โรงเรียน "เชียงใหม่ - เชียงราย" หยุดเรียน ป้อง COVID-19

Mon, 30 Nov 2020 14:27:00

วันนี้ (30 พ.ย.2563) จากกรณีจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นหญิงอายุ 29 ปี ที่เดินทางกลับจากเมียนมา เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา  ล่าสุด โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63 พร้อมดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning ภายในโรงเรียนด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ และขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทุกคนหลีกเลี่ยงเดินทางสถานที่เสี่ยงและแออัดโดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างและพักผ่อนให้เพียงพอ  


ขณะที่โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ออกประกาศ เรื่องหยุดเรียนในสถานการณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยให้หยุดเรียนในวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63 พร้อมเลื่อนการจัดกจิกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ออกไปจนกว่าโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศหยุดเรียนในสถานการณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

 

2 โรงเรียนเชียงราย สั่งปิดเรียน 6 วัน

ขณะที่โรงเรียนบ้านเวียงพาน จ.เชียงราย และโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1-6 ธ.ค.นี้ เนื่องจากสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 ใน อ.แม่สาย และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคสหญิงติด COVID-19 ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงล็อตแรกเป็นลบ 17 คน

ด่วน! ผู้ว่าฯ เชียงรายยืนยัน 2 เพื่อนหญิง จ.เชียงใหม่ติด COVID-19

เปิดไทม์ไลน์หญิง 2 คน จ.เชียงราย ติด COVID-19

 

 


"ต.สบเตี๊ยะ" ชุมชนต้นแบบแก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน

Fri, 27 Nov 2020 19:38:00

วันนี้ (27 พ.ย.2563) ชาวบ้าน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันสร้างที่พักชั่วคราวเพื่อเป็นจุดเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งไม่สามารถจัดการเชื้อเพลิงได้ทั้งหมด 5 จุด ส่วนพื้นที่ป่าเต็งรัง ประมาณ 10,000 ไร่ ได้เข้าสำรวจการร่วงหล่นของใบไม้ ก่อนวางแผนการจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเดือน ม.ค. ตามขั้นตอนและแจ้งไปยังที่ว่าการอำเภอจอมทอง ก่อนรวบรวมเป็นแผนการจัดการเชื้อเพลิงของ จ.เชียงใหม่

แม้จะยังไม่เข้าสู่วิกฤตฝุ่นควัน แต่หลายภาคส่วนได้เตรียมความพร้อม ทั้งงานเสวนาวิชาการ การประชุมระหว่างสภาลมหายใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมและทำงานให้มีประสิทธิภาพ

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ปี 2563 เป็นปีของการเปลี่ยนแปลง เน้นการจัดการเชื้อเพลิงเป็นหลักและให้ชุมชนเป็นคนกำหนดวันเวลาในช่วงเวลาที่เหมาะสม และปีนี้ จ.เชียงใหม่ ไม่มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาด เพราะที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

 

ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าประมาณ 30,000 ไร่ โดยพื้นที่ป่าเต็งรังจะเน้นการจัดการเชื้อเพลิง ขณะที่ป่าต้นน้ำได้ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไฟป่า ขณะที่ จ.เชียงใหม่ เตรียมประกาศเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยแบ่งเป็น 2 โซน โซนเหนือและโซนใต้ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทำให้เชื้อเพลิงแต่ละพื้นที่ร่วงหล่นไม่พร้อมกัน ปีนี้ตั้งเป้าจัดการเชื้อเพลิง 500,000 ไร่

 

 


ชวนเยี่ยมเมืองมรดกโลก "กำแพงเพชร"

Fri, 27 Nov 2020 14:51:00

ภูมิศาสตร์ของกำแพงเพชร เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง มีเนื้อที่ 5.3 ล้านไร่ แบ่งการปกครอง 11 อำเภอ พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ อุทยานแห่งชาติคลองลาน,แม่วงก์,คลองวังเจ้า มีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอำเภอลานกระบือ และแหล่งหินอ่อนคุณภาพดีในอำเภอพรานกระต่าย

 

 

ประวัติศาสตร์ของเมืองมีมาอย่างยาวนานร่วมสมัยกับสุโขทัย ในฐานะเมืองบริวาร ซึ่งยูเนสโกโด้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมื่อ 12 ธ.ค.2534 ปัจจุบันเมืองโบราณกำแพงเพชรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือโบราณสถานฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันฝั่งตะวันออกก่อสร้างด้วยศิลาแลง จะมีขนาดใหญ่และฝั่งตะวันตกก่อสร้างด้วยอิฐจะมีขนาดเล็กกว่า

 

 

การขุดค้นและรักษาเมืองกำแพงเพชร เขตฝั่งตะวันออกภายในเมือง และนอกกำแพงเมืองมีโบราณสถานจำนวนมาก ทั้งวัด กำแพงเมือง และป้อมปราการเมือง ส่วนใหญ่สร้างจากศิลาแลง ทำให้คงทนและเหลือให้เห็นจนถึงปัจจุบัน ศาสนสถานที่พบส่วนใหญ่เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ เขตโบราณสถานฝั่งตะวันออกกลางเมืองมีวัดสำคัญ คือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เป็นศูนย์กลางเมือง เป็นที่ตั้งศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

 

 

เขตอรัญญิกของเมือง(วัดป่า) เป็นที่ตั้งอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีวัดสำคัญ อาทิ วัดสิงห์ วัดพระนอน วัดพระสี่อริยบท วัดฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วัดกำแพงงาาม วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่ ฯลฯ

 

เขตฝั่งตะวันตกแม่น้ำปิง ตรงข้ามเมืองกำแพงเพชร เรียกเมือง "นครชุม" เป็นวัดในเขตอรัญญิกเมืองมีวัดสำคัญ อาทิ วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล วัดซุ้มกอ และวัดหนองลังกา

 

สถานที่แนะนำเยี่ยมชมหากมาเที่ยวกำแพงเพชร

* พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เป็นอาคารแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในเมืองกำแพงเพชร จัดแสดงเรื่องราวของเมืองตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคประวัติศาสตร์ แบ่งยุคสมัยทราวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน โบราณวัตถุ สำคัญ เช่น พระอิศวร สำริด (ศิลปะอยุธยา) พระพุทธรูปลีลา พบที่วัดกรุสี่ห้อง (ศิลปะสุโขทัย)
* วัดพระแก้ว เป็นอารามหลวงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมือง วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสามองค์ มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ ฐานมีสิงห์ล้อมรอบ 32 ตัว และยังมีเจดีย์ทรงระฆังประดับช้างรอบฐาน 32 เชือก
* วัดพระธาตุ อยู่ติดกับวัดพระแก้ว เจดีย์ประธานภายในวัดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง บนฐานแปดเหลี่ยม องค์ระฆังค่อนข้างเล็กเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองกำแพงเพชร

 


* วัดพระนอน เป็นวัดขนาดใหญ่นอกกำแพงเมือง จุดเด่นของวัดคือเสาวิหารใช้ศิลาแลงแท่งเดียวมีนาดสูงใหญ่ปักเรียงราย
* วัดพระสี่อิริยาบถ ตั้งอยู่ทางเหนือวัดพระนอน สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือวิหารด้านหลังสร้างเป็นมณฑปแบบจตุรมุขยื่นออกมา 4 ด้าน ผนังแต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมเว้าและประดิษฐานพระพุทธรูปแตกต่างกัน คือ เดิน นั่ง ยืน นอน ปัจจุบันเหลือเฉพาะพระยืนทางทิศตะวันตก พระพักตร์มีลักษณะศิลปะสุโขทัย
* วัดช้างรอบ ตั้งอยู่บนเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก สิ่งก่อสร้างสำคัญสุด คือเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ฐานสี่เหลี่ยมยกสูง ฐานล่างประดับปูนปั้นช้าง 68 เชือก พบงานปูนปั้นเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และงานดินเผารูปเทวดา นางฟ้า กินนร กินรี และหงส์ ด้านหน้าวิหารยังพบสระที่ขุดลงไปเห็นชั้นของศิลาแลง

 

 

สำหรับเมืองเก่ากำแพงเพชร มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง ภายในกำแพงเมืองมีเนื้อที่ 503 ไร่ และนอกเมืองเขตอรัญญิกมีเนื้อที่ 1,611 ไร่ โบราณสถานจึงกระจายรอบเมือง และร่มรื่นด้วยป่าไม้ โดยเฉพาะในเขตอรัญญิก

 

 

กำแพงเพชร ถ้าได้มาเยือนสักครั้งจะรักเมืองนี้ ภายในตัวเมืองมีอาคารเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 วิถีชีวิต ผู้คน ยังคงเรียบง่าย และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่ริมแม่น้ำปิง


"พาณิชย์" ปรับ 1 พัน ร้านอาหารในหัวหินขายแพงเกินจริง

Fri, 27 Nov 2020 07:01:00

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่ง เปิดให้บริการอยู่ริมชายหาดทรายน้อย หลังจากนักท่องเที่ยวโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวหาว่า ขายข้าวผัดกะเพราทะเลในราคาจานละ 70 บาท โดยมีหมึก 3 ชิ้น กุ้ง 1 ตัวและไม่มีไข่ดาวตามภาพในเมนูอาหาร ยำวุ้นเส้นทะเล จานละ 180 บาท

วันเกิดเหตุลูกสาวเจ้าของร้าน วัย 19 ปี เป็นผู้คิดเงิน ขณะที่แม่ครัวประจำร้าน ชี้แจงว่าปริมาณของอาหารทำตามคำสั่งของเจ้าของร้าน

 กะเพราทะเล ใส่หมึก 3-4 ชิ้น กุ้ง 1 ตัว แล้วแต่กุ้งตัวใหญ่ตัวเล็กถ้าตัวกลางก็ 2 ตัว ก็จะใส่ให้สมดุลกับราคาตัวกุ้ง 

เทศกิจเทศบาลเมืองหัวหินและพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ยำวุ้นเส้นทะเล 180 บาท ตรงตามเมนูแต่ผัดกะเพราทะเล ในเมนู เขียนว่า หมู,ไก่,เนื้อ,หมึก,กุ้ง แยกชนิด ราคา 60 บาท แต่ลูกค้าสั่งกุ้งกับหมึกรวมกันทางร้านจึงคิดค่าอาหาร 70 บาท ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเมนูถือว่า มีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ.2563 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ซึ่งทางร้านได้ยอมรับผิดจึงสั่งปรับเป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมตักเตือน

 


สงสัยญาตินักการเมืองยิงนกเงือกเกาะช้าง

Wed, 25 Nov 2020 06:10:00

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำตำรวจภูธรเกาะช้างและกองพิสูจน์หลักฐาน ชี้จุดเกิดเหตุและเก็บหลักฐานเพิ่ม บริเวณทางไปน้ำตกคีรีเพชร อ.เกาะช้าง จ.ตราด ซึ่งเป็นจุดที่นกเงือกถูกยิงบาดเจ็บ

โดยเจ้าหน้าที่เล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อเย็นวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าพบนกเงือกถูกยิงที่ธารน้ำตก เมื่อเข้าตรวจสอบพบชาย 2 คน ถือปืนยาวลักษณะคล้ายปืนลูกกรดวิ่งออกไปจากที่เกิดเหตุ พยายามตามจับแล้วแต่หนีไปได้

ขณะที่ พ.ต.ท.บรรเจิด กระจ่างแสง รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง ได้เชิญผู้ต้องสงสัย 2 คน มาสอบสวนแล้ว โดยหนึ่งในนั้นเป็นญาติของนักการเมืองชื่อดัง ใน จ.ตราด แต่ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาดำเนินคดีได้ เพราะยังขาดพยานหลักฐานแต่ได้ทำประวัติไว้ก่อนจะปล่อยตัวไป

สำหรับอาการล่าสุดของนกเงือก สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นำนกเงือกมาป้อนอาหารทางสายยางรวมถึงยิงเลเซอร์เพื่อประสานแผลที่ถูกยิง โดยพบว่าอาการนกเงือกยังน่าเป็นห่วงแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิม 

นายสัตวแพทย์ เผด็จ ศิริดำรง ผู้รักษานกเงือกตัวนี้ กล่าวว่า โอกาสรอดมีเพียงร้อยละ 50 แม้ว่าจะหายใจเองได้แล้วแต่ยังไม่สามารถขยับตัวได้ เพราะกระสุนทำลายก้านสมอง เส้นประสาทเสียหาย จึงทำได้เพียงรักษาตามอาการ และให้อาหารทางสายยางเท่านั้น

หลังจากนี้ เตรียมกระตุ้นประสาทด้วยการฝังเข็ม ซึ่งได้ประสานผู้เชี่ยวชาญฝังเข็มรักษานกขนาดใหญ่ในสวนสัตว์มารักษา ซึ่งคงต้องรอดูว่าการกระตุ้นประสาทจะช่วยให้มีอาการดีขึ้นหรือไม่ แต่ภาวะตอนนี้อาจพิการตลอดชีวิต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่ง "นกเงือก" ถูกยิงเจ็บสาหัส รักษาที่ชลบุรี

 

 


นทท.ร้องจองห้องพักเกาะลันตาผ่าน "เว็บดัง" เจอโรงแรมร้าง

Tue, 24 Nov 2020 18:38:00

วันนี้ (24 พ.ย.2563) นายอนุพงษ์ แท้ธนกิจ และน.ส.นันท์นภัส จันทบุรี สองสามีภรรยา นำหลักฐานสภาพโรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะลันตา จ.กระบี่ ที่อยู่ในสภาพปิดให้บริการทิ้งร้างเป็นหลักฐาน เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.กระบี่ หลังจากจองผ่านเว็บไซต์ชื่อดัง agoda.com เป็นเงิน 3,744 บาท เพราะหลังจากเดินทางไปถึงโรงแรมดังกล่าว กลับพบว่าสภาพยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ มีแต่คนเฝ้าโรงแรมเท่านั้น

น.ส.นันท์นภัส กล่าวว่า จองห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ผ่านเว็บไซต์ agoda.com เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยจองห้องพัก 1 ห้องนอน จำนวน 2 คืน โดยจะเข้าพักในวันที่ 13-14 พ.ย.นี้ พร้อมอาหารเช้าเป็นเงิน 3,477 บาท

เมื่อไปถึงโรงแรมถึงกับตกใจ เพราะสภาพยังไม่พร้อม เปิดให้บริการแค่ลูกค้า มีแต่คนเฝ้าโรงแรม จึงประสาน agoda.com เพื่อขอเงินคืนบอกจะคืนเงินได้รับคำตอบว่าจะคืนให้ภายใน 15 วัน 

ทั้งนี้ น.ส.นันท์นภัส ระบุว่า ตลอดสัปดาห์พยายามติดต่อ agoda.com เรื่องขอคืนเงินแต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถคืนเงินให้ได้ เพราะผู้จัดการโรงแรม ยืนยันว่าโรงแรมยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติเมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา จึงตัดสินใจร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ติดต่อประสานงานตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป

 

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะทำหนังสือไปยังโรงแรมให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้ ก็จะยุติเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าทางโรงแรมไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

 

 

 

 

 


ช่วยหญิงพลัดตกหน้าผา ลึก 5 เมตร ขาหัก 2 ข้าง

Tue, 24 Nov 2020 07:13:00

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2563 นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 13.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ว่ามีเจ้าหน้าที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงจากหน้าผา หลังรับแจ้งตนจึงเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมเร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอุทยานฯ และประสานงานศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 กาญจนบุรี รวมทั้งชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่ากระดาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้น

 

เมื่อไปถึงพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นหน้าผาสูงชันลึกลงไปประมาณ 5 เมตร สภาพพื้นที่มีลักษณะลื่นเนื่องจากคืนที่ผ่านมามีฝนตกอย่างหนัก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถขึ้น-ลง ในทางดิ่งได้ จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การโรยตัวลงไป โดยพบผู้ประสบเหตุนอนบาดเจ็บอยู่ที่ก้นเหวทราบชื่อคือ น.ส.ศศิมาภรณ์ ผลช่วย อายุ 21 ปี ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาประจำงานบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยว

เบื้องต้นพบว่าบริเวณขาทั้ง 2 ข้างหักผิดรูป ส่วนตามร่างกายและใบหน้าไม่พบมีร่องรอยของบาดแผล โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วจึงสามารถนำร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาได้ จากนั้นจึงรีบนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลท่ากระดานในทันที

 

ส่วนสาเหตุนั้นเบื้องต้นคาดว่าก่อนเกิดเหตุ ขณะที่ น.ส.ศศิมาภรณ์ กำลังทำเดินเล่นอยู่บริเวณริมหน้าผาที่มีความลื่นอยู่ ๆ ก็เกิดเสียหลักล้มแล้วพลัดตกลงจากหน้าผาร่างกระแทกกับก้นเหวอย่างแรง จนเป็นเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนจึงจะสอบถามหาข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางอุทยานฯ จะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่

 

 


อชก.ช่วยเหลือลูกหนี้ขายฝาก ก่อนสูญเสียที่ดินทำกิน จ.อุดรธานี

Mon, 23 Nov 2020 14:08:00

วันนี้ (23 พ.ย.2563) รายการสถานีประชาชน ลงพื้นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี พบกับนางอำพันธ์ น้อยมนตรี อายุ 56 ปี ชาวบ้านเชียงพัง ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เกือบจะสูญเสียบ้านและที่ดินทำกิน เนื้อที่รวม 6 ไร่ 3 งาน ให้แก่นายทุน

จากการกู้เงินนอกระบบด้วยการขายฝากที่ดินเมื่อประมาณปี 2559 หลังจากเธอเป็นชาวนาและสืบทอดโฉนดที่ดินแปลงนี้จากพ่อแม่

 

นางอำพันธ์กล่าวว่า ตนจบการศึกษาเพียงชั้น ป.2 และชีวิตลำบาก จึงหวังอยากส่งให้ลูกสาวทั้ง 2 คนได้เรียนสูง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายปี เธอจึงนำเงินเก็บและเงินที่หยิบยืมจากญาติมาส่งลูกเรียน จนเป็นหนี้สะสมรวมเป็นเงินประมาณ 5 แสนบาท

ปี 2559 ญาติต้องการเงินคืน ตนและลูกจึงตัดสินใจนำโฉนดที่ดินไปขายฝากกับนายทุนเพื่อกู้เงิน 6 แสนบาท ถูกคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 หรือ 15,000 บาทต่อเดือน


เงินที่ส่งไปตัดเพียงดอกเบี้ย แต่ไม่ได้ตัดต้นเงิน จนต้องค้างดอกเบี้ยเพราะเริ่มส่งไม่ไหว ตนจึงไปติดต่อ ธ.ก.ส. เพื่อกู้เงินมาใช้หนี้ แต่เนื่องจากคุณสทบัติไม่ผ่านเงื่อนไข จึงไม่สามารถกู้เงินได้ เจ้าหน้าที่ธนาคารจึงประสานงานให้เธอไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จ.อุดรธานี

โดยอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จ.อุดรธานี ได้จัดเวทีเจรจาจนเจ้าหนี้ยินยอมลดหนี้ให้เหลือ 5 แสนบาท และยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิที่ดินคืนให้แก่นางอำพันธ์เป็นเงินจำนวนหลายหมื่นบาท


ขณะที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ก็ได้อนุมัติเงินกู้ให้จำนวน 5 แสนบาท ในปี 2562 เพื่อซื้อหนี้และให้นางอำพันธ์ผ่อนหนี้คืนเป็นรายปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยถูกเพียงร้อยละ 5 ต่อปี หากผ่อนดีตรงเวลาก็สามารถดดอกเบี้ยได้อีก

นางอำพันธ์ระบุว่า เหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ จากก่อนหน้านี้ที่เกือบจะสูญเสียที่ดิน และการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทำให้ตนและลูก ๆ มีกำลังใจหาเงินมาใช้หนี้ แตกต่างที่ก่อนหน้านี้ที่จ่ายไปเท่าใดก็ตัดได้เพียงดอกเบี้ย

 

จึงประชาสัมพันธ์หากประชาชนท่านใด ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ และสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือติดจ่อส่วนกลางที่สำนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร 02-281-5884 หรือ 02-281-5955

ท่านใดที่ประสบปัญหาลักษณะนี้และต้องการเรียนรู้หรือต้องการปรึกษาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถมาร่วมกิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา  8.00-15.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายการสถานีประชาชน โทร.02-790-2630-3 


จ.ตาก สั่งผู้หนีภัยฯห้ามออกนอกพื้นที่ หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19

Mon, 23 Nov 2020 10:05:00

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขอำเภอพบพระ จ.ตาก ตั้งโต๊ะเก็บตัวอย่างเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านอุ้มเปี้ยม ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก หลังพบชายชาวเมียนมาอายุ 48 ปี 1 คน มีอาการไข้สูง และ ผลการตรวจตัวอย่างพบว่า มีเชื้อ COVID-19 ก่อนจะมีการกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 10 คน

 

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ป่วยคนดังกล่าวลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงฯ กลับไปยังประเทศเมียนมา ก่อนจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยอีก และเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงอีกครั้ง ล่าสุดยังคงมีการติดตามหาตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากกรรมการ เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในพื้นที่พักพิง และ กลุ่มผู้หนีภัย ยังไม่พบผู้ใดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มแต่อย่างใด

 

ขณะที่จังหวัดตากสั่งการให้ พื้นพักพิงฯทั้ง 3 แห่งวางมาตรการไม่ให้ผู้หนีภัยฯออกจากพื้นที่ หลังจากที่ผ่านมามักมีการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงบ่อยครั้ง

 

สำหรับพื้นที่พักพิงใน จ.ตาก ทั้งหมด 3 แห่ง คือ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง 2.พื้นที่พิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ และพื้นที่พิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านนุโพ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง มีผู้หนีภัยสัญชาติเมียนมา รวมกว่า 70,000 คน


รถเก๋งนศ.หักหลบรถกระบะพลิกคว่ำ จ.เพชรบูรณ์ เสียชีวิต 2 คน

Sun, 22 Nov 2020 07:27:00

เมื่อคืนที่ผ่านมา (21 พ.ย.) ตำรวจสถานีภูธรวิเชียรบุรี อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดพุเตยและรถกู้ชีพโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถยนต์เก๋ง ซึ่งเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 131-132 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก พื้นที่หมู่ 1 บ้านซับกองทอง ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ 4 คน เสียชีวิต 2 คน ก่อนจะนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

 

หนึ่งในผู้โดยสารที่นั่งมาในรถที่ประสบอุบัติเหตุ เล่าว่า ตนกับเพื่อนเป็นนักศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่งกำลังเดินทางลงไปสอบที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุมีรถยนต์กระบะอีกคันขับแซงขึ้นมาเบียดทางด้านซ้าย เพื่อนที่เป็นคนขับรถจึงได้ตัดสินใจหักหลบแต่เสียหลักปีนขึ้นเกาะกลางถนน ข้ามมาพลิกคว่ำหลายตลบทางเลนขวา ก่อนจะชนติดอยู่กับต้นไม้ข้างทางจนทำให้คนขับและเพื่อนอีกคนที่นั่งมาคู่กับคนขับเสียชีวิต

 

ส่วนรถยนต์กระบะคู่กรณี ได้ขับหลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัว อ.วิเชียรบุรี ก่อนจะถูกสกัดจับตัวได้ที่บริเวณตลาดในตัว อ.วิเชียรบุรี ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวพร้อมนำรถยนต์กระบะ ซึ่งมีนายมานพ ศิริลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นคนขับ มาสอบสวนที่ สภ.วิเชียรบุรี เบื้องต้นนายมานพ ยังให้การปฏิเสธ ตำรวจจึงได้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่ไม่พบว่ามีการดื่มแต่อย่างใด ตำรวจจึงได้ทำการยึดรถยนต์คันดังกล่าวไว้ตรวจสอบก่อนจะปล่อยตัวไป

 

 


ตากสั่งล็อกดาวน์บ้านอุ้มเปี้ยม พบผู้หนีภัยการสู้รบติด COVID-19

Sat, 21 Nov 2020 15:08:00

วันนี้ (21 พ.ย.2563) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ จ.ตาก ได้รับรายงานจาก นายภูวดล เคล้าคลึง ปลัดอำเภอพบพระ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ประจำพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านอุ้มเปี้ยม ต.คีรีราษฏร์ ว่า พบผู้หนีภัยการสู้รบ 1 คน เป็นชายอายุ 48 ปี มีอาการไข้สูง และต่อมาได้ตรวจ พบว่ามีเชื้อ COVID-19

เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนโรคทราบว่า ผู้ป่วยไม่มีทะเบียนในพื้นที่แต่มีบัตรรับอาหารจากองค์กร TBC และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโดย TBC มาเป็น 2 ปีแล้ว นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าลักลอบไปเมืองผาอ่าง และกลับเข้าพื้นที่พักพิง เบื้องต้นมีผู้สัมผัสใกล้ชิด 10 คน

ด้านตำรวจได้ทำการล็อกดาวน์พื้นที่พักพิงห้ามคนเข้าออก มีการจัดเวรยามและเพิ่มกำลังทหารและอาสาสมัคร ตามจุดเข้า-ออก ส่วนตัวผู้ติดเชื้อถูกส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพบพระแล้ว


ท่องเที่ยวทั่วไทยคึกคัก รับหยุดยาว

Sat, 21 Nov 2020 13:01:00

วันนี้ (21 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น หลังมานอนกางเต็นท์ ท่ามกลางอุณหภูมิ 14 องศาเซสเซียส ที่ภูค้อน้อย แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนบ้านบุ่ง อ.นาแห้ว จ.เลย ส่วนบรรยากาศที่จุดชมวิวหินสามวาฬ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ อุณหภูมิอยู่ที่ 22 องศาเซสเซียส

"ชิม ช้อป ชม" สังขละบุรี

ส่วนที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ยังคงคึกคัก โดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชิม ช้อป ชม รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวสังขละบุรี โดยถนนคนเดินจะเปิดไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2564 เช่นเดียกับบริเวณลานด้านหน้าโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมือง ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี ได้จัดงานตลาดนัดชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ภายในจัดแบบบรรยากาศย้อนยุค ซึ่งมีประชาชนมาเยี่ยมชมกันอย่างเนื่องแน่น

รับแสงแรกของวันที่ "ภูชี้ฟ้า"

ขณะที่ยอดจองห้องพักช่วงวันหยุดยาวเพิ่มมากขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย พร้อมรับแสงแรกของวัน ท่ามกลางอุณภูมิต่ำสุด 9 องศาเซลเซียส

ส่วนที่แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ สถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ อควาเรียมพิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำ ที่มีปลาหลากหลายสายพันธุ์ และการแสดงจระเข้ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ล่องเรือเที่ยวเกาะ

ขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยวในภาคใต้ นักท่องเที่ยวทยอยขึ้นเรือบริเวณท่าเทียบเรือหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง ตั้งแต่ช่วงเช้า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม เช่น ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่จัดระเบียบเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

 

ส่วนที่ จ.ยะลา โดยเฉพาะ อ.เบตง กลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง ๆ นอกจากจะชมทะเลหมอกบนสกายวอล์คอัยเยอร์เวงแล้ว บรรยากาศยามค่ำคืนภายในตัวเมืองเบตงก็กลายเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของนักท่องเที่ยว รวมถึงร้านอาหารต่าง ๆ


ชี้ "พัทยา" อากาศขมุกขมัว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

Sat, 21 Nov 2020 12:34:00

ตามที่เป็นข่าวในพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยพบกลุ่มหมอกควันหนา จนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าเป็น ฝุ่น PM2.5 ที่มีปริมาณสูงมากปกคลุมพื้นที่นั้น

จากการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) พบว่าในช่วงนี้ มวลอากาศเย็นแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ปะทะกับมวลอากาศร้อนจากมรสุมทางใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ร่วมกับความชื้นสูงในพื้นที่ชายทะเลโดยเฉพาะพัทยา ซึ่งเมื่อวานนี้ (20 พ.ย.2563) มีค่าความชื้นสัมพันธ์สูงถึง 70-90% (ซึ่งผิดวิสัยของฤดูหนาวที่อากาศจะค่อนข้างแห้ง) ทำให้มีลักษณะคล้ายหมอกปกคลุมบริเวณกว้างและทัศนวิสัยขมุกขมัว บางครั้งทำให้เข้าใจผิดคิดว่าฝุ่นปกคลุมหนาแน่น แต่เมื่ออากาศในพื้นดินร้อนมากขึ้นจะทำให้สภาพหมอกดังกล่าวหายไป ปรากฎการณ์ลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้อีก เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

สำหรับการตรวจวัดปริมาณPM 2.5 นั้น หากเป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา อาจจะมีโอกาสเห็นค่าคุณภาพอากาศที่ค่อนข้างเกินจริงได้ เนื่องจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาอาจอ่านค่าไอน้ำเป็นค่าฝุ่นได้ และไม่มีระบบกำจัดความชื้นออกจากตัวอย่างอากาศก่อนอ่านค่า ทำให้ค่าฝุ่นที่อ่านได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมีค่าสูงกว่าการตรวจวัดด้วยวิธีตามที่มาตรฐานกำหนด

อย่างไรก็ดี กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนยอดดอยและยอดภู มีอากาศเย็นถึงหนาว ในขณะที่มีลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม สำหรับอ่าวไทยและภาคใต้มีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกในระยะนี้

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ การพยากรณ์ปริมาณ PM2.5 รวมถึงคำแนะนำ สาระความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ได้จากทางแฟนเพจ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แจ้งร้องเรียนปัญหามลพิษ สายด่วน 1650


แจ้งข้อหาเจ้าของบริษัทขนส่งพัสดุ The Better Express

Wed, 18 Nov 2020 15:00:00

วันที่ 17 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาคดีนี้ซึ่งปรากฎชื่อเป็นกรรมการบริษัท เอ็น เค ลีฟ จำกัด ทั้งหมด 3 คน ใน 3 ข้อหา คือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้คณะทำงานเร่งสรุปสำนวนชุดแรกส่งพนักงานอัยการโดยเร็ว

 

 

คดีนี้เกิดขึ้นหลังบริษัท เอ็น เค ลีฟ จำกัด ได้เตรียมเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในชื่อ The Better Express โดยโพสต์ข้อความชักชวนผู้ที่มีรถกระบะให้มาสมัครร่วมวิ่งรับส่งพัสดุ โดยผู้สมัครต้องเซ็นสัญญาและวางเงินประกันรายละกว่า 30,000 บาท แบ่งเป็นค่าประกันอุปกรณ์ GPS 6,000 บาท ค่าติดสติ๊กเกอร์ 9,500 บาท และค่าติดตั้งตู้ขนของ 17,000 บาท และต้องไปติดตั้งที่ร้านที่บริษัทกำหนด

โดยทางบริษัทการันตีเงินเดือนให้ 23,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าน้ำมัน กำหนดจ่ายเงินทุกวันที่ 30 ของเดือน เริ่มเปิดให้บริการทุกสาขาทั่งประเทศวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เมื่อถึงกำหนดผู้เสียหายเล่าว่า ทางบริษัทเปิดให้บริการจริง แต่ความผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม(2563) หลังผู้บริหารส่งไลน์ถึงตัวแทนสาขาทั่วประเทศ ว่าให้หยุดให้บริการ 3 วัน คือ วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2563 อ้างว่าเพื่อปรับปรุงระบบ แต่เมื่อครบกำหนดก็เงียบหายไป เงินเดือนที่ตกลงก็ไม่จ่ายแก่เจ้าของรถ พนักงานในสำนักงานหลายคนก็ไม่ได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกัน

 


ทีมข่าวรายการสถานีประชาชน
ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ไปยังสำนักงาน Better Express ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นสาขาหลักที่ ถนนสิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พบว่าสำนักงานถูกปิด แต่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ภายใน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดไว้โทรติดแต่ไม่มีผู้รับสาย

ปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุให้เจ้าของรถที่มาร่วมวิ่งรับส่งพัสดุ แจ้งความดำเนินคดีทางบริษัทที่ สภ.เมืองพิษณุโลก ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยพนักงานสอบสวน ได้แยกสำนวนเป็นกลุ่ม ๆ ตามความพร้อมของผู้เสียหาย เพื่อให้การดำเนินคดีรวดเร็วมากขึ้น

จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เสียหายทั้งที่แจ้งความแล้วและยังไม่ได้แจ้งความ ให้เตรียมเอกสารหลักฐานรวมถึงสเตทเมนท์ที่โอนเงินให้พร้อมก่อนนัดวันมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่ทั้งสองฝ่าย

 


อ้างพบเบาะแสซื้อเสียง 1-2 พันบาทชิง "อบจ.สงขลา"

Wed, 18 Nov 2020 11:22:00

วันนี้ (18 พ.ย.2563) พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา หัวหน้าทีมสงขลาประชารัฐ พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง 36 เขตของ จ.สงขลา กล่าวว่า พบเบาะแสนำเงินหลักร้อยล้านบาท มาใช้ซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยอ้างว่าได้รับเบาะแสจากประชาชนในหลายพื้นที่ว่ามีการซื้อเสียงหัวละ 1,000-2,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งหาหลักฐาน เพื่อรวบรวมนำส่งต่อกกต.ขณะเดียวกันได้ประสานข้อมูลกับกกต.เพื่อจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ร่วมหาหลักฐานเพิ่ม

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ จ.ภูเก็ต มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ.รวม 81 คน สมัครตำแหน่ง นายก อบจ. 5 คน และสมาชิกสภา อบจ.รวม 76 คน ซึ่งขณะนี้แต่ละทีมเริ่มหาเสียง ติดป้ายแนะนำตัวตามสถานที่ต่างๆ และใช้รถประชาสัมพันธ์ไปรอบเมือง เพื่อแนะนำตัวขอคะแนนเสียงจากประชาชน

ขณะที่ภาคเอกชนจังหวัดตรัง เชิญผู้สมัคร นายก อบจ.ตรัง ทั้ง 3 คน มาแสดงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดตรัง และตอบประเด็นคำถามของภาคเอกชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน รวมทั้งเครือข่ายสมาคมธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 

 


ผู้สมัคร "อบจ.ชลบุรี" แจ้งความ 3 ชั่วโมงป้ายหาเสียงล่องหน

Sun, 15 Nov 2020 16:47:00

วันนี้ (15 พ.ย.2563) น.ส.ศุภานัน โกลด์สมิธ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 9 บางละมุง พร้อมทีมงาน เช้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังพบป้ายหาเสีย 2 ป้าย ภายในซอยเกษรสิน 1 ถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ดชลบุรี หายไป เกรงว่าอาจถูกนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง

น.ส.ศุภานัน ระบุว่า หลังจากติดตั้งป้ายเสร็จประมาณ 3 ชั่วโมง ได้ขับรถเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย พบว่ามีป้ายหาเสียงของตนเองในจุดดังกล่าวหายไป

ขณะที่พนักงานสอบสวน หลังลงบันทึกประจำวันแล้ว เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 2 วันก่อน เกิดกรณีผู้ลงสมัครสมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ถูกทำลายป้ายหาเสียงเช่นกัน

 


ระวัง! แก๊งตบทรัพย์ขับรถประกบเฉี่ยวชน ขู่เรียกค่าเสียหาย

Sun, 15 Nov 2020 09:28:00

วันนี้ (15 พ.ย.2563) ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนหนึ่งเผยแพร่ภาพจากกล้องหน้ารถ ซึ่งเป็นเหตุการณ์บนถนนชุมแพ-หล่มสัก บริเวณจุดก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนัก กรมทางหลวง ช่วงก่อนถึงบ้านโนนทอง หมู่ 10 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมีรถยนต์สีขาวและสีดำพยายามประกบข้าง ทำให้รถของผู้เสียหายเสียหลักและเบียดรถยนต์อีกคัน เพื่อเรียกค่าเสียหาย ซึ่งภายหลังมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าว ทำให้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีการทำเป็นขบวนการ

 

นายสมเพชร ขจรไพร อายุ 62 ปี เล่าว่า วันเกิดเหตุขับรถมาจากบ้านเพื่อไปตลาดนัด และเมื่อขับรถมาถึงทางแยกเข้าสู่ถนนเส้นหลัก มีรถยนต์สีขาวขับผ่านหน้าไปและขับไปจอดอยู่ที่ข้างทาง โดยมีรถยนต์สีดำอีกคันจอดอยู่ด้านหน้ารถยนต์สีขาว เมื่อรถของนายสมเพชรขับผ่าน รถยนต์สีดำก็ได้ขับตาม แต่ไม่ยอมแซงขึ้นไป ขณะนั้นนายสมเพชรก็ขับรถมาตามปกติจนมาถึงจุดกลับรถ จึงได้กลับรถเพื่อจะไปซื้อของที่ตลาดนัด

จากนั้นได้มองจากกระจกหลัง เห็นว่ารถยนต์ทั้ง 2 คันก็ยังขับตามมา แต่ไม่ยอมแซง พอขับมาได้สักพัก รถยนต์คันสีดำก็ขับขึ้นมาเบียดรถของนายสมเพชรทางด้านขวา และไม่กี่วินาทีรถยนต์สีขาวก็ขับขึ้นมาเบียดรถนายสมเพชรทางด้านซ้ายอย่างกะทันหัน ทำให้นายสมเพชรตกใจเป็นอย่างมาก แต่โชคดีที่ตั้งสติได้และประคองรถไม่ให้เสียหลักไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์คันสีขาว เมื่อกลับมาถึงบ้านจึงเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้คนที่บ้านฟัง ก่อนที่จะทราบว่ามีเพื่อนบ้านและคนในพื้นที่ใกล้เคียงเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ ซึ่งบางคนเกิดอาการตกใจทำให้รถเสียหลักไปเฉี่ยวชน ต้องเสียเงินไปคนละ 3,000 - 4,000 บาท

นายสมเพชร ยังฝากเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางให้ระมัดระวัง หากเจอเหตุการณ์ดังกล่าวให้รีบแจ้งตำรวจทันที และอย่าจอดรถบริเวณที่ไม่มีคน เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้ได้ ขณะที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดี

 


ยอมรับความผิด! "สามเณร" วัดเมืองสุรินทร์ แจงปมคลิปพระตี

Fri, 13 Nov 2020 13:54:00

กรณีที่โซเชียลแชร์ภาพพระรูปหนึ่งลงโทษสามเณรถอดสบงท่อนบนออก แล้วใช้สายไฟตี จนหลังเป็นรอยช้ำ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าวัดที่เกิดเหตุคือวัดสุวรรณวิจิตร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วันนี้ (13 พ.ย.2563) นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดสุวรรณวิจิตร พร้อมเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และตำรวจ หลังพบคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เบื้องต้นพบเป็นเหตุการณ์เก่า 2 ปีก่อน

การลงโทษสามเณรลักษณะนี้ ทางวัดชี้แจงเป็นการกำหนดข้อตกลงไว้แล้ว หากมีการกระทำผิด ต้องลงโทษ เพื่อให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น ซึ่งผู้ปกครองของสามเณรเองก็ทราบว่าหากมีการทำผิดหรือประพฤติไม่หมาะสมก็จะมีการลงโทษแบบนี้

สามเณร ยอมรับข้อตกลงให้ลงโทษ-รับทำผิดจริง

ด้านพระปลัดพุทธิสาสน์ สาสนเมธี รองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิจิตร ฝ่ายปกครองสามเณรของโรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตร จ.สุรินทร์ ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ตีหลังสามเณร จนเป็นแผลยาว แต่เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่คือพระครูปริยติปัญญาโสภณ เป็นเหตุการณ์ 2 ปีก่อน มีสามเณรทั้งหมด 6 รูปถูกตี ต่างก็กระทำผิดกฏระเบียบ คือแอบใส่ชุดฆราวาสออกไปเที่ยวนอกวัดตอน 22.00 น. แอบไปเล่นบนดาดฟ้าและยิงหนังสติ๊ก ปาก้อนหินลงมาที่ถนนจนเกือบโดนคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ รวมทั้งยุ่งเกี่ยวกับกัญชา 

สามเณรทั้งหมดเลือกที่จะโดนตีแทนการสึก ทางพระครูปริยติปัญญาโสภณ จึงลงโทษด้วยการตี หลังจากนั้นสามเณรกลุ่มนี้ได้สึกออกไปจำนวน 5 รูปเหลือเพียง 1 รูปที่ยังศึกษาต่อ

 

ส่วนคลิปที่มีพระตีหลังสามเณรต่อหน้าเด็กนักเรียนนั้น รองเจ้าอาวาสฯ ยอมรับว่า ท่านเป็นผู้ลงมือตีจริง เนื่องจากสามเณรรูปนี้ แอบไปอยู่กับเด็กนักเรียนหญิงสองต่อสองบนห้องเรียน ในขณะที่เพื่อนๆ กำลังนั่งสวดมนต์ตอนเย็น

ส่วนสามเณรที่ถูกลงโทษ ยอมรับว่า ทำผิดจริงและผู้ปกครองรับรู้และยินยอมที่จะถูกลงโทษ เรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้ว 2 ปีแล้ว 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แชร์ว่อนโซเชียล! พระเฆี่ยนเณรหลังลาย

 

 


"บางแสน" ยกเลิกจัดงานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ 2564

Fri, 13 Nov 2020 12:47:00

วันนี้ (13 พ.ย.2563) เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกาศยกเลิกการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และยังมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องต่อไป ประกอบกับสถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองแสนสุข ในปีที่ผ่านมาและในปัจจุบันมีรายได้ลดน้อยลง เทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว และได้โอนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

ขณะที่นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า "ปีนี้เทศบาลเมืองแสนสุข ขออนุญาตงดจัดงาน "บางแสน เคาต์ดาวน์" เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด เพราะปีนี้เก็บภาษีได้น้อยมาก สถานะทางการคลังไม่สู้จะดีนัก และยังคงมีมาตรการควบคุม COVID-19 ทำให้งานจัดได้ไม่เต็มที่ จึงของดจัดงานในปีนี้"


เจ้าท่าพัทยาเตรียมดำเนินคดีรีสอร์ตรุกทะเลเกาะล้าน

Thu, 12 Nov 2020 08:03:00

วันนี้ (12 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าภูมิภาค สาขาพัทยา เปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ลงพื้นที่สำรวจหลายครั้ง พบว่าบนพื้นที่เกาะล้านมีอาคารที่พักอาศัยและรีสอร์ต หรือที่พักด้านการท่องเที่ยว ที่มีการก่อสร้างรุกลงไปในทะเล 58 ราย ในกรณีนี้แยกออกเป็นรีสอร์ตเพื่อการท่องเที่ยว 28 ราย บ้านพักอาศัย 15 ราย ระเบียงทางเดินเท้า 6 ราย ระเบียงไม้ 2 ราย สะพานทางเดิน 2 ราย ลานเอนกประสงค์ 2 ราย และบ่อเลี้ยงปลาอีก 1 ราย โดยถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย

ทั้งนี้ ปัญหาการรุกล้ำเกิดขึ้นทั่วประเทศ และทำให้วิถีชุมชนในท้องถิ่นหลายแห่งได้รับความเดือดร้อน และหลังจากที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับการที่ คสช.ได้มีคำสั่งที่ 32/2560 ให้ผู้ปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำต้องแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายใน 60 วัน จึงจะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งทางอาญา และโทษทางการปกครอง รวมทั้งให้กรมเจ้าท่าพิจารณาว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะสามารถอนุญาตขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ได้หรือไม่นั้น เจ้าท่าจะต้องพิจารณา​ตามข้อกำหนดของระเบียบว่าผู้ประกอบการทำการก่อสร้างที่พักในรูปแบบต่างๆ ก่อนปี 2537 หรือไม่ และมีหลักฐานการขออนุญาตจากท้องถิ่นอย่างไร

 

ผอ.สำนักงานเจ้าภูมิภาค สาขาพัทยา กล่าวอีกว่า หากเป็นการรุกล้ำที่เข้าข่ายการทำกินแบบวิถีชุมชน เช่น การทำกระชังปลา หรือที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ในการพักพิง กรมเจ้าท่าก็คงไม่ติดขัดที่จะอนุญาตให้ได้ แต่หากเป็นการก่อสร้างรีสอร์ตหรือที่พักล่วงล้ำลำน้ำ และเข้าข่ายใช้ที่สาธารณะเพื่อหาประโยชน์ทางธุรกิจ ก็คงขัดต่อหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้ โดยในส่วนของเกาะล้าน พบว่ามีการฝ่าฝืนที่เข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยมากถึง 28 ราย โดยทั้งหมดได้อุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาจากศาลว่าเข้าข่ายการกระทำผิดจริงหรือไม่ ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาแล้วทางกรมเจ้าท่าก็จะดำเนินการตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดต่อไป