จับแล้ว นทท.จีนยิงปลาสวยงามที่หาดนุ้ย

Wed, 8 Apr 2020 19:09:00

วันนี้ (8 เม.ย.2563) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า กรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนไปดำน้ำบริเวณปลายแหลมหาดนุ้ย และล่ายิงปลาสวยงาม พร้อมมีการโพสต์ภาพปลาที่ยิงได้เพื่ออวดต่อสาธารณะ ทำให้นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทส. ได้สั่งการ ทช.เร่งตรวจสอบทันที

เบื้องต้นสรุปได้ว่าปลาที่เห็นตามภาพ เป็นปลานกแก้ว ปลาขี้ตังเบ็ด และปลาวัวหางพัด จัดอยู่ในประเภทปลาสวยงามห้ามล่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้นายประถม รัสมี ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าตรวจสอบในพื้นที่ อ่าวนุ้ย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จากการตรวจสอบพื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราลาดตระเวนบริเวณดังกล่าวอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบภาพปลาที่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวล่าได้ เป็นปลาจำพวก ปลานกแก้ว  ปลาขี้ตังเบ็ด และปลาวัวหางพัด ซึ่งไม่จัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายสัตว์คุ้มครอง ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 แต่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศทส.เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560

ซึ่งการจับหรือครอบครองปลาสวย งามตามบัญชี 3ท้ายประกาศนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ 

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

จากการประสานงานของสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พบว่าชาย 2 คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ชื่อ Mr. Ning Peng และ Mr. Shang Hao โดยทั้ง 2 คนได้เช่ารถยนต์ เข้าไปในพื้นที่ และรับว่าเป็นบุคคลในภาพจริง

ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ได้เชิญตัวนักท่องเที่ยวทั้ง 2 คน และบุคคลที่ถ่ายภาพให้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.กะรน เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่ หากเข้าองค์ประกอบความผิด ตามประกาศทส. เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ซึ่งออกตามมาตรา 45 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย  

 


ระงับนำเข้า-ส่งออกม้าลาย-ยีราฟ เจอกาฬโรคระบาด

Wed, 8 Apr 2020 16:33:00

วันนี้ (8 เม.ย.2563) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามประกาศเรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า และส่งออก หลังจากที่มีการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness; ACHS) ในพื้นที่จ.นครราชสีมา ทำให้ม้าในฟาร์มเลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่ตายจำนวนมาก

ทั้งนี้ เนื่องจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ยืนยันว่าสาเหตุมาจากโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เกิดจากเชื้อไวรัส A ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ในวงศ์ Reovide สกุล Orbivirus สัตว์ที่ไวต่อโรคนี้ ได้แก่ ม้า ลา ล่อ และม้าลาย เชื้อไวรัสจะทำให้สัตว์แสดงอาการป่วยรุนแรงและตาย โดยมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส

การระบาดของโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และยังไม่ปรากฎสาเหตุที่แน่ชัดต่อการเกิดโรคดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่ม ปศุสัตว์ชี้ "ม้า" ตายที่ปากช่องป่วยกาฬโรคในม้า

ระงับนำเข้า-ส่งออก ม้า-ยีราฟทั้งหมด

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 เม.ย. .2560 เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ชากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชากของสัตว์ป่า ที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งออกตามความในมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

โดยกรมอุทยานฯ จะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

กลุ่มที่ 1 ชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชากของสัตว์ป่า ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส (CITES) วงศ์ม้า (Family Equide) ลำดับที่ 257 ถึงลำดับที่ 265

กลุ่มที่ 2 ชนิดสัตว์ป่าและชากสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้ม ครองและมิใช่สัตว์ป่าบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม (MAMMALS) ได้แก่ ลำดับที่ 6 ยีราฟ ทุกชนิด ในสกุล Giraffa (Giroffa spp.) ลำดับที่ 7 ม้าลายเบอร์เชลล์ (Equus burchelli) และลำดับที่ 8 ม้าลายควากกา (Equus quoggo)

 

สำหรับการนำเข้าม้าลาย ที่ผ่านมาถูกจัดอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครองในบัญชีไซเตส การนำเข้าไซเตส โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเพียงผู้ร่วมตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการนำเข้าเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบโรคหรือกักกันโรค กรมปศุสัตว์เป็นผู้มีอำนาจสั่งการควบคุม ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบหรือกักกันโรคอย่างถูกต้อง ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อโรคระบาดต่างๆได้

ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบที่มีการระบาดของกาฬโรคแอฟริกาในม้าในประเทศไทย โดยเฉพาะแมลงดูดเลือดที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"หัวหิน" กำหนดเขตโรคระบาดกาฬโรคแอฟริกาในม้า

ม้าปากช่องตายแล้ว 50 ตัว ปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุโรคระบาด

 


ยันไม่พบ COVID-19 จากสัตว์สู่คน แนะผู้เสี่ยงติดเชื้อไม่ควรเข้าใกล้

Wed, 8 Apr 2020 14:06:00

จากรายงานข่าวที่มีการพบเชื้อโควิด-19 ในสัตว์หลายชนิดในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว และล่าสุด เสือโคร่ง จนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์

วันนี้ (8 เม.ย.2563) พญ.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย อธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการติดต่อจาก “สัตว์เลี้ยงสู่คน” ดังนั้น ผู้ที่ใกล้ชิดกับสัตว์ สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ จึงควร “ตระหนัก” ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัย แต่ไม่ควร “ตระหนก” กับข่าวที่เกิดขึ้น

 

การตรวจพบเชื้อในเสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่แสดงอาการทางระบบหายใจในสวนสัตว์ที่เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา นั้น เป็นการติดเชื้อจากพนักงานดูแลสัตว์ ซึ่งให้ผลบวกต่อเชื้อ COVID-19 โดยไม่แสดงอาการ ทำให้ยังคงปฏิบัติงานอยู่ แต่หลังจากผลทดสอบเป็นบวกแล้ว สวนสัตว์ได้ปิดทำการแล้ว สัตว์กลุ่มนี้จึงแสดงอาการทางระบบหายใจในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ถัดมา การตรวจพบเชื้อ COVID-19 ในเสือโคร่ง จึงอนุมานได้ว่า ติดมาจากพนักงานดูแลสัตว์ ที่ทำหน้าที่ให้อาหารและทำความสะอาดกรงเลี้ยงในช่วงเวลาก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ พญ.เกวลี ยังได้อธิบายถึงที่มาของข่าวการเกิดโรคโควิด-19 ในสัตว์เลี้ยง ที่สร้างความตื่นตระหนกในเวลานี้ว่า มาจากงานเขียนที่ถูกเผยแพร่ก่อนได้รับการพิจารณารับรองตามหลักวิชาการ และงานวิจัยเรื่องการติดต่อของเชื้อไวรัสก่อโรค SARS ในแมวและตัวเฟอเร็ท ที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งเป็นเพียงการศึกษาในห้องทดลองเท่านั้น

 

ทางสมาคมสัตวแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Veterinary Medical Association) ได้ออกมาสรุปว่างานเขียนชิ้นนี้ ทำให้เกิดความสับสนและเกิดความตระหนกเกินไปในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งอาจนำไปสู่การปล่อยสัตว์เลี้ยงทิ้งในที่สาธารณะ

จึงให้คำแนะนำว่า หากสัตว์เลี้ยงมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมกับระบบทางเดินอาหาร ควรปรึกษาสัตวแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำในการหาสาเหตุของโรค และยังไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อในสัตว์เลี้ยงทุกตัว 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไขคำตอบ! สัตว์ป่า-สัตว์เลี้ยงแพร่ COVID-19 สู่คนได้หรือไม่

“สำหรับคนทั่วไปก็ยังคงเลี้ยงสัตว์ได้ แต่ต้อง “ตระหนัก” และเฝ้าระวังอย่างมีสติ การปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ การล้างมือบ่อย ๆ ก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติอย่างยิ่งในเวลานี้ แต่สำหรับผู้ป่วยและคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้น นอกจากจะต้องกักตัวและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดคนแล้ว ยังควรต้องอยู่ห่างไกลจากสัตว์เลี้ยงซึ่งเปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลแมว” พญ.เกวลี กล่าว


ไขคำตอบ! สัตว์ป่า-สัตว์เลี้ยงแพร่ COVID-19 สู่คนได้หรือไม่

Wed, 8 Apr 2020 13:46:00

กรณีสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวว่า เสือโคร่งชื่อนาเดีย อายุ 4 ปี ในสวนสัตว์บรองซ์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าในรัฐนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ COVID-19 โดยได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการบริการสัตวแพทย์แห่งชาติ และเป็นเสือตัวแรกในสวนสัตว์ที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้ โดยคาดว่ามีการติดเชื้อจากลูกจ้างสวนสัตว์ที่มีเชื้อโดยไม่แสดงอาการ 

วันนี้ (8 เม.ย.2563) แหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า ให้ข้อมูลว่า ในสัตว์แต่ละชนิดรวมทั้งเสือ สามารถมีเชื้อไวรัสโคโรน่าในตัวเองได้อยู่แล้ว แต่คนละชนิดกับ COVID-19 ที่ระบาดในคนขณะนี้

กรณีของเสือในสวนสัตว์ต่างประเทศ ก็มีความเป็นไปได้ว่าเชื้อ อาจติดสู่สัตว์ได้ แต่ด้วยข้อมูลในขณะนี้ ยังไม่มีมากพอว่าเชื้อนี้จะเป็นอันตรายต่อสัตว์หรือไม่ ยังไม่มีรายงานว่าส่งผลรุนแรงกับสัตว์แต่อย่างใด รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเลยว่าเชื้อ จะกลับมาติดสู่คนได้อีกครั้งได้หรือไม่

อ่านข่าวเพิ่ม "นาเดีย" เสือในสวนสัตว์นิวยอร์ก ติดเชื้อ COVID-19

ผู้เชียวชาญด้านสัตว์ป่า ระบุว่า ข้อมูลเหล่านี้ยังต้องอาศัยการวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งกรณีเสือนาเดีย อาการยังมีไม่มากพอ แต่ข้อให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ไม่เจ้าเป็นต้องทิ้งหรือเกรงกลัวสัตว์ป่า หรือสัตว์ที่เลี้ยงไว้ว่าจะรับเชื้อหรือแพร่เชื้อสู่คน

โดยเฉพาะการทิ้งสัตว์เลี้ยงไปจะส่งผลเสียต่อชีวิตสัตว์ และสังคมได้รับความเดือดร้อนจากสัตว์จรที่ถูกทิ้งอีกด้วย

สัตว์ป่า-สัตว์บ้านติดเชื้อได้-แต่ยังไม่มีรายงานแพร่สู่คน

ด้านนายสัตวแพทย์ธีระพล ศิรินฤมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก) ระบุว่าเนื่องจากที่ผ่านมาพบมีการรายงานข่าว COVID-19 ในสัตว์ ทั้งในสุนัข แมว และเสือ
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเคสสุนัขในฮ่องกง เพราะเนื่องจากเจ้าของที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา แต่เนื่องจากผลตรวจไวรัสในสุนัข 2 รอบห่างกัน 14 วันผลผลบวกอ่อนๆ แต่ไม่ได้บอกเสมอไปว่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนั้นติดเชื้อแล้ว เพราะต้องลงรายละเอียดว่าเชื้อไวรัสมีผลต่อในระดับเซลล์ของสัตว์หรือต้องดูว่าสัตว์หายและมีภูมิต้านทานหรือไม่ และจากการศึกษานี้แมวติดจากการปนเปื้อนในในธรรมชาติเช่น อาจจะสูดจากอากาศ หรือเลียอะไรที่มีเชื้อ

ส่วนเคสแมวที่เบลเยี่ยม เป็นการติดจากเจ้าของที่เป็นไวรัส และมีอุจาระเหลว อาเจียน และผลตรวจแมวมีค่าเป็นบวก พบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา

 

นอกจากนี้ในจีน ก็ได้ทดลองนำเชื้อ COVID-19 จากคนในปริมาณมากไปทดบลองฉีดในโพรงจมูกของแมวเพื่อดูว่าติดเชื้อได้หรือไม่ ซึ่งผลพบว่าเชื้ออยู่แค่ในโพรงจมูก และไม่ลงไปในปอด รวมทั้งยังทดลองต่อว่าแมวที่มีเชื้อจะสามาถถ่ายทอดได้หรือไม่ โดยนำไปอยู่ใกล้กรงแมวที่ไม่มีเชื้อ พบว่า 3 ตัวติดได้ นั่นหมายถึงเชื้อไวรัสที่ให้แมวที่มีปริมาณมาก แม้แมวไม่แสดงอาการป่วยแต่ก็ติดกันได้ 

เลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดเลี่ยงเชื้อ 

ส่วนเสือที่สหรัฐฯ มาจากแสดงอาการไอแห้งๆ และในนิวยอร์กมีการระบาด จึงสังสัยยว่าเสือติดเชื้อหรือไม่ จึงได้เก็บตัวอย่างไปที่คณะสัตวแพทย์ ผลบวก การที่เจอติดได้ อธิบายว่าเสืออาจจะเป็นโรคอื่นๆอยู่แล้ว และมีการปนเปื้อนเชื้อเข้าไป 

การติดเชื้อในสัตว์ข้อมูลยังมีไม่มากพอว่าสัตว์ติดเชื้อจริง แต่การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 จากสัตว์สู่คนก็ยังไม่มีรายงานในตอนนี้ แต่เพื่อป้องกันตัวเอง แนะนำว่าของสัตว์ ถ้าจับต้องไม่ล้างมือให้สะอาด และเลิกใกล้ชิด เข่นยกเลิกการหอมสัตว์   

 


ขยะเดลิเวอรีช่วง WFH พุ่ง 15%

Tue, 7 Apr 2020 16:32:00

วันนี้ (7 เม.ย.2563) ไทยพีบีเอสออนไลน์สัมภาษณ์ นายประลอง ดำรง ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในช่วงของการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องจากหลายออฟฟิสมีนโยบายให้คนหยุดทำงานที่บ้าน (Work from Home ) ประกอบกับเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมหลายเดือน ส่งผลให้การสั่งซื้ออาหารเดลิเวอรี 

นายประลอง กล่าวว่า ในช่วงเดือนม.ค.-ถึงมี มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับข้อมูลจากผู้เก็บขนขยะของกทม.พบแนวโน้มปริมาณขยะช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา มีปริมาณขยะจากครัวเรือนน้อยลงกว่าช่วงปกติ แต่กลับพบขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 15% โดยเฉพาะประเภทกล่องพลาสติกใส่อาหารสำเร็จรูป หรืออาหารแบบเดลิเวอรี ช้อนส้อมพลาสติก แก้วพลาสติก และหลอดดูดที่ใช้กับเครื่องดื่ม

พฤติกรรมประชาชนส่วนใหญ่จำเป็นต้องทำงานอยู่บ้าน  ส่งผลให้ต้องใช้บริการสั่งของออนไลน์ และอาหารเดลิเวอรีที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว  

แนะใช้กล่องย่อยสลาย-ถุงกระดาษทดแทน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า นอกจากนี้พบปริมาณขยะเศษอาหารถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากครัวเรือน และผู้จัดเก็บไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัด เพราะกลัวการติดเชื้อโรค ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้เสนอแนวทางการลดปริมาณขยะ และขยะพลาสติกช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 หากอยู่ในช่วงเก็บตัวอยู่บ้านต้องใช้บริการสั่งแบบเดลิเวอรี สามารถแจ้งทางร้านหรือพนักงานส่งของที่ให้บริการไม่ขอรับช้อนพลาสติก ซึ่งจะช่วยลดขยะพลาสติกในส่วนนี้ลงได้จำนวนมาก

ในบ้านเรือนมีใช้ช้อนส่วนตัวที่สะอาดปลอดภัยมากกว่า ขณะที่ร้านอาหารควรใช้บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเสนอให้ใช้กล่องที่ย่อยสลายได้แทน 

อ่านข่าวเพิ่ม เดลิเวอรี แบบไหนปลอดภัยห่าง COVID-19

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า หากบ้านใดมีสถานที่ประกอบอาหารสามารถทำอาหารทานเองได้ แทนการบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกครั้งเดียวทิ้งก็ควรจะคัดแยก อีกทั้งการซื้อสินค้าอาหารแต่ละครั้งควรตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง ควรซื้อในปริมาณที่พอเหมาะสำหรับการบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขยะอาหาร 

ทั้งนี้นายประลอง กล่าวอีกว่า สำหรับร้านค้าที่มีชื่อไม่น่าเป็นห่วงแต่ร้านอาหารที่ขายในตรอกซอกซอยที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง ที่คนเคยไปนั่งกินริมทางได้ แต่เมื่อไม่ให้คนนั่งกินในร้านก็ต้องใช้ถุงพลาสติกหลายแบบทั้งถุงร้อน ถุงหูหิ้วซึ่งร้านพวกนี้ยังไม่สามารถเก็บสถติได้ จึงอาจจะยังไม่รู้ปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่ม แต่แนะนำว่าประชาชนที่จะไปซื้อก็นำภาชนะของตัวเอง เช่น กล่อง ปิ่นโตไปใส่อาหาร 

นอกจากนี้ควรจะช่วยกันคัดแยกขยะเดลิเวอรีออกเป็นชิ้นๆ เช่น พลาสติก ถุงกระดาษ และวัสดุอื่นเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและนำไปทำลาย

 

ขยะย่อยสลากยากเพิ่ม-ควรจัดเก็บเพื่อคัดแยก

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์เจ้าของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านย่านดอนเมือง โดยในบ้านมีผู้ใหญ่ 3 คนเด็ก 1 คนพบว่าขยะจำพวกกล่องใส่อาหารสำเร็จรูป และขวดน้ำพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัวจากปกติจะบริโภคขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรเฉลี่ยไม่เกิน 3 ขวดต่อวัน แต่หลังจากต้องทำงานที่บ้าน ปริมาณขยะจากขวดพลาสติกเพิ่มขึ้น รวมทั้งขยะพวกกล่องเดอริเวอรี แก้วชานมไข่มุก จึงได้รวบรวมไว้ เพื่อให้คนเก็บขยะนำไปคัดแยก

ขณะที่จากการสอบถามพนักงานเก็บขยะของ กทม.ระบุว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ภาพรวมขยะไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ที่เป็นปัญหา คือ ภาชนะใส่อาหารเดลิเวอร์รี่ที่ยากต่อการย่อยสลาย

คพ. จะร่วมกับทางกทม.เพื่อประเมินและเก็บสถิติขยะเดลิเวอรีอย่างจริงจัง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาขยะ เนื่องจากแนวโน้มคนยังต้องอยู่ทำงานที่บ้านต่ออีกระยะหนึ่ง

ที่ไหนบ้างรวมขยะไปกำจัด

ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.พบว่าในปี 2562 ในกทม.มีประมาณขยะรวมกันจากทุกเขตตลอดทั้งปี 10,564 ตัน พบเป็นถุงพลาสติกปนเปื้อนไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 1,570 ตันต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 14-15 เมื่อคิดเฉลี่ยประชากรในกรุงเทพมหานครทั้งหมดกว่า 10 ล้านคน ใช้ถุงพลาสติก 8 ใบต่อคนต่อวัน  

นอกจากนี้ กลุ่ม BIGTree ยังเป็นสื่อกลางให้คนรวบรวมขยะเหล่านี้ไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยระบุว่า ในช่วงปรับพฤติกรรมตามสถานการณ์โควิด เมื่ออยู่บ้าน-สั่งอาหารมารับประทานกัน นอกจากได้อาหารแล้วยังได้ "กล่อง" ทั้งหลาย หากเกินจะนำกลับมาใช้ต่อ สามารถส่งเพื่อนำเอาไปเผาแทนพลังงานถ่านหินได้นะคะ โดยส่งไปที่บริษัทเอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
(สมบูรณ์ 086-3342612)700/754 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

 

 

 

 

 

 


นายกฯกำชับ ครม. ให้งัดกฎหมายเข้ม ดับไฟป่าภาคเหนือ

Tue, 7 Apr 2020 15:01:00

วันนี้ (7 เม.ย.2563 ) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมได้กำชับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ให้บูรณาการงานร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือ

นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด หากแต่ละหน่วยงานเห็นว่ามีกฎหมายใดบ้างก็ขอให้งัดมาใช้ และดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุด ไม่ให้ละเว้นเด็ดขาด ถ้าจับใครได้ก็ดำเนินการให้เต็มที่ ทั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3-4 รายแล้ว และจะจับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้น ซึ่งมีการฟ้องร้องคดีมากขึ้นหลังจากที่เมื่อก่อนไม่มีการฟ้องคดี แต่ในปัจจุบันให้ทางราชการเป็นเจ้าทุกข์ฟ้องดำเนินคดีทุกราย


นายกฯ ให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้กรอบกฎหมาย ที่สามารถจะทำได้ให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้ร่วมมือและช่วยกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ทุกกระทรวงร่วมมือดำเนินการกันอยู่แล้วในขณะนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนธิกำลังร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อให้มีชุดปฏิบัติการ ชุดละประมาณ 10 คน เข้าไปในทุกหมู่บ้าน เพื่อความเข้าใจ ซึ่งผลที่ออกมาทำให้จุดความร้อนในพื้นที่แต่ละแห่งนั้นลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าวยังดำเนินการ ต่อเนื่องต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการพูดถึงแต่ขณะนี้ ทส.ดำเนินการประกาศปิดป่าแล้ว ฉะนั้นตอนนี้เจอใครเข้าป่าเราจะหมด เพราะไม่มีเหตุใดที่จะมีใครเข้าป่าในเมื่อประกาศปิดแล้ว

ส่วนกรณีข้อเรียกร้องให้แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษให้กับประชาชนภาคเหนือ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่จะป้องกัน PM2.5 ได้ต้องเป็น N 95 ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรในขณะนี้ เนื่องจากเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การบริหารราชการมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นแต่ เราจะพยายามทำให้เต็มที่อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากนี้นายวราวุธเปิดเผยว่า ในวันที่ 8-9 เม.ย.นี้ จะเดินทางไปพร้อมกับคณะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เพื่อไปดูสถานการณ์ ด้วยตัวเองอีกครั้ง


ไฟไหม้ม่อนจอง จ.เชียงใหม่

Tue, 7 Apr 2020 11:46:00

วันนี้ ( 7 เม.ย.2563) เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย สบอ.16. เชียงใหม่ รายงานหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่มูเซอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ติดตามจุด hotspot 2 จุด
หลังเข้าตรวจสอบบริเวณป่าขุนห้วยไม้หก ม.6 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พบป่าดิบแล้งเสียหายรวม 17 ไร่ และทุ่งหญ้าสีทอง เส้นทางเดินขึ้นสู่ จุดสูงสุด "หัวสิงห์" สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,929 เมตรถูกไฟไหม้เสียหาย

 

 

 

 


ฝุ่นละอองภาคเหนือยังกระทบสุขภาพ ค่าสูงสุดอยู่ที่ อ.เชียงดาว

Mon, 6 Apr 2020 13:33:00

วันนี้ (6 เม.ย.2563) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และมาตรการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ซึ่งในภาคเหนือตอนบน ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ยังคงอยู่ในระดับที่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน พะเยา และ จ.น่าน

ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) เกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จ.อุตรดิตถ์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น เนื่องจากจุดความร้อนในประเทศไทย เมียนมา และลาว ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสถานการณ์ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ เวลา 09.00 น. มีค่าระหว่าง 26 - 234 มคก./ลบ.ม.

17 จังหวัดภาคเหนือฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่คุณภาพอากาศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามค่าฝุ่นละอองในภาคเหนือ แม้ว่าในภาพรวมจะลดลง แต่ก็ยังมีการสะสมอยู่ โดยค่าสูงสุดที่ จ.เชียงใหม่ ( อ.เชียงดาว) 234 มคก./ลบ.ม.

สำหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน กรมควบคุมมลพิษ ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันในการควบคุมปริมาณจุดความร้อน และดำเนินมาตรการในการการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง กรณีเจ้าหน้าที่ไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เชียงใหม่ ผูกคอเสียชีวิต พร้อมทิ้งจดหมายลาไว้ เขียนด้วยลายมือระบุเกี่ยวกับการตัดพ้อเรื่องงาน ว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนรู้สึกเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และที่สำคัญ ทำให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สูญเสียบุคลากรไป

ซึ่งเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ได้ให้อธิบดีกรมอุทยานฯ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งในช่วงค่ำของวันเดียวกันนั้นได้รับการยืนยันจากหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เพื่อนร่วมงาน และตามสายบังคับบัญชาทุกคนยืนยันตรงกันว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้เสียชีวิต อีกทั้งลูกสาวและภรรยาของผู้เสียชีวิต ก็ยืนยันว่า สาเหตุไม่น่าจะเป็นเรื่องงาน แต่เป็นปัญหาครอบครัวส่วนตัว อย่างไรก็ตามสำหรับการช่วยเหลือนั้นทางอธิบดีกรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการไปตามระเบียบ ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต


อุทยานฯ ชี้แจงเสือไฟตาย ปมเครียดส่วนตัว-ปัดขัดแย้งงาน

Mon, 6 Apr 2020 07:58:00

กรณีนายสิงห์ทน นวลักษณะกุล พนักงานราชการ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จ.เชียงใหม่ ผูกคอเสียชีวิตที่บ้านพักเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา และเขียนจดหมายลาตาย เนื้อหาบางส่วนระบุว่า"ที่ตัดสินใจทำแบบนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับใคร ราชการเป็นแบบนี้เสมอ แก้อะไรไม่ได้ มีทั้งเด็กนาย เด็กกู ขอเพื่อนไฟป่าเจริญในหน้าที่ทุกคน อย่ามาให้ใครตำหนิ"

วันนี้ (6 เม.ย.2563) นายเศกรัฐ ไชยศิริ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ว่านายสิงห์ทนฯ ผู้ตาย ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ก่อนเสียชีวิตปฏิบัติงานประจำชุดหน่วยเคลื่อนที่ดับไฟป่าแม่เหียะ ผู้ตายไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานแต่อย่างใด

โดยได้รับยืนยันจากนายภัทรกุล ทาเรือน เจ้าหน้าที่ประจำสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และนายอดิศักดิ์ ไชยจินดา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตาย ว่าช่วงเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา ผู้ตายมีปัญหากับภรรยา ซึ่งเป็นเรื่องภายในครอบครัว จึงทำให้ผู้ตายเกิดความเครียด และดื่มสุราหนักขึ้น กระทั่งเกิดเหตุไฟป่าดอยสุเทพผู้ตายก็ไม่สามารถปฏิบัติงานดับไฟป่าได้

ผู้ตายไม่มีความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา

ครอบครัว ระบุปัญหาส่วนตัว-ไม่ขัดแย้งงาน

นอกจากนี้ภรรยาและลูกสาวติดภรรยาบอกตรงกันว่า ผู้ตายไม่มีความขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน หรือหัวหน้างาน สาเหตุเนื่องจากผู้ตายเป็นคนขี้น้อยใจ เมื่อเกิดปัญหาจะดื่มเหล้าหนัก กระทั่งคิดสั้นฆ่าตัวตายในครั้งนี้ ซึ่งเพื่อนร่วมงานต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการตายในครั้งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อความที่ผู้ตายเขียนไว้ ก่อนเสียชีวิตแต่ประการใด

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ( เชียงใหม่) ระบุว่า สำหรับเจ้าหน้าที่ไฟป่า ของสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ได้รับเงินเดือน สวัสดิ ภาพ สวัสดิการตามปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ตายทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว แล้วได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ กว่า 14 ปี กระทั่งถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบราชการ หรือถูกผู้บัญชากลั่นแกล้ง หรือได้รับความไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด


นายกฯ กำชับเอาผิดคนเผาป่าภาคเหนือ วอนร่วมมือจังหวัดห้ามเผา

Sun, 5 Apr 2020 16:07:00

วันนี้ (5 เม.ย.2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานและติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบว่า ใน จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ ยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองสูงอยู่ แต่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง สถานการณ์ฝุ่นละอองดีขึ้น ซึ่งจากการคาดการณ์สภาพอุตุนิยมวิทยา บริเวณภาคเหนือ มีอากาศร้อน และอาจเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยทิศทางลมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง จะทำให้ช่วงบ่ายอากาศยกตัว และทำให้การระบายฝุ่นละอองในอากาศดีขึ้น

และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาเศษกิ่งไม้ - ใบไม้ เศษวัสดุการเกษตร และงดเผาป่าในช่วงประกาศห้ามเผาของจังหวัด ร่วมเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ ควบคู่กับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาด้วย

นอกจากนี้ นายกฯ ย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งหาตัวผู้กระทำผิด และให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นตัวอย่างและป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันอีก และยังต้องการให้ระดมสรรพกำลังเข้าระงับเหตุและเฝ้าระวังในระดับหมู่บ้าน ร่วมกับการสนับสนุนอากาศยาน โดรน และ UAV ในการชี้จุด ชี้เบาะแสผู้กระทำความผิด และดับไฟในพื้นที่สูงชันและเข้าถึงยาก

ขณะที่การดูแลสุขภาพของประชาชน หากต้องออกนอกอาคาร ควรปิดปาก และจมูกด้วยหน้ากากอนามัย และถ้ามีอาการจาม น้ำมูกไหล คอแห้ง และไอ ควรดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ และหากอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง


สะเทือนใจ! "อีเห็น" หนีตายไฟป่าดอยสุเทพ เจอคนใจดีช่วยชีวิต

Sun, 5 Apr 2020 08:48:00

เมื่อวานนี้ (4 เม.ย.2563) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Sukanya Ruangpratheep" โพสต์ภาพและคลิป "อีเห็น" ที่หนีตายจากไฟป่าและมีสภาพบาดเจ็บสาหัส พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดออกมาอยู่บนถนนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ​พร้อมระบุข้อความว่า

#SAFE ดอยสุเทพ #SAVE ดอยสุเทพ น่าสงสาร โดนไฟไหม้ปากกับตา ดีที่มาเจอ ทุกคนก็รักชีวิต ขอให้ดับเร็วๆ เอาไปส่งด่านป่าไม้ ขอให้ปลอดภัย

จากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่ขับรถผ่านมาได้เข้าช่วยเหลือและนำตัวอีเห็นใส่กระสอบ ก่อนไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านของอุทยานฯ เพื่อนำตัวส่งรักษา

 

ล่าสุด อีเห็นข้างลายตัวดังกล่าวที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟป่าดอยสุเทพ อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่​แล้ว เบื้องต้นอาการปลอดภัย​ แต่ยังคงต้องรักษาตัวต่อไป​

สัตวแพทย์คาดว่าอีเห็นหนีไฟป่าออกมาและได้รับอุบัติเหตุรุนแรง จนทำให้ตาซ้ายถลนออกมา ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะหนีไฟป่าลงมา จนทำให้ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกสัตว์บ้านทำร้าย เบื้องต้นได้ทำการรักษาโดยให้ยาฆ่าเชื้อ​ ยาลดปวดและทำแผลให้​ ซึ่งจากนี้จะต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

เหตุการณ์สัตว์ป่าหนีตาย เป็นผลมาจากไฟไหม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยเฉพาะในจุดที่ใกล้กับวัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เภอเมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะสร้างความกังวลใจให้กับคนเชียงใหม่และทำให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าดอยสุเทพ -​ปุย คาดเสียหายกว่า 2,400 ไร่

เชียงใหม่-กองบิน 41 ระดมแก้ไฟป่า ตั้งเป้าให้จุดความร้อนเป็นศูนย์

เยียวยาครอบครัวจนท.-ทหารเสียชีวิตในภารกิจดับไฟป่าภาคเหนือ

 


ใช้เวทีอาเซียนถกด่วน "เมียนมา-ลาว" เร่งคุมไฟป่า

Fri, 3 Apr 2020 20:07:00

วันนี้ (3 เม.ย.2563) ไทยพีบีเอสออนไลน์สัมภาษณ์นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องหลายวัน สาเหตุหลักมาจากการเผาพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา และลาว

อธิบดี คพ.ระบุว่าวันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษ ได้ใช้การพูดคุยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านทางเลขาธิการอาเซียน เพื่อหารือและขอความร่วมมือกับตัวแทนของอธิบดีกรมป่าไม้ของลาว และของเมียนมาให้ช่วยกันลดการเผาป่าและพื้นที่เกษตรที่เกิดขึ้นใน 2 ประเทศเนื่องจากพบว่ารวมๆกันแล้วมีจุดความร้อน (Hotspot) นับหมื่นจุด แต่ควันไฟส่งผลกระทบหมอกควันข้ามแดนมาถึงไทย

ตัวแทนจาก 2 ประเทศยอมรับว่ายังมีการเผาพื้นที่ป่าและเกษตรกรรมสูงมาก และด้วยสภาพเขาสูงชันยากต่อการเข้าพื้นที่ ต่างกับไทยที่ยังมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วย แต่คาดหวังว่าการคุยผ่านทางสำนักเลขาธิการอาเซียน เขาน่าจะมีการกำกับดูแลปัญหาดีขึ้น

นายประลอง กล่าวว่า แนวทางแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคเหนือมีหลายระดับ ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนก.พ.ที่ผ่านมา รัฐบาลไทย โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เคยทำหนังสือไปถึงเมียนมาและลาว เพื่อให้กำกับและลดปัญหามาตลอดก่อนจะมีสถานการณ์ไวรัสโคโรนา แต่ถึงเดือนเม.ย.นี้ปัญหาก็ยังวิกฤต

4 จังหวัดเหนือน่าห่วงเผาป่า

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา พบภาพรวมแย่ลงและจุดความร้อน (Hotspot) สูงขึ้น จึงเร่งหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหาแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

พร้อมทั้ง ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังไฟป่าไม่ให้เกิดซ้ำและเข้าร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเกี่ยวกับการหาตัวผู้กระทำผิด เร่งรัดการติดตามคดี หากจับตัวผู้กระทำผิดได้ต้องเร่งส่งฟ้องและดำเนินคดีทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่ากลับมาลุกไหม้อีกครั้ง

ทั้งนี้ จากการประกาศห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ตามประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 2 ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. จึงขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว

ค่าฝุ่นสูง 271 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้เมื่อเวลา 16.00 น.กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่าพื้นที่ภาคเหนือ PM2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 36 - 271 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เกินมาตรฐานที่บริเวณ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่าฝุ่น PM 2.5 "ภาคเหนือ" เกินมาตรฐานจากไฟป่า

เชียงใหม่-กองบิน 41 ระดมแก้ไฟป่า ตั้งเป้าให้จุดความร้อนเป็นศูนย์

เยียวยาครอบครัวจนท.-ทหารเสียชีวิตในภารกิจดับไฟป่าภาคเหนือ


ค่าฝุ่น PM 2.5 "ภาคเหนือ" เกินมาตรฐานจากไฟป่า

Fri, 3 Apr 2020 11:10:00

วันนี้ (3 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารจากมณฑลทหารบกบก ที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า นำกำลังเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกไหม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เบื้องต้นมีพื้นที่ถูกไหม้ 5 จุด เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังจาก จ.กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ เข้าเสริมเพื่อดับไฟให้เร็วที่สุด

ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ถูกไฟคลอกขณะเข้าไปดับไฟ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวานนี้ (2 เม.ย.) โดยจะมีพิธีรดน้ำศพ และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่วัดห้วยบง ต.แม่แฝกใหม่ ในวันนี้ เวลา 15.30 น.

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือ 5 อำเภอ หลังพบจุดความร้อนเพิ่ม

ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ กับตัวแทน 5 อำเภอของ จ.เชียงใหม่ คือ อ.แม่แจ่ม อ.สะเมิง อ.อมก๋อย อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว ที่พบจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ อ.แม่แจ่ม พบจุดความร้อนมากถึง 52 จุด โดยส่วนใหญ่จุดความร้อนยังคงเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ยากที่จะเข้าถึง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า หลังจากประชุมร่วมกับทั้ง 5 อำเภอได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งดับไฟป่า พร้อมทั้งลาดตระเวนตามจุดเสี่ยง และ จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับตำรวจภูธรเชียงใหม่ให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดหากพบว่าลักลอบเข้าไปเผาป่าอย่างเข็มงวด

ค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือยังเกินมาตรฐานเกือบทุกจังหวัด

ด้านกรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ เกือบทุกจังหวัด ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐาน โดยค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดได้ 280 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แพทย์แนะนำควรอยู่ในบ้านและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน


สัตวแพทย์ โดนกระทิงขวิดขณะจับกลับคืนป่าเขาแผงม้า

Thu, 2 Apr 2020 19:00:00

กรณีที่ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผ่านทางรับแจ้งทางสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เมื่อ 29 มี.ค.ที่ผ่านมาว่ามี กระ ทิงพลัดหลง1 ตัว บริเวณบ้านอุโลก หมู่ที่ 4 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  

วันนี้ (2 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ได้ติดตามกระทิงพลัดหลงตัวมาหลายวันกระทั่งเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า เมื่อเวลา 07.20 น. เจอกระทิงในท้องที่ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามกระทิงตลอดทั้งวัน จนเวลา 17.00 น. เจอตัวพบว่าเป็นกระทิงหนุ่ม อายุประมาณ 6-7 ปี วิ่งเข้าไปแหล่งชุมชนใกล้กับถนนใหญ่ บริเวณหมู่ที่ 10 ต.ด่านเกวียน 

คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามและยิงยาสลบเพื่อควบคุมกระทิงและจะได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปปล่อยสู่ธรรมชาติ จนกระทั่งกระทิงเริ่มสงบลงและสามารถควบคุมพร้อมทั้งเคลื่อนย้ายกระทิงออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้ในเวลา 22.00 น.หลังจากนั้น จึงนำกระทิงไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ อย่างปลอดภัย บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อเวลา 01.40 น.วันนี้

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

สำหรับการปฏิบัติงานครั้งนี้ นายสัตวแพทย์สุทธิพงศ์ สุทธิยาภรณ์ เจ้าหน้า ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับบาดเจ็บโดนกระทิงขวิดในขณะพยายามยิงปืนยาสลบ มีแผลบริเวณท้ายทอย และมีรอยพกช้ำบริเวณแขน ซึ่งได้ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลโชคชัย อาการล่าสุดปลอดภัยแล้ว

โดยเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า และสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ยังติดตามดูอาการของกระทิงตัวดังกล่าวเพื่อประเมินดูอาการหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

 

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 


นายกฯ สั่งเร่งดับไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ-กาญจนบุรี

Wed, 1 Apr 2020 17:54:00

วันนี้ (1 เม.ย.2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยรายงานสรุปสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ เวลา 12.00 น. มีค่าระหว่าง 48 - 278 มคก./ลบ.ม. โดย 17 จังหวัดภาคเหนือส่วนใหญ่ ยังมีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สะสมอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่เมื่อเทียบกับข้อมูลรายวันแล้วมีปริมาณลดลง รวมทั้งจำนวนจุดความร้อนด้วย จากการคาดการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา บริเวณภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากลมทิศตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง และอาจมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้สั่งการ ให้ 17 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี เร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาด เพื่อให้จุดความร้อน (Hotspot) เป็นศูนย์ภายในสัปดาห์นี้ หากผู้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินไม่ปฏิบัติตามแนวทาง โดยเฉพาะหากมีการเผาในพื้นที่จะยกเลิกสิทธิ์ทันที

สำหรับการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่สำคัญ พื้นที่ใกล้เขตเมือง ชุมชน เช่น กรณี จังหวัดแพร่ (ช่อแฮ) จังหวัดนครสวรรค์ (อุทยานแห่งชาติแม่วงก์) และจังหวัดอุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง) ต้องเร่งดับไฟให้ได้โดยทันที พร้อมกับให้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟขึ้นซ้ำอีก โดยเฉพาะกรณีไฟไหม้ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต้องดับไฟให้ได้ภายใน 2 วัน พร้อมสั่งการให้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ เพื่อการส่งเสบียง กำลังพล และดับไฟในพื้นที่เข้าถึงยากตามที่มีการร้องขอ รวมถึงให้หมุนเวียนกำลังพลจากพื้นที่ใกล้เคียงไปช่วยสนับสนุน


ทส.สำรวจช้างท่องเที่ยวจากผลกระทบ COVID-19

Wed, 1 Apr 2020 15:51:00

วันนี้ (1 เม.ย.2563) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบหมายให้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาช้างที่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID- 19 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง คือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบ Video Conference

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ การดูแลสุขภาพของช้าง ให้กรมอุทยานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดชุดทีมสัตวแพทย์ เพื่อดูแลและตรวจติดตามสุขภาพช้างโดยมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ให้การสนับสนุน ส่วน การช่วยเหลือเยียวยา และดูแลความเป็นอยู่ของช้าง ให้กรมอุทยานฯ บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง เพื่อประสานไปยังอำเภอ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการกำกับดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไป


กทม.ส่งถังแดงรองรับหน้ากากใช้แล้วกำจัดถูกวิธี

Wed, 1 Apr 2020 11:30:00

วันนี้ (1 เม.ย.2563) เพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯอัศวิน ของพ.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ระบุว่าหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ทิ้งแยกใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อนทิ้งลงถัง

หน้ากากอนามัย รวมถึงกระดาษทิชชูที่ใช้แล้ว อย่านำไปทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นนะ โปรดแยกใส่ถุงต่างหาก มัดปากถุงให้แน่น และทำสัญลักษณ์หรือเขียนบอกสักนิดก็ดี เพื่อที่เจ้าหน้าที่เก็บขยะจะได้คัดแยกเป็นขยะติดเชื้อ และแยกไปเผาทำลายที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อหนองแขม และที่อ่อนนุช เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

หากพี่น้องประชาชนเดินทางสะดวก หรืออยู่ใกล้สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกทม.ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง) และสวนสาธารณะของกทม. สามารถรวบรวมขยะติดเชื้อเหล่านี้ ไปทิ้งที่ถังรองรับขยะสีแดง ซึ่งกทม.ได้จัดเตรียมไว้สำหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ เพื่อรวบรวมและนำไปเผาทำลายต่อไป

คัดแยกขยะให้เป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน#ขยะติดเชื้อถังสีแดง

ภาพ:ผู้ว่าฯอัศวิน

ภาพ:ผู้ว่าฯอัศวิน

 

ขยะหน้ากากอนามัยพุ่งวันละ 1-2 ล้านชิ้น

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมานายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้ทำข้อเสนอแนะไปยังกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการควบคุมการทิ้งและกำจัดขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัย ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องจากเทียบจากอัตรากำลังการผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศต่อวันอยู่ที่ 1.2 - 1.3 ล้านชิ้น และจากการนำเข้าจากต่างประเทศ จะทำให้เกิดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วประมาณ 1-2 ล้านชิ้นต่อวัน

ภาพ:ผู้ว่าฯอัศวิน

ภาพ:ผู้ว่าฯอัศวิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กพิกัดทิ้งหน้ากากอนามัย หลังใช้วันละ 2 ล้านชิ้น

 

 


ฝุ่นพิษ "ภาคเหนือ" ยังวิกฤต 13 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

Wed, 1 Apr 2020 07:30:00

เมื่อคืนนี้ (31 มี.ค.63) เวลา 21.20 น. มีรายงานว่า เกิดไฟป่าบริเวณแนวชายแดน จ.เชียงราย ด้านฝั่งประเทศเมียนมาใกล้กับดอยผาหมี และฐานกูเต็งนาโย่ง อ.แม่สาย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสกัดไฟ ป้องกันไฟลามเข้ามายังฝั่งไทย

 

 

ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางแห่งอาเซียน พบว่าเมื่อวานนี้ ยังมีจุดความร้อนเกิดขึ้นที่ประเทศไทย เมียนมา และลาว โดยเฉพาะประเทศลาวมีจุดความร้อนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีหมอกควันหนาแน่นปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน และภาคกลางตอนบน ของประเทศไทย เมียนมา และลาว

 


ด้านกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น วันนี้ (1 เม.ย.) เวลา 06.00 น. พบ 13 จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานวัดได้ระหว่าง 60-274 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยวัดปริมาณฝุ่นสูงสุดที่ได้ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน อยู่ที่ 274 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

 

สำหรับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ 25 วันติดต่อกัน และมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมา 31 วันติดต่อกัน ขณะที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมา 31 วันติดต่อกันเช่นกัน

 

เตือนพายุฤดูร้อน 1-4 เม.ย.นี้

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า วันที่ 1-4 เม.ย.63 จะเกิดพายุฤดูร้อน ลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 1-2 เม.ย.

ภาคเหนือ : จ.พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 3-4 เม.ย.

ภาคเหนือ : จ.พะเยา น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จ.เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภาคตะวันออก : จ.นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคกลาง : จ.นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา

 


เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าดอยสุเทพ -​ปุย คาดเสียหายกว่า 2,400 ไร่

Mon, 30 Mar 2020 07:27:00

วันนี้ (30 มี.ค.2563)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเปิดศูนย์บัญชาการฯ ส่วนแยก แห่งที่ 4 ซึ่ง สภ.ภูพิงค์ จะเป็นจุดหลักในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดเรื่องการเผาป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


หลังปัจจุบันเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อย่างต่อเนื่อง จากการประเมินเบื้องต้นมีพื้นที่เสียหายจากไฟป่าแล้วไม่ต่ำกว่า 2,400 ไร่ สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเกิดมลพิษทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

 
ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนจากเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และประชาชนอาสาสมัคร เข้าดำเนินการดับไฟป่าภาคพื้นดินตลอดทั้งวันทั้งคืน และทางอากาศ

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบ MI 17 จากกองทัพบก เฮลิคอปเตอร์ KA-32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งในช่วงบ่ายวานนี้ (29 มี.ค.2563)​ เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟป่าที่เกิดขึ้นจุดสุดท้ายบริเวณน้ำตกมณฑาธารได้แล้ว

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

 

เน้นกำลังป้องกันไฟป่ารอบวันพระธาตุดอยสุเทพ

ปัจจุบันได้เน้นกำลังป้องกันบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุดอยสุเทพ และบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นหลัก เพราะถือเป็นสถานที่สำคัญ และได้ลดกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีการดับไฟแล้ว ไปในจุดที่ยังไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อลาดตระเวน ฝังตัว และป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า โดยเฉพาะจุดที่ไม่เคยเกิดไฟป่ามาก่อนต้องเร่งป้องกัน

ภาพ : ร่มบินอาสาเชียงใหม่ ‬/โดรนอาสาเชียงใหม่

ภาพ : ร่มบินอาสาเชียงใหม่ ‬/โดรนอาสาเชียงใหม่


ส่วนจุดที่เกิดไฟป่ามาแล้ว สาเหตุที่ลดเพราะเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ถูกเผาไหม้ไปแล้ว และคงไม่เกิดซ้ำอีก หรือเกิดก็จะเป็นไฟที่ลุกไหม้จากการที่มีควันแล้วมีลมพัด ทำให้ตอไม้ที่ยังมีควันอยู่เกิดไฟลุกไหม้อีกครั้ง แต่ก็จะไม่ลุกลาม เนื่องจากพื้นที่โดยรอบนั้นเชื้อเพลิงหมดไปแล้ว

 


"โตโน่" ประกาศพักโครงการ ONE MAN & THE SEA

Tue, 24 Mar 2020 19:08:00

วันนี้ (24 มี.ค.2563) นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ประกาศพักโครงการ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย เพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบจากสถานการณ์วิกฤตของไวรัสโคโรน่า (COVID–19) ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ จนทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

นายภาคิน ระบุว่า วันนี้เป็นวันที่ 6 ของการว่ายน้ำข้าม 12 เกาะ ในฐานะกัปตันโครงการต้องตัดสินใจหยุดพักโครงการชั่วคราว เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยประเทศและโลกในการฝ่าวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ พร้อมขอบคุณเพื่อนดารา และคนไทยทุกคนที่ร่วมส่งพลังใจและน้ำใจในการบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่สัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วยจะต้องหยุดพักชั่วคราว แต่ทุกคนทำอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าจะได้กลับมาทำกิจกรรมใหม่อีกครั้ง พร้อมดีใจที่ใน 6 วันที่ผ่านมา ทำให้หลายๆ คนยิ้มได้ ท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบัน

ขอบคุณที่คนที่ร่วมส่งกำลังใจมาช่วยกัน เพื่อดูแลรักษาสัตว์ทะเล และขอฝากให้คนไทยร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะให้ถูกวิธี รวมถึงลดการใช้พลาสติก และเห็นความสำคัญของสัตว์ทะเล

สำหรับภารกิจ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย ในช่วงบ่ายของวันนี้ โตโน่ ได้พาทุกคนไปชมทะเลแหวก หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สวยงามของเกาะพะลวย และการว่ายน้ำข้าม 12 เกาะที่เริ่มต้นจากเส้นทางจากท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


แม้ว่าวันนี้จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้คือ เกาะสมุย จะยังไม่สำเร็จ แต่โตโน่และทีมก็ทำภารกิจออกมาอย่างเต็มที่ และหยุดภารกิจที่อ่าวเทียน (ทะเลแหวก) เกาะพะลวย และตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. รวมถึงวันนี้ โตโน่และทีมสามารถว่ายผ่านเกาะทั้งสิ้น 9 เกาะ อาทิ เกาะริกัน, เกาะนกเภา, เกาะเหยี่ยว, เกาะกา, เกาะวัวจิ๋ว, เกาะส้ม, เกาะเชือก, เกาะพะลวย และ เกาะทะลุ เป็นต้น และทำระยะทางไปได้ทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร มียอดบริจาคจากพี่น้องคนไทยที่เห็นความสำคัญของท้องทะเลและสัตว์ทะเลอยู่ที่ 2,463,077 บาท

ทั้งนี้ แม้ว่าโครงการ ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย ต้องหยุดพัก แต่คนไทยสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง ผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี: มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI) เลขบัญชี 043-272833-9 หรือ พิมพ์ T ส่งมาที่ 4545909 (ทุกเครือข่าย) ทั้งนี้สามารถส่งหลักฐานการบริจาค เพื่อขอลดหน่อยภาษีได้ที่ Line @taejaidotcom ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2563