมอพื้นบ้านกับนายนายสาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตามระเบียบกรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

และในวันที่ 19 เม.ย.นี้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษแพทย์แผนไทย สสจ.สุพรรณบุรี จะเข้าตรวจสอบมูลนิธิและต้องมีชาวชุมชนให้การรับรองอย่างน้อย 10 คน และหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะออกหนังสือรับรองให้นายเดชาได้

 

 


"แม่น้ำเจ้าพระยา-คลองบางลำพู" พื้นที่ควบคุมเดินเรือชั่วคราว

Wed, 17 Apr 2019 16:32:00

วันนี้ (17 เม.ย.62) เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.62 ซึ่งกองทัพเรือได้รับผิดชอบถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางน้ำในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจะทำการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ

ดัเพื่อให้การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบการจราจรทางน้ำ ในวันซักซ้อมและวันพระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ “เจ้าท่า” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางลำพู เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ดังนี้

1.แม่น้ำเจ้าพระยา

1.1 เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย

วันที่ 17, 21, 26, 28, และ 30 เม.ย.62 ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างเวลา 15.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ


วันที่ 4 พ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 7 พ.ค.62 เวลา 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

 

1.2 เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือภัตตาคาร เรือข้ามฟาก และเรืออื่นๆ นอกเหนือจาก เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย


วันที่ 17 และ 21 เม.ย. ห้ามเดินเรือผ่าน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระปกเกล้า ระหว่างเวลา 16.00-21 00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ


วันที่ 26 และ 30 เม.ย. ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่วัดระฆังโฆสิตาราม ถึงป้อมวิชัยสิทธิ์ (ปากคลองบางกอกใหญ่) ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ


วันที่ 28 เม.ย. และวันที่ 5 พ.ค. ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า ระหว่างเวลา 16.00 – 21.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ


วันที่ 4 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 7 พ.ค. เวลา 19.00 น. ห้ามเดินเรือผ่าน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระปกเกล้า

 

2.คลองบางลำพู


2.1 เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว และเรืออื่น ๆ

วันที่ 17,21, 28 เม.ย. และวันที่ 5 พ.ค. ห้ามเรือผ่านตั้งแต่ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึง สะพานนรรัตน์สถาน ระหว่างเวลา 16.00- 21.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

*คำเตือนผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500-5,000 และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

 

 

 


เฉลิมพระเกียรติ ประดับไฟ 13 สะพาน ข้ามเจ้าพระยา

Wed, 17 Apr 2019 12:26:00

วันนี้ (17 เม.ย.62) นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้จัดให้มีการเปิดไฟประดับสะพานบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในความดูแล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สำหรับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 13 แห่ง ได้แก่ สะพานพระราม 3  สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 สะพานพระราม 7 สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานกรุงธน สะพานกรุงเทพ สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2

 

 

 

 

ทั้งนี้จะทำการเปิดไฟประดับ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.62 ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.62 เวลา 19.00-22.00 น. และวันที่ 4-6 พ.ค.62 จะเปิดไฟประดับเวลา 18.00-24.00 น.

 

 

 


คุมสื่อ ! เผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยทางจิต โทษจำคุก 1 ปีปรับ 1 แสน

Wed, 17 Apr 2019 12:20:00

วานนี้ (16 เม.ย.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยระบุว่า พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 32 มาตรา 33  มาตรา 34 และมาตรา 35ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ การคุ้มครองจากการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ในสื่อทุกประเภทที่อาจนำข้อมูลส่วนบุคคล ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ อันจะทำให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติ คุณ ของผู้ป่วยและครอบครัว และเพื่อให้สามารถนำผู้ที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่นี้ คือ มีการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เช่น เพิ่มปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการ

แก้ไขให้หัวหน้าสถานบำบัดรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา เดิมกำหนดให้อธิบดีกรมสุขภาพเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานบำบัดรักษามีอำนาจให้ความยินยอมในการบำบัดรักษาทางกายแทน หากเห็นว่าผู้ป่วยขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมรับการบำบัดรักษาทางกาย และไม่มีผู้ให้ความยินยอม

การเพิ่มมาตรา 16/1 การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดต้องไม่ทำให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ หรือความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว การเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และมาตรา 16/2 ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16/1 ให้อธิบดีมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้เผยแพร่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล 2.ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการเผยแพร่ข้อมูล 3.ระงับการเผยแพร่ข้อมูล หรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการเผยแพร่ข้อมูล 4.ให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้น การออกคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


ปิดการจราจรซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Wed, 17 Apr 2019 12:18:00

วันนี้ (17 เม.ย.62) คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เตรียมฝึกซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงครั้งแรก โดยริ้วขบวนที่ 1 คือ ริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ริ้วขบวนที่ 2 เป็นริ้วขบวนราบใหญ่ เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

และริ้วขบวนที่ 3 เป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารค เสด็จเลียบพระนคร ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เริ่มต้นที่พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ศาลาสหทัยสมาคม เคลื่อนริ้วขบวนตามเส้นทางสู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯในขบวนพยุหยาตราสถลมารคเลียบพระนคร ในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 16.30 น.

สำหรับริ้วขบวนที่ 3 จะมีผู้ร่วมขบวนกว่า 1,500 คน ประชาชนจะได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ และชมความงามของริ้วขบวนตามโบราณราชประเพณี

กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะทำการปิดการจราจรเพื่อ ซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในวันนี้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป คาดเปิดการจราจรได้ตามปกติในเวลา 21.30 น.

อ่านข่าว ปิดถนน 40 สาย ซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

การปิดการจราจรจะดำเนินการใน 40 เส้นทาง ส่วนใหญ่เป็นถนนโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำการปิดการจราจรเมื่อขบวนซักซ้อมผ่าน สำหรับเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่านหรือเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวนซักซ้อม ตำรวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และให้กระทบการจราจรน้อยที่สุด

ทั้งนี้ แนะนำประชาชน กรณีเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี ขอแนะนำให้ไปใช้เส้นทางดังนี้

1.เมื่อลงจากด่วนยมราช หรือมาจากถนนเพชรบุรี ถนนราชวิถี ให้ไปใช้สะพานกรุงธน (ซังฮี้) หรือสะพานพระราม 8

2.สำหรับรถที่มาทางด้านถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 และ ถนนเจริญกรุง ให้ไปใช้สะพานพระปกเกล้า และสะพานพุทธยอดฟ้า

หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สอบถามที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร หรือ บก.02 หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.trafficpolice.go.th

 

 


สถานทูตช่วยเหลือครอบครัว จัดการศพ "น้องเธียรช์"

Wed, 17 Apr 2019 11:28:00

วันนี้ (17 เม.ย.2562) น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณี ด.ช.เธียรช์ สุขานนท์สวัสดิ์ อายุ 14 ปี ได้หายไปจากห้องพักของโรงแรมในย่านกินซ่า และมารดาได้ประกาศให้ช่วยกันตามหาว่า สถานเอกอัครราชทูตไทยในญี่ปุ่น ทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ต้น และได้ช่วยประสานงานกับตำรวจญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและค้นหา ด.ช.เธียรช์ ตลอดทั้งวัน

ล่าสุด สถานทูตได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่น เมื่อเวลา 01.19 น.ของวันที่ 17 เมษายนว่า พบร่างของ ด.ช.เธียรช์ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการชันสูตรศพ เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต

น.ส.บุษฎี กล่าวว่า นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ได้ไปพบกับพ่อแม่ของ ด.ช.เธียรช์ เพื่อแสดงความเสียใจและให้กำลังใจยังโรงแรมที่พัก ก่อนจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจพร้อมกัน

โดยสถานทูตจะดำเนินการตามกระบวนการทางกงสุล รวมถึงการออกใบมรณบัตรและการดำเนินการในส่วนของร่างผู้เสียชีวิต ตามความต้องการของครอบครัว ทั้งยังจะดูแลและให้การสนับสนุนครอบครัวอย่างเต็มที่ต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

พบตัว “น้องเธียรช์” หายที่ญี่ปุ่น ครอบครัวระบุเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

 


แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์

Wed, 17 Apr 2019 07:31:00

วันนี้ (17 เม.ย.2562) สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ค่ำวานนี้ วันอังคารที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น. คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปรอท หรือ ไข้ จากการติดเชื้อของพระวัตถิ หรือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลให้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติม และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 17 เมษายน 2562


"เดชา" เตรียมยื่นรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ใช้กัญชารักษาโรค

Tue, 16 Apr 2019 19:32:00

วันนี้ (16 เม.ย.2562) นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (17 เม.ย.) นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ และมูลนิธิสุขภาพไทย จะเข้าหารือกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามคำเชิญของนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะหารือเป็นการภายในเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชาการแพทย์เพื่อประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง คณะเภสัช จุฬาฯ เชิญ "เดชา" ร่วมพัฒนายาจากกัญชา

ส่วนการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน ของอาจารย์เดชานั้น ได้มอบอำนาจให้ผู้จัดการมูลนิธิข้าวขวัญ ยื่นเรื่องให้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 10.00 น.พรุ่งนี้  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 และจะยื่นเรื่องนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาไปพร้อมกันด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง อย.เตือนแจ้งครอบครองกัญชารักษาโรคขีดเส้นแค่ 19 พ.ค.นี้

ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี บอกด้วยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมาก ยังเดินทางมาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิข้าวขวัญ เบื้องต้นจะแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบก่อน ระหว่างรอความชัดเจนจากการประชุมหารือร่วมกันกับมูลนิธิ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 18 เม.ย.นี้ เพื่อหาข้อยุติว่าจะดำเนินการดูแลผู้ป่วยอย่างไรต่อไป

 

 

 


4 โมงเย็น ปิดถนน 40 สาย ซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 17 เม.ย.

Tue, 16 Apr 2019 16:36:00

วันนี้ (16 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บช.น.จะทำการปิดการจราจรเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 17 เม.ย. ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติ ในเวลาประมาณ 21.30 น.

โดยถนนที่ปิดการจราจรมีจำนวน 40 สาย ได้แก่

1. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
2. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย
3. ถนนราชดำเนินใน (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ)
4. ถนนสนามไชย (จากแยกป้อมเผด็จ ถึง แยกตัดถนนพระพิพิธ)
5. ถนนหับเผย
6. ถนนหลักเมือง
7. ถนนกัลยาณไมตรี
8. ซอยสราญรมย์
9. ถนนพระจันทร์ ตลอดสาย
10. ถนนมหาราช (จากท่าพระจันทร์ ถึง แยกปากคลองตลาด)
11. ถนนท้ายวัง
12. ถนนเชตุพน
13. ซอยเศรษฐการ
14. ถนนราชินี (จากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า – แยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)
15. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากแยกอรุณอัมรินทร์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ)
16. ถนนราชดำเนินกลาง ตลอดสาย
17. ถนนจักรพงษ์
18. ถนนสามเสน (จากแยกบางขุนพรหม ถึง แยกบางลาพู)
19. ถนนตะนาว (จากแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึง วงเวียนสิบสามห้าง)
20. ถนนสิบสามห้าง
21. ถนนบวรนิเวศ
22. ถนนข้าวสาร
23. ถนนรามบุตรี
24. ถนนตานี
25. ถนนไกรสีห์
26. ถนนพระสุเมรุ
27. ถนนดินสอ (จากแยก กทม. ถึง แยกวันชาติ)
28. ถนนประชาธิปไตย (จากแยกวันชาติ ถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์)
29. ถนนราชดำเนินนอก (จากแยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า)
30. ถนนนครสวรรค์ (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกจักรพรรดิพงษ์)
31. ถนนหลานหลวง (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกหลานหลวง)
32. ถนนมหาไชย (จากแยกป้อมมหากาฬ ถึง แยกสาราญราษฎร์)
33. ถนนบุญศิริ (จากถนนอัษฎางค์ ถึง ถนนบูรณศาสตร์)
34. ถนนราชบพิธ
35. ถนนบำรุงเมือง (จากสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
36. ถนนเจริญกรุง (จากวงเวียน รด. ถึง แยกเฉลิมกรุง)
37. ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
38. ถนนบ้านหม้อ (จากสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกบ้านหม้อ)
39. ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)
40. ถนนพระพิพิธ (จากถนนสนามไชย ถึง แยกพระพิทักษ์)

 

แนวทางการปิดจราจรจะทำการปิดการจราจรเมื่อขบวนซักซ้อมผ่าน สำหรับเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่าน หรือเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวนซักซ้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วง ๆ ไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็ว ให้ได้รับผลกระทบด้านจราจรน้อยที่สุด

ทั้งนี้ แนะนำประชาชน กรณีเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี ขอแนะนำให้ไปใช้เส้นทางดังนี้

1.เมื่อลงจากด่วนยมราช หรือมาจากถนนเพชรบุรี ถนนราชวิถี ให้ไปใช้สะพานกรุงธน (ซังฮี้) หรือสะพานพระราม 8

2.สำหรับรถที่มาทางด้านถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 และ ถนนเจริญกรุง ให้ไปใช้สะพานพระปกเกล้า และสะพานพุทธยอดฟ้า จะเป็นการสะดวกกว่า

 

 


สงกรานต์ 62 : กทม. ล้างถนนข้าวสาร - สีลม หลังวันสงกรานต์ พบปีนี้ขยะลดลง

Tue, 16 Apr 2019 11:16:00

วันนี้ (16 เม.ย.2562) กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาดถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ หลังเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประกอบด้วย ถนนข้าวสาร ถนนตะนาว ถนนจักรพงษ์ ถนนไกรสีห์ ถนนตานี ถนนสิบสามห้าง ถนนรามบุตรี และบริเวณ 13 ห้างบางลำพู ซึ่งแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะไม่ได้ใช้เป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่น

 

สำนักงานเขตพระนครร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าฉีดน้ำ ล้างทำความสะอาดและจัดเก็บขยะในพื้นที่ ถนน และตรอกซอย หลังจากที่ประชาชนเลิกเล่นน้ำสงกรานต์ โดยในคืนวันที่ 13-15 เม.ย. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. จนแล้วเสร็จประมาณ 22.00 น.

 

พบว่าที่บริเวณถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบในวันที่ 13 เม.ย. มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บได้ 20.70 ตัน มากกว่าวันเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว เก็บได้ 18.30 ตัน และในวันที่ 14 เม.ย. เก็บขยะเพิ่มขึ้นเป็น 22.11 ตัน แต่ยังน้อยกว่าวันเดียวกันเมื่อปีก่อน เก็บได้ 27.85 ตัน สำหรับวันที่ 15 เม.ย. มีปริมาณขยะ 27.46 ตัน น้อยกว่าวันเดียวกันของปี 61 ที่เก็บได้ จำนวน 31 ตัน

 

ทั้งนี้ ในปี 62 ขยะในพื้นที่ย่านถนนข้าวสาน บางลำพู และพื้นที่ต่อเนื่อง ลดลงจากปีที่แล้วเพียง 7.23 ตัน โดยปริมาณการจัดเก็บขยะรวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.62 ของปี 62 จำนวน 70.27 ตัน ปี 61 จำนวน 101.5 ตัน

 

สำหรับปริมาณน้ำที่ใช้ล้างถนน (จากโรงบำบัดน้ำเสีย กทม.) วันที่ 13 เม.ย. ใช้น้ำ 9 เที่ยว (54,000 ลิตร) จากปีที่แล้วในวันเดียวกันใช้น้ำ 7 เที่ยว (42,000 ลิตร) จากนั้นวันที่ 14 และ 15 เม.ย. ใช้น้ำฉีดล้างถนน 8 เที่ยว (48,000 ลิตร)

นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกวาดและเก็บขนขยะ วันละ 3 รอบ 24 ชั่วโมง รอบละประมาณ 90-120 คน

 

ทั้งนี้ ถนนสีลม ซึ่งเป็นอีกพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมาก เมื่อ 13 เม.ย. มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 7.49 ตัน จากปีที่แล้ว 13.97 ตัน ส่วนวันที่ 14 เม.ย.จัดเก็บได้ 9.06 ตัน จากปีก่อนเก็บได้ 10.30 ตัน

เจ้าหน้าที่และรถน้ำจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางรักและเขตใกล้เคียงฉีดล้างทำความสะอาด หลังการเล่นน้ำสงกรานต์ทุกวัน วันที่ 13 เม.ย. ใช้รถน้ำทั้งหมด 23 เที่ยว (138,000 ลิตร) และ 14 เม.ย. ใช้รถน้ำ 24 เที่ยว(144,000 ลิตร)

 


สงกรานต์ 62 : สถิติ 5 วัน อุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง เสียชีวิต 297 คน

Tue, 16 Apr 2019 11:04:00

วันนี้ 16 เม.ย.62 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 472 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 คน ผู้บาดเจ็บ 494 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.68 ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.54

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ รวม 26 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม อุบลราชธานี จังหวัดละ 3 คน

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 27 คน

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 16.01-20.00 น. 

ทั้งนี้ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 2,040 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,308 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,092,735 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 235,838 คน มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 64,926 คน ไม่มีใบขับขี่ 57,452 คน

 

รวมอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน คือวันที่ 11-15 เม.ย.62 เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 คน และบาดเจ็บ 2,807 คน โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 8 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 104 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 14 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 104 คน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่น โดยเฉพาะเส้นทางหลักจากภูมิภาคต่างๆ ที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยได้เน้นย้ำให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก เส้นทางสายรอง โดยเพิ่มความถี่ในการการเรียกตรวจ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง รถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ

ส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรได้ประสานให้เปิดช่องทางพิเศษและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเส้นทางสายหลักสายรองที่มีการจราจรหนาแน่น กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง   

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุบัติเหตุ 3 วันดับแล้ว 174 คน สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

สงกรานต์ 4 วัน อุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง เสียชีวิต 237 คน


สงกรานต์2562: เปิดช่องทางพิเศษถนนมิตรภาพ ระบายรถเข้ากทม.

Mon, 15 Apr 2019 20:06:00

วันนี้ (15 เม.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เริ่มมีประชาชนในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยเดินทางกลับ เพื่อเริ่มทำงานหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาเริ่มติดขัดตั้งแต่ช่วงบ่าย

สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา รถเริ่มชะลอตัวช่วงขึ้นมอบันไดม้าตำบลหนองน้ำแดง และบริเวณหน้าฟาร์มโชคชัย ประกอบกับมีฝนตกลงมาทำให้การจราจรติดขัดยาวกว่า 10 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 101 สะพานต่างระดับสีคิ้ว อ.สีคิ้ว มาจนถึงกิโล เมตรที่ 73 บ้านบ่อทอง ต.หนองสาหร่าย และก่อนขึ้นมอบันไดม้า กิโลเมตรที่ 54 ขึ้นมาจนถึงกิโล เมตรที่ 51 หน้าฟาร์มโชคชัย รวมทั้งที่จุดกิโลเมตรที่ 40 ตำบลกลางดง ลงไปจนถึงต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพราะเกิดอุบัติเหตุช่วงลงเนินกลางดงนอกจากนี้ตลอดทั้งวันยังพบว่า สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ อ. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จนถึงจ.นครราชสีมา การจราจรหนาแน่น ตำรวจทางหลวงคอยอำนวยสะดวก และระบายรถ บริเวณที่มีการก่อสร้างทางด่วนพิเศษสายนครราชสีมา-บางปะอิน หรือมอเตอร์เวย์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษ สภาพการจราจรถนนสายอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ปริมาณรถเริ่มหนาแน่น  เนื่องจากเป็นเส้นทางรอง ที่ประชาชนเลือกใช้เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และเป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ทำให้ตำรวจ ร่วมกับอาสาสมัครออกสุ่มตรวจวัดค่าแอลกอร์ฮอร์ในร่างกาย ของผู้ขับขี่รถยนต์ ในพื้นที่จุดตรวจเทศบาลตำบลยางชุมน้อย พบว่ามีค่าแอลกอร์ฮอล์เกินค่ามาตรฐานจำนวน 5 คนจึงดำเนินคดีตาม กฏหมายตามมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงการเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์

 

 

 


“บุญรอด” หมาลอยคอติดแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทย กลับถึงฝั่ง

Mon, 15 Apr 2019 13:08:00

จากกรณีเจ้าหน้าที่บนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอ่าวไทย พบลูกสุนัขที่ลอยคออยู่ในทะเลและว่ายมาเกาะที่ขาของแท่นขุดเจาะ ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ง 220 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา และได้ช่วยเหลือไว้และได้ตั้งชื่อว่า “บุญรอด”

 

 

ล่าสุดวันนี้ 15 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก WATCHDOG THAILAND เปิดเผยว่า บุญรอดได้กลับขึ้นฝั่งเรียบร้อยที่ท่าเรือสงขลาแล้ว โดยได้รับการต้อนรับอย่างอย่างอบอุ่น จากนั้นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบ้านหมายิ้มหาดใหญ่ และกลุ่มอาสาประชาชนคนรักสัตว์สงขลา ได้ส่งตัวบุญรอดไปให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกายและรักษาอาการบาดเจ็บ ที่สถานพยาบาลสัตว์ ใน จ.สงขลา

 

 

 

 


สงกรานต์ 62 : สงกรานต์ 4 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 2,232 ครั้ง เสียชีวิตรวม 237 คน

Mon, 15 Apr 2019 12:13:00

วันนี้ (15 เม.ย.2562 ) พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 คน ผู้บาดเจ็บ 598 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 42.86 ขับรถเร็ว ร้อยละ 25.40 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.31 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.55 บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 37.74 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 37.39 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 29.10 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.22

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,039 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,337 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,072,767 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 238,111 คน มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 65,349 คน ไม่มีใบขับขี่ 58,950 คน

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (21 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (4 คน) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย และร้อยเอ็ด (20 คน)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (11-14 เม.ย.)

เกิดอุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 237 คน ผู้บาดเจ็บ 2,322 คน

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 12 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย อ่างทอง และอำนาจเจริญ

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (81 ครั้ง)  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ นครราชสีมา และอุดรธานี (11 คน) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (82 คน)

 

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 4 วัน ที่ผ่านมา พบว่า ถนนสายรองและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง เนื่องจากหลายพื้นที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ และเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ทำให้อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง มีสาเหตุหลักจากการขับรถเร็วและดื่มแล้วขับ ประกอบกับในวันนี้หลายพื้นที่ยังคงเล่นน้ำสงกรานต์

ศปถ.จึงได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการเรียกตรวจของด่านชุมชน เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะดื่มแล้วขับและขับรถเร็วในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ รวมถึงดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์และบริเวณจัดงานรื่นเริง และดูแลการเปิด - ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง โดยกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน