THG ชี้แจงไม่ได้ให้ข้อมูลทำสัญญาซื้อวัคซีนไฟเซอร์กับ ก.กลาโหม

Thu, 5 Aug 2021 08:43:00

วันนี้ (5 ส.ค.2564) น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช เลขานุการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องชี้แจงการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA (เพิ่มเติม) ระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีหนังสือลงวันที่ 4 ส.ค.2564 โดยใช้อำนาจมาตรา 58 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ให้ผู้บริหาร THG ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยคำชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของ ตลท. ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ในหนังสือ

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าได้รับหนังสือจาก สำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว โดยจะดำเนินการชี้แจงโดยละเอียดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้

1. บริษัทฯ “ไม่ได้ให้ข้อมูลการทำสัญญาหรือจะทำสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหม” ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐเพื่อร่วมกันนำเข้าวัคซีนจริง โดยจะเปิดเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ก.ล.ต.

2. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินสด เงินกู้ หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการวางมัดจำหรือค่าปรับมัดจำวัคซีน

3. วัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสที่ได้มีการเจรจากับผู้แทนจำหน่ายแล้วนั้น ยังไม่มีการลงนามสั่งซื้อจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามระเบียบของรัฐ แต่บริษัทฯ ยังไม่ละทิ้งความพยายาม โดยจำนวนวัคซีน และระยะเวลาการนำเข้าวัคซีนไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อนึ่ง ขอเรียนให้ทราบว่า “แม้บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 ตามกำหนดของรัฐ” แต่เป็นการ “ทำหน้าที่ในฐานะเอกชนและพลเมือง” ที่ไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2564 THG ทำหนังสือถึง ตลท.ชี้แจงข่าวการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA โดยระบุว่า ตามที่ได้มีสํานักข่าวแห่งหนึ่งได้ระบุว่า นพ.บุญ วนาสิน ให้สัมภาษณ์ถึงการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ร่วมกับ “กระทรวงกลาโหม” โดยจะมีการทําสัญญาภายในสัปดาห์นี้และระบุว่าสามารถนําเข้ามาภายในเดือน ส.ค. นั้น ขอชี้แจงว่า นพ.บุญ วนาสิน ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาดังกล่าวแก่สํานักข่าวและได้ดําเนินการแจ้งให้สํานักข่าวแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง THG ยืนยันว่าการติดต่อนําเข้าวัคซีน mRNA และวัคซีนอื่นๆ ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องและอย่างสุดความสามารถเพื่อให้สามารถนําวัคซีนมาช่วยให้ประเทศชาติพ้นวิกฤตให้เร็วที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต.ให้ "THG - นพ.บุญ" ชี้แจงข้อมูลนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

THG ชี้แจง ตลท.ยืนยันตกลงซื้อวัคซีนโควิดจริง

 


สมาคมสายการบินฯ ยันยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อรักษาการจ้างงาน

Wed, 4 Aug 2021 11:45:00

วันนี้ (4 ส.ค.2564) นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากสายการบินทั้ง 7 สาย ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 เพื่อขอความอนุเคราะห์เเละติดตามรัฐบาลในการอนุมัติเงินกู้เพื่อรักษาสภาพการจ้างงานพนักงาน กว่า 20,000 คน ซึ่งหลังจากนั้นสายการบินบางส่วน ได้ทยอยประกาศหยุดกิจการชั่วคราว พร้อมงดหรือเลื่อนจ่ายเงินเดือนพนักงานออกไป เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนในการดำเนินงานไว้ได้เเล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ส.ค.2564 มีรายงานข่าวและทำให้มีผู้สอบถามมายังสมาคมฯ จำนวนมาก กรณีสายการบินทยอยได้รับสินเชื่อเงินกู้ช่วยเหลือตามนโยบายกระทรวงการคลัง เพื่อรักษาสภาพการจ้างงานพนักงาน เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

สมาคมฯ ขอชี้เเจงว่า ตลอดสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา สายการบินได้พยายามปรับตัวอย่างดีที่สุด รวมทั้งทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการได้รับความช่วยเหลืออย่างดี จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมเเบงค์) ในการออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้หรือปล่อยกู้ให้กับสายการบินต่าง ๆ เพื่อประคองธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการยื่นขออนุมัติเงินกู้โดยตรงต่อรัฐบาล ถือเป็นมาตรการสำคัญที่สมาคมฯ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อรักษาการจ้างงานพนักงานสายการบิน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องยาวนาน เกินกว่าที่จะควบคุมเเละคาดการณ์ได้

โดยถึงวันนี้ สมาคมฯ ยืนยันว่า ยังคงไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้เพื่อรักษาสภาพการจ้างงานจากรัฐบาลเเต่อย่างใด ซึ่งทราบว่าผ่านความเห็นชอบในหลักการจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงเเรงงาน เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว แต่ติดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้สอดคล้องกับธุรกิจสายการบิน ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลช่วยเหลือในการพิจารณาเร่งรัดแก้ไขข้อกำหนดโดยเร็วที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกความปรารถนาดีจากทุกท่าน ที่สอบถามความคืบหน้าถึงการยื่นขออนุมัติเงินกู้เพื่อรักษาสภาพการจ้างงานจากรัฐบาล มาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าพวกเราจะได้รับการอนุมัติเงินกู้ในเร็ววันนี้ พร้อมผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากกลับมาให้บริการอีกครั้งไปด้วยกัน

 

 


ก.ล.ต.ให้ "THG - นพ.บุญ" ชี้แจงข้อมูลนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

Wed, 4 Aug 2021 10:29:00

วันนี้ (4 ส.ค.2564) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหนังสือ 2 ฉบับ ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) และ นพ.บุญ วนาสิน ในฐานะประธานกรรมการของ THG ให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมเพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาทจากการผิดเงื่อนไขของสัญญา

ทั้งนี้ ในหนังสือระบุว่า สืบเนื่องจาก นพ.บุญ ในฐานะประธานกรรมการ THG ให้ข่าวผ่านสื่อ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2564 ว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมที่เป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์

ต่อมาในวันเดียวกัน โฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยืนยันว่า ขณะนี้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในสังกัดยังไม่มีแผนหรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนใดๆ ในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์แต่อย่างใด

นอกจากนี้ นพ.บุญ ยังกล่าวถึงการที่ต้องเสียเงินมัดจำเป็นจำนวน 500-600 ล้านบาท เนื่องจากผิดเงื่อนไขของสัญญาด้วย

ก.ล.ต.เห็นว่าเนื่องจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์

ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ให้ THG และ นพ.บุญ ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 4 ส.ค.2564 พร้อมทั้งให้ THG เปิดเผยคำชี้แจงผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

THG ชี้แจง ตลท.ยืนยันตกลงซื้อวัคซีนโควิดจริง


เปิดร้านอาหารในห้างวันแรกวุ่น สั่งเดลิเวอรี่ เพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภค

Wed, 4 Aug 2021 10:26:00

แน่นอนว่าส่งผลดีต่อร้านอาหารบางเเห่งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง พนักงานกลับมามีงานทำ ส่วนไรเดอร์มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในแง่ผู้บริโภคได้รับทั้งผลกระทบทั้งต้นทุนค่าบริการ และความยุ่งยาก

ร้านอาหารหลายภายในห้างค้าปลีก กลับมาเปิดขายอาหารอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขที่ต้องขายผ่านแอปฯฟู้ดเดลิเวอรี่เท่านั้น หลายร้านขึ้นป้ายแจ้งผู้ใช้บริการทราบ ว่าไม่สามารถซื้ออาหารโดยตรงได้

ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า บอกตรงกันว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบโดยตรง เพราะรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าส่งสินค้า ทั้งที่ไม่ควรเสีย บางคนก็ใช้แอปฯส่งอาหารไม่เป็น และมองว่ามาตรการนี้ไม่น่าจะช่วยลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ได้

ทีมข่าวของเราจึงลองสั่งเครื่องดื่มจากร้านอาหารภายในห้าง ผ่านแอปฯหนึ่ง ต้องสั่งผ่านเเอปฯ อยู่หน้าร้านต้องเสียค่าส่ง 10 บาท เพราะ ต้องมีไรเดอร์รับเเทน

ไม่ใช่ไรเดอร์ที่ไหน เป็นไรเดอร์คนที่อยู่หน้าร้าน และทำหน้าที่ส่งสินค้า ซึ่งใช้ระยะทางเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็ได้รับค่าขนส่ง

มาตรการนี้ดีสำหรับไรเดอร์ เพราะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ไม่ดีสำหรับผู้บริโภค เพราะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

ขณะที่พนักงานร้านอาหาร เห็นด้วยกับ การผ่อนคลายให้เปิดร้านได้ แต่ไม่แน่ใจว่ายอดขายจะมากน้อยเพียงใด เพราะต้องขายผ่านแอปฯ เท่านั้นเป็นหลัก

ทีมข่าวลองไปสำรวจการขายอาหารที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านสยามสแควร์ พบว่า ร้านขายอาหารส่วนใหญ่ยังคงปิดให้บริการ เนื่องจากเห็นว่า ไม่คุ้มทุน เพราะขายผ่านแอปฯ สั่งอาหารเท่านั้น

เจ้าของร้านอาหารบอกว่า เเม้จะให้ร้านอาหารกลับไปขายในห้างได้ แต่ยังไม่ได้บรรเทาผลกระทบมากนัก เพราะจากการยกระดับคุม COVID-19 ขยายการล็อกดาวน์ออกไป เป็น 29 จังหวัด มีผลกระทบต่อรายได้ของร้านเช่นกัน ส่วนการกลับเข้าไปขายในห้าง ขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ระบุให้ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการได้เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่เท่านั้น โดยไม่มีการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่าย กับผู้บริโภคจำนวนหลายคน

ผ่านมาได้เพียง 2 วันเท่านั้น ข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพื่อนแท้ร้านอาหาร ระบุว่า ศบค.เตรียมพิจารณาอนุญาต ให้ประชาชนสั่งซื้ออาหารจากร้านในห้างกลับบ้านได้ เนื่องจากขัดแย้งกับพฤติกรรมผู้บริโภค และอาจสร้างผลกระทบต่อร้านอาหาร รวมถึงผู้บริโภคได้


เงินอัดฉีดเหรียญโอลิมปิก​ นักกีฬาต้องเสียภาษีไหม ?

Wed, 4 Aug 2021 07:44:00

รับเงินอัดฉีดไม่เกิน 10 ล้านบาท

ข้อร้องเรียนนี้กลายเป็นคำถามให้หลายคนเริ่มสงสัย แต่หากดูข้อมูลจากประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (28) จะพบว่า กฎหมายได้ยกเว้นภาษีเงินได้ "กรณีเงินจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี" ดังนั้น สำหรับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเงินอัดฉีดไม่เกิน 10 ล้านบาท จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

รับเงินอัดฉีดเกิน 10 ล้านบาท

ส่วนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับเงินอัดฉีดจากรายการแข่งขันกีฬานานาชาติเกิน 10 ล้านบาท กฎกระทรวงฉบับที่ 325 (พ.ศ.2560) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 293 เมื่อปี 2560 ก็ออกมายกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อสนับสนุนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

ตัวอย่างน้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโดสาวเหรียญทอง โอลิมปิก 2020 ซึ่งล่าสุด ได้รับเงินอัดฉีด 21.8 ล้านบาท นับว่าเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เพราะถือว่าเป็นเงินรางวัลจากรายการแข่งขันกีฬานานาชาติ

ว่าด้วยเรื่องภาษี 7%

ส่วนคำถามว่า "เข้าข่ายต้องถูกเรียกเก็บภาษี 7%" หรือไม่นั้น อาจต้องทำความเข้าใจก่อนว่า "ภาษี 7%" หรือ "VAT 7%" เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบการเมื่อมีคนซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น

ดังนั้น ในกรณีเงินอัดฉีดนักกีฬาโอลิมปิก "สมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ" โฆษกกรมสรรพากร ระบุว่า แม้น้องเทนนิส จะมีเงินได้เกิน 21.8 ล้านบาทต่อปี แต่น้องเทนนิส ไม่ใช่ผู้ประกอบการ หรือ ให้บริการ ตามเงื่อนไข มาตรา 77/2(1) จึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนนี้ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 293 เมื่อปี 2560 ยังกำหนดว่า เงินอัดฉีดจะต้องได้รับภายใน 1 ปี นับแต่วันที่การแข่งขันสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ และนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ว่าเงินที่ได้รับมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันต่อกรมสรรพากรด้วย

รายการแข่งขันที่ยกเว้นภาษี กรณีเงินอัดฉีดเกิน 10 ล้าน

 

 

 

อ้างอิงจาก

มาตรา 77 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
https://www.rd.go.th/5205.html#mata77_1

มาตรา 42 (28) แห่งประมวลรัษฎากร
https://www.rd.go.th/5937.html

กฎกระทรวงฉบับที่ 325 (พ.ศ.2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
https://rd.go.th/file.../user_upload/kormor/newlaw/mr325.pdf

 


การรถไฟฯ เปิดเงื่อนไขยกเลิกเดินทาง ขอคืนค่าตั๋วได้เต็มราคา

Wed, 4 Aug 2021 06:22:00

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับการมีข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ขอความร่วมมือให้ประชาชนชะลอหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น


การรถไฟฯ จึงออกแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการยกเลิกการเดินทางตามนโยบายของภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค.2564 ดังต่อไปนี้

- ให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร (รายบุคคล หมู่คณะ) ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า หากไม่มั่นใจในการเดินทางในช่วงดังกล่าวสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (คืนเต็มราคา) เป็นกรณีพิเศษ

- กรณีจังหวัดของสถานีต้นทางหรือปลายทางตามตั๋วของผู้โดยสาร ได้ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (คืนเต็มราคา) เป็นกรณีพิเศษ

- กรณีมีการจองซื้อตั๋วทางอินเตอร์เน็ต หากผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางและไม่สะดวกในการคืนเงินค่าตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้อนุญาตคืนเงินค่าตั๋วก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยยื่นคำร้องขอคืนเงินได้ที่สถานี


ทั้งนี้ นายนิรุฒ กล่าวว่า การรถไฟฯ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มความถี่ในการดูแลทำความสะอาดภายในขบวนรถโดยสารทุกขบวน และทุกสถานีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบคัดกรองพนักงานรถไฟ ผู้ใช้บริการรถไฟ รวมทั้งผู้ประกอบการ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนและหลังการปฏิบัติงานหรือใช้บริการอย่างเคร่งครัด 

 


กรมการขนส่งทางรางเผยผู้โดยสารลดลงเฉลี่ย 88.8% ช่วงโควิด

Tue, 3 Aug 2021 13:30:00

วันนี้ ( 3 ส.ค.2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยข้อมูลปริมาณเฉลี่ยผู้โดยสารรายวันในระบบขนส่งทางรางทุกระบบ พบว่า ปริมาณผู้โดยสารลดลงกว่า 88.8% ซึ่งจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางที่ลดลงนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากการประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 27 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 จนถึง ฉบับที่ 28 ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)

ที่มีผลต่อปริมาณการเดินทางในระบบขนส่งทางราง ได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด การจำกัดบริการการเดินทางและขบวนรถ การควบคุมความหนาแน่นในขบวนรถและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และจำกัดกิจกรรม/กิจการ ฯลฯ ที่มีการบังคับใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์การระบาดของโรคตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงมีการระบาด (ระลอกใหม่) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

 

ขร.ได้จัดทำข้อมูล เปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงก่อนการระบาดภายในประเทศในปี 2562 เทียบกับปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยนในช่วงที่มีการระบาดและมีประกาศข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 27 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่าปริมาณผู้โดยสารลดลง โดยรวมถึง 88.8% โดยเหลือเพียงวันละ 138,169 คน/วัน ซึ่งสามารถจำแนกตามระบบ ดังนี้

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) ลดลง 90.76% เหลือ 7,896 คน/วัน
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) ลดลง 86.75% เหลือ 9,531 คน/วัน
3. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ARL) ลดลง 80.05% เหลือ 67,251 คน/วัน
4. รถไฟฟ้า BTS ลดลง 82.27% เหลือ 130,240 คน/วัน


โควิดกระทบภาคการผลิตอาหาร สินค้าบางอย่างป้อนตลาดลดลง

Tue, 3 Aug 2021 06:32:00

วันนี้ (3 ส.ค.2564) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส สำรวจชั้นวางสินค้าหมวดอาหาร ภายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง พบว่าสินค้าบางรายการเหลือน้อย บางรายการไม่มีสินค้า แม้ว่าพนักงานจะทยอยเติมสินค้า แต่ความต้องการของผู้บริโภคมีค่อนข้างสูง เช่น ไข่ไก่ ขณะที่ปลากระป๋องบางยี่ห้อไม่มีจำหน่าย รวมไปถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บางห้างฯ ต้องจำกัดการซื้อ เช่น จำกัดไม่เกิน 6 แพคต่อ 1 ใบเสร็จ โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนอื่นๆ ส่วนห้างฯ บางแห่งพบว่ามีประชาชนไปหาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังสูงและรัฐบาลขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีก 14 วันใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

จากการสำรวจสาขาย่อยของบางห้างฯ พบว่า สินหลายรายการหมดลงอย่างรวดเร็ว เช่น เนื้อสัตว์ นม น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงเครื่องปรุงรส


นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย ระบุว่า การระบาดโควิด-19 ในโรงงานอาหารหลายแห่ง ส่งผลให้สินค้าบางรายการเริ่มไม่มีส่ง บางรายการส่งในปริมาณที่ลดลง ทำให้สินค้าขาดเป็นบางช่วง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เนื่องจากโรงงานมีพนักงานติดเชื้อ

มีประมาณ 10 โรงงานที่ป้อนของให้ไม่ได้ แต่ก็ไม่ถึงกับขาดแคลน เพียงแต่รสชาติใดรสชาติหนึ่งในช่วงพีเรียดไทม์อาจจะไม่มี แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มา

 

นอกจากหมวดอาหารแห้งแล้ว อาหารแปรรูปก็พบว่ามีขายน้อยลงเช่นกัน เช่น ไส้กรอกไก่ โดยแม่ค้าขายอาหารแปรรูปคนหนึ่ง กล่าวว่า เนื่องจากโรงงานไก่หลายแห่งปิดชั่วคราว

ทั้งนี้ ศบค.รายงานว่า พบคลัสเตอร์โรงงานอาหารมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 99 โรงงาน จากกว่า 500 โรงงานที่พบผู้ติดเชื้อ ส่งผลต่อกำลังการผลิตอาหารบางประเภทลดลง

 


ชั้นวางสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ตโล่ง โควิด-19 กระทบภาคการผลิตอาหาร

Mon, 2 Aug 2021 20:26:00

ชั้นวางสินค้าหมวดอาหารในห้างขนาดใหญ่บางแห่ง สินค้าบางรายการเหลือน้อย บางรายการไม่มีสินค้า แม้ว่าจะมีพนักงานจะทยอยเติมสินค้า แต่ความต้องการของผู้บริโภคนั้นมีค่อนข้างสูง อย่างเช่น ไข่ไก่

ปลากระป๋องบางยี่ห้อไม่มีขาย รวมไปถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บางห้างต้องจำกัดการซื้อ อย่างเช่น จำกัดไม่เกิน 6 แพค ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้กับคนอื่นๆ

ส่วนห้างสรรพสินค้าบางแห่ง พบประชาชนไปหาซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน และรัฐบาลขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีก 14 วัน ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

จากการสำรวจสาขาย่อยของบางห้าง พบว่า สินค้าหลายรายการหมดลงอย่างรวดเร็ว เช่น เนื้อสัตว์ นม น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส

นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย ระบุว่า การระบาดโควิด-19 ในโรงงานอาหารหลายแห่ง ส่งผลให้สินค้าบางรายการเริ่มไม่มีส่ง บางรายการส่งในปริมาณที่ลดลง ทำให้สินค้าขาดเป็นบางช่วง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เนื่องจากโรงงานมีพนักงานติดเชื้อโควิด

สินค้าประเภทอาหารแปรรูปก็พบว่ามีขายน้อยลงเช่นเดียวกัน เช่น ไส้กรอกไก่ แม่ค้าขายอาหารแปรรูป บอกว่า เนื่องจากโรงงานไก่หลายแห่งปิดชั่วคราว

ทั้งนี้ ศบค.รายงานว่า พบคลัสเตอร์โรงงานอาหารมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 99 โรง จากกว่า 500 โรงงานที่พบผู้ติดเชื้อ ส่งผลต่อกำลังการผลิตอาหารบางประเภทลดลง


โควิด-19 ระบาดยืดเยื้อ ซ้ำเติมผู้ค้ารายย่อย

Mon, 2 Aug 2021 20:23:00

สถานการณ์การระบาดที่ยังรุนแรง ทำให้รัฐบาลอาจยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติม

ผู้ดูแลร้านอาหารซีฟู๊ด ย่านสะพานควาย บอกว่า ลำพังมาตรการห้ามนั่งร้าน และจำกัดเวลาขายอาหาร ก็ส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลง มากกว่าร้อยละ 50

อีกทั้งลูกค้าที่เข้ามาซื้ออาหารส่วนใหญ่ มักต้องการใช้สิทธิ์ "คนละครึ่ง" แต่ร้านไม่สามารถให้ชำระได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ธนาคารมาตรวจสอบ ซึ่งใช้เวลานานกว่า 1 เดือนแล้ว นับจากยื่นเอกสารขอเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้การที่รัฐบาลประกาศมาตรการที่เข้มข้นขึ้น อาจกระทบต้นทุนบริหารจัดการของสดที่เตรียมไว้ จึงขอให้เร่งกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนทั่วไปโดยเร็ว

เช่นเดียวกับผู้ค้าอาหารบางส่วน บอกว่า ประชาชนขาดรายได้ ลดการใช้จ่าย การเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการ หรือขยายระยะเวลามาตรการควบคุม

ควรให้สถาบันการเงินทุกแห่ง พักชำระหนี้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตลอดจนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค รวมทั้งแจกเงินเยียวยา "เราชนะ" ซึ่งคล่องตัวมากกว่า โครงการร่วมกันจ่ายแบบ "คนละครึ่ง"

ขณะที่สถานการณ์การระบาดที่ยืดเยื้อ ทำให้ประชาชนเริ่มนำเงินออมมาใช้จ่าย รวมทั้งชะลอแผนการซื้อรถ และที่อยู่อาศัยใหม่

สอดคล้องข้อมูล ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ลดลงจากเดือนก่อน 1 แสนล้านบาท นับเป็นการปรับลดลงครั้งแรก ในรอบ 5 เดือน

โดยเฉพาะ ผู้ฝากเงินรายย่อย หรือ บัญชีที่มีเงินฝาก ไม่เกิน 5 หมื่นบาท และเกิน 5 หมื่น แต่ไม่ถึง 1 แสนบาท มีอัตราการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนถึงการนำเงินบางส่วนมาประคองผลกระทบในช่วงการระบาด


ร้านอาหารในห้าง วอนรัฐเจรจาขอลดค่าเช่า หลายร้านปรับตัวไปขายนอกห้างแล้ว

Mon, 2 Aug 2021 10:00:00

ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.เป็นต้นไป ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า จะกลับมาเปิดให้บริการได้ แต่ให้ขายผ่านบริการแบบเดลิเวอรี่ และเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.

นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ระบุว่า ยังไม่มั่นว่า ร้านอาหารจะกลับเข้าไปให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าหรือไม่ เพราะหลายร้านได้ปรับตัวไปเช่าพื้นที่ เพื่อทำครัวนอกห้างแล้ว

การให้ร้านอาหารกลับไปขายได้ครั้งนี้ รัฐควรเจรจากับเจ้าของห้าง เพื่อขอลดค่าเช่าให้กับร้านอาหารด้วย

ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารประเมินว่า

ล็อกดาวน์ที่ผ่านมา มูลค่าธุรกิจร้านอาหารหายไปกว่า 3 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกัน การขยายการล็อกดาวน์ออกไปอีก 14 วัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่น่าจะลดลง ซึ่งมีเพียงปัจจัยเดียว ที่จะช่วยลดตัวเลขการติดเชื้อได้คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

ขณะที่ นายรัตตรุจน์ ทองประดิษฐ์ เจ้าของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ระบุว่า แม้รัฐจะปรับเงื่อนไขให้ขายได้ แต่ทางร้านคงไม่กลับไปใช้พื้นที่ในห้าง เนื่องจากได้ลงทุนเช่าพื้นที่นอกห้าง และปรับเป็นครัว เพื่อรับออเดอร์ หวังว่าเป็นรายได้ เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน พร้อมเรียกร้องให้รัฐช่วยเจรจากับเจ้าของที่เพื่อเว้นค่าเช่าให้กับร้านอาหารเช่นกัน


ประชาชนกักตุน "ไข่ไก่" ช่วงล็อกดาวน์คุมโควิด

Sun, 1 Aug 2021 18:42:00

ไทยพีบีเอส สำรวจแผงค้าขายไข่ไก่ที่ตลาดถนอมมิตร กรุงเทพมหานคร พบว่าหลายแผงไม่มีไข่ไก่ขาย โดยเฉพาะเบอร์ 0 และเบอร์ 1 ผู้ค้าหลายคนบอกว่า ขณะนี้ความต้องการไข่ไก่เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือน ส.ค.นี้ พบว่าประชาชนซื้อไปกักตุนจนทำให้ไข่ไก่บางขนาดหมดลงอย่างรวดเร็ว และราคาปรับเพิ่มขึ้น

เบอร์ 0 จากเดิมที่ขาย 10 ฟอง 40 บาท เพิ่มเป็น 10 ฟอง 42 บาท ขึ้นมาฟองละ 20 สตางค์ ส่วนไข่ไก่เบอร์เล็ก เช่น เบอร์ 2 และเบอร์ 3 ยังมีขายอยู่

ส่วนร้านขายปลีก เช่น ร้านธงฟ้า ในพื้นที่ จ.นนทบุรี บอกว่า ในช่วงนี้สินค้าที่ขายดี คือ ไข่ไก่ โดยแต่ละวันแทบจะไม่พอขาย เนื่องจากผู้บริโภคซื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นถาดละ 3 บาท ขณะที่ชาวบ้านบางส่วน บอกว่า ขณะนี้หาซื้อไข่ไก่ได้ยากขึ้น และร้านหลายแห่งไม่มีจำหน่าย

ผู้บริโภคกักตุนไข่ไก่-ความต้องการเพิ่ม 10%

ด้านนายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกไข่ไก่ ระบุว่า ปกติผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดวันละ 40 ล้านฟอง เพียงพอต่อการบริโภค แต่ที่พบว่าบางร้านไม่มีไข่ไก่ขาย หรือมีปริมาณลดลง สาเหตุหลักมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น ร้อยละ 10 เนื่องจากซื้อไปกักตุน ขณะเดียวกันพบว่า เนื้อสัตว์บางประเภทออกสู่ตลาดลดลง เพราะโรงงานหลายแห่งปิด ทำให้ประชาชนหันมาซื้อไข่ไก่เพิ่มขึ้น

ขณะที่นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า หากพบผู้ประกอบการรายใดกักตุน หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นการกักตุน หรือฉวยโอกาส แจ้งได้ที่สายด่วน 1569

 


ประชาชนขอรัฐเยียวยาทันที ขยายล็อกดาวน์

Sun, 1 Aug 2021 18:38:00

การขยายวันล็อกดาวน์เป็น 14 วัน และเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ยังรุนแรง ประชาชนบางส่วนยังเห็นว่า การขยายล็อกดาวน์อาจไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะรัฐบาลยังมีวัคซีนไม่เพียงพอ

เช่นเดียวกับความเห็นของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง คนขับรถแท็กซี่ ยอมรับว่า รัฐควรเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบทันทีหลังขยายล็อกดาวน์ เช่น เร่งจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีก 2 เดือน และเพิ่มเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมากกว่า 1 เดือน เพราะขาดรายได้อย่างหนัก ไม่มีเงินส่งค่างวดรถหรือใช้จ่ายค่าครองชีพ

ส่วนคนขับรถแท็กซี่บางส่วน ยังระบุว่า อยากให้รัฐบาลเร่งโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนในมาตรา 40 พร้อมกับกลุ่มมาตรา 33 ที่จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 4 ส.ค.นี้ เพราะไม่มีเงินชำระค่างวดรถ

นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (2 ส.ค.64) จะเข้าพบนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบกำหนดการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 

เบื้องต้นได้รับแจ้งจากกระทรวงคลังอย่างไม่เป็นทางการว่าจะสามารถโอนเงินให้กลุ่มผู้ประกันมาตรา 40 ได้วันที่ 5 ส.ค.นื้

 


ดีเดย์ 2 ส.ค. เปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง-นั่งฟรี 3 เดือน

Sat, 31 Jul 2021 13:12:00

วันนี้ (31 ก.ค.2564) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล ว่า จากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้นโยบายและผลักดันการลงทุนพัฒนาระบบคมนาคมทางรางให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวกประชาชนและกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศนั้น

ในวันที่ 2 ส.ค.นี้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง หนึ่งในโครงการลงทุนทางรางขนาดใหญ่ที่รัฐบาลผลักดันมาโดยต่อเนื่องจะเริ่มเปิดทดลองให้บริการ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมใช้บริการฟรีในช่วงทดลองนี้เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค.นี้ ก่อนจะเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ ในเดือนพ.ย.นี้ 

ทั้งนี้ ในวันที่ 2 ส.ค.เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ จากตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ขณะที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย(รฟท.) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม จะเดินทางให้การต้อนรับประชาชน ณ สถานีกลางบางซื่อ

 

โดยตามกำหนดหลังจากผู้ว่า ร.ฟ.ท. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธีแล้ว รมว.คมนาคม จะกล่าวรายงานความพร้อมของการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดี และปล่อยรถขบวนปฐมฤกษ์จากสถานีกลางบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ในเวลา 10.29 น.และประชาชนจะใช้บริการขบวนถัดไปในเวลาประมาณ 11.00 น. ซึ่งจะปล่อยขบวนรถทั้งจากฝั่งบางซื่อ-รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชัน, รังสิต-บางซื่อ และตลิ่งชัน-บางซื่อ

อ่านข่าวเพิ่ม ทดลองวิ่ง! รถไฟฟ้าสายสีแดง เล็งเปิดนั่งฟรี 3 เดือน

แยกประตูทางเข้าสถานีบางซื่อ-ลดแออัดฉีดวัคซีน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 การให้บริการช่วงทดลองนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)ซึ่งเป็นผู้บริหารการเดินรถ จะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด โดยจะจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 50% ของความจุ หรือให้บริการ 550 คนต่อขบวน จากความจุ 100% ของ 1 ขบวน 4 โบกี้อยู่ที่1,100 คนต่อ ขบวน โดยหากมีความต้องการใช้บริการสูงจะใช้รูปแบบการเพิ่มโบกี้ต่อไป

เพื่อแยกโซนกับผู้มารับวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง ร.ฟ.ท.จะจัดให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ใช้บริการได้เฉพาะประตู 1 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น

ส่วนประชาชนผู้มารับวัคซีนจะใช้บริการ ประตู 2,3 และ 4 และเพื่อความสะดวกประชาชนสามารถใช้อุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ได้อีกด้วย

รถไฟสายสีแดงผ่านจุดไหนบ้าง?

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่กำลังจะเปิดทดลองให้บริการนี้แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ สีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิตระยะทาง 26 กม. มี 10 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีจตุจักร  สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน  สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่  สถานีการเคหะ  สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที

และสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กม. มี 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน, สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางยังมีส่วนต่อขยายอีกในอนาคต 

 

ที่ผ่านมารัฐบาล ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ลงทุนไปแล้วรวมกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกทม. และปริมณฑลและพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ รถไฟทางคู่และทางสายใหม่ และรถไฟความเร็วสูง เฉพาะโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขต กทม.และปริมณฑล ได้เปิดบริการเพิ่มเป็น 9 เส้นทาง รวม 170.38 กม. จากก่อนปี 2557 ให้บริการอยู่ 4 เส้นทาง 85 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 6 เส้นทางรวม 131.76 กม. ซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการประชาชนปีละ 30-40 กม.ในช่วงปี 2565-67 และ อยู่ระหว่างก่อสร้าง การประกวดราคา และศึกษาการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน(พีพีพี) อีกหลายเส้นทาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"คมนาคม" ทดสอบเดินรถเสมือนจริงรถไฟสายสีแดง 26 มี.ค.
 


นายกฯ ยืนยัน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ยังเดินหน้าต่อ

Sat, 31 Jul 2021 10:54:00

วันนี้ (31 ก.ค.2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความมั่นใจโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ยังคงเดินหน้าต่อ ภายใต้การยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ควบคุมการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่ หรืองดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 3-16 ส.ค.นี้ เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ตทุกคน

จากการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-28 ก.ค.2564 มีภาพรวมที่เป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวน 12,395 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาท/ทริป/คน สร้างรายได้แล้วประมาณ 749.95 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการประเมินของกรมควบคุมโรคที่พบอัตราการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่อนข้างต่ำ โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากภายนอกหรือติดกันเอง โดยไม่มีการแพร่กระจายในพื้นที่ มองว่าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ยังดำเนินไปได้ด้วยดี แม้สถานการณ์โลกและประเทศจะมีการแพร่ระบาดอยู่ก็ตาม

เตรียมเปิดท่องเที่ยวตามโมเดล "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"

ทั้งนี้ เมื่อถึงเดือน ต.ค. เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว หากประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นพื้นที่ปลอดภัยจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สมุยพลัสโมเดล (เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า) และเตรียมขยายต่อเนื่องต่อไปยังจ.กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เล) และ จ.พังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่) ตามลำดับได้

นายอนุชา กล่าวว่า เชื่อว่าจะส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวทางของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสร้างความสมดุลระหว่างการเฝ้าระวังความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพี่อคนไทยทุกคน จึงขอให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ กำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นที่จับตาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพราะหากประสบความสำเร็จ จะถือว่าเป็นแนวทางในการที่ประเทศอื่นๆ จะนำไปเป็นต้นแบบในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯ แจงคุมเข้า-ออก ไม่กระทบ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"

จ.ภูเก็ต ยกระดับมาตรการ "คัดกรองโควิด-จำกัดเดินทาง" 3-16 ส.ค.

"ภูเก็ต" สั่งปิดห้องเช่าแรงงานเมียนมา 1 เดือน หลังติดโควิด 13 คน 

 


"ทรู" ชี้แจงไม่ได้ถูกแฮกระบบ กรณีอาสาฯ ขายสิทธิฉีดวัคซีน

Fri, 30 Jul 2021 14:48:00

วันนี้ (30 ก.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ายมือถือ "ทรู" ออกหนังสือชี้แจงกรณีขบวนการขายคิววัคซีนบางซื่อ ไม่เกี่ยวข้องกับ "ระบบ" ของค่ายมือถือไม่มีการแฮกระบบทรูอย่างที่เป็นข่าว แนะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพิ่มระบบการให้สิทธิผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนกลางให้รัดกุมยิ่งขึ้น

โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่ทรูได้ดำเนินการแจ้งความในวันที่ 27 ก.ค. และได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางให้ตรวจสอบ หลังจากชื่อผู้มาฉีดวัคซีนไม่ตรงกับระบบที่ค่ายมือถือส่งให้ โดยคาดว่ามีการเพิ่มรายชื่อจากระบบส่วนกลาง ซึ่งแยกส่วนจากระบบการจองของค่ายมือถืออย่างชัดเจน แต่ล่าสุดกลับพบว่า มีรายงานข่าว อ้างว่ามีการแฮกระบบของโอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือ เพื่อขายคิวจองวัคซีนบางซื่อ รวมทั้งบางรายงานมีการกล่าวถึงว่าเป็นระบบทรูนั้น

บริษัท ฯ ขอเรียนชี้แจงว่า กรณีขบวนการขายคิวจองวัคซีนบางซื่อนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ "ระบบ" การจองฉีดวัคซีนของทรูแต่อย่างใด ไม่มีการแฮกระบบของทรูอย่างที่มีการรายงานข่าว หรือแชร์ข้อมูลส่งต่อทางอินเทอร์เน็ต

โดยกระบวนการที่เกิดความผิดปกติที่ปรากฏชื่อเพิ่มขึ้นนั้น เกิดขึ้นจากการมีชื่อเพิ่มเติมในระบบส่วนกลางของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลจากระบบทรูที่ส่งให้กรมการแพทย์รายวันล่วงหน้านั้นถูกต้องตามโควต้าที่ได้รับ และเป็นการนำส่งข้อมูลทางเมล์ไปให้กรมการแพทย์เป็นผู้ตรวจสอบและนำลงไประบบเอง

สำหรับกรณีนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนผู้ต้องสงสัยว่ามีการนำข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบส่วนกลางได้อย่างไร เพราะจากการตรวจสอบมีรายชื่อถูกเพิ่มเข้าระบบช่วง 4 ทุ่ม ซึ่งนำไปเพิ่มในโควต้าทรู ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลผ่านดาต้าเบสนั้น ไม่ได้ผ่านจากการ
เจาะระบบโอเปอเรเตอร์ จึงต้องมีการทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน

และทรูเป็นผู้ที่พบการผิดปกติหน้างาน เนื่องจาก 1) ไม่มี QR Code เหมือนทุกคนที่จองผ่านทรู และ 2. ตรวจสอบในระบบของทรูอีกครั้งก็ไม่มีรายชื่อ จึงตั้งข้อสังเกตและส่งเรื่องให้ส่วนกลางกรมการแพทย์ตรวจสอบและเข้าแจ้งความ ซึ่งขณะนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาผู้กระทำผิดดำเนินคดี

ทั้งนี้ การดำเนินการที่ทางค่ายมือถือสนับสนุนกรมการแพทย์นั้น มีทั้งการสนับสนุนพัฒนาระบบการจองผ่านเว็บไซต์และมือถือ การจัดทีมดูแลรับเรื่องการจองคิว การส่ง MS ยืนยันก่อนวันฉีดวัคซีน รวมทั้งการสนับสนุนว่าจ้างบุคลากรค่ายละ 100 คน เพื่อไปช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกกับผู้เข้ามาฉีดวัคซีนในแต่ละวัน ทรูจึงได้ว่าจ้างจัดหาเจ้าหน้าที่ Outsource เพื่อไปช่วยงานกรมการแพทย์ จำนวน 98 คน ตามที่มีการขอสนับสนุน

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. การปฏิบัติหน้าที่หน้างานภายนอก 30 คน (จุดรับรายงานตัวจุดที่ 1 -ทรูเป็นผู้ดูแล ) และ 2.การปฏิบัติงานภายในส่วนงานของกรมการแพทย์อีก 70 คน ซึ่ง 70 คนนี้ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมการแพทย์เอง ซึ่งทรูได้ว่าจ้างและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 100% แต่ไม่ได้บริหารคนกลุ่มนี้ โดยได้ส่งมอบให้กรมการแพทย์ดูแล ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.2564

ซึ่งในส่วนของการทำงานของคนที่สามารถลงระบบภายในนั้น กรมการแพทย์จะเป็นผู้กำหนด User name และ Password ให้สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านในกับกรมการแพทย์ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ Outsource ที่ทรูส่งมอบไปแล้ว ดังนั้น เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก และเป็นการป้องกันเชิงรุก จึงขอให้กรมการแพทย์เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการมอบหมายสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนกลาง รวมทั้งควรมีกระบวนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ทุกภาคส่วนมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปช่วยในภาวะวิกฤตด้วยจิตอาสา และบริษัทได้แจ้งความไปแล้ว และจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้ที่เอาเปรียบสังคม หลอกลวงประชาชนชาวไทยในสถานการณ์วิกฤตนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สอบอาสาฯ 7 ปาก ขายสิทธิจองวัคซีนโควิด #โควิดวันนี้ #วัคซีนโควิด

ศูนย์ฯ บางซื่อ แจ้งจับขายสิทธิฉีดวัคซีน หัวละ 500-1,000 บาท 

ด่วน! 4 ค่ายมือถือเริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 11.00 น.

 


"กลุ่มหกล้อ - แบคโฮ" เรียกร้องพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

Fri, 30 Jul 2021 12:57:00

วันนี้ (30 ก.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก 6 ล้อ และรถแบคโฮในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นำรถบรรทุกที่มาร้องเรียนที่กระทรวงการคลัง เพื่อให้ช่วยเหลือการผ่อนปรนระบบไฟแนนซ์ที่ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการรายได้ลดลง จากสถานการณ์โควิด-19 แต่ต้องจ่ายชำระกับสถาบันการเงิน

นายเจริญชัย หอมนาน ตัวแทนผู้ประกอบการรถบรรทุก 6 ล้อ และรถแบคโฮ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการกว่า 10,000 คน เริ่มประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากไม่มีคนจ้างงาน และรายได้ลดน้อยลง แต่การผ่อนจ่ายค่างวดรถ และค่าครองชีพประมาณเดือนละ 60,000 บาท ยังอยู่เหมือนเดิม

 

โดยสถาบันการเงินบางแห่งเริ่มติดตามทวงถามการผ่อนจ่ายแล้ว จึงอยากขอให้กระทรวงการคลังพูดคุยกับสถาบันการเงินและขอให้พักชำระหนี้ ทั้งต้นและดอกเบี้ย เพราะบางแห่งแม้จะให้พักผ่อนจ่าย แต่ยังคิดดอกเบี้ย หรือให้จ่ายค่างวดครบ 3 เดือน ในเดือนที่ 4 ทำให้ได้รับผลกระทบ

ขณะที่นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งมารับหนังสือร้องเรียนกับตัวแทน กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะนำข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้ประกอบการไปตรวจสอบ เนื่องจากแต่ละคนมีประเด็นที่แตกต่างกัน และแม้ว่าแนวทางของกระทรวงที่ออกมาให้พักชำระหนี้อย่างน้อย 2 เดือน แต่ยังไม่ครอบคลุมกับผู้ประกอบการบางกลุ่ม โดยเรื่องนี้ทางกระทรวงและจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวด้วย

 

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก ระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับกรรมาธิการแรงงานของสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้ว ส่วนความเดือดร้อนของผู้ประกอบการหลายคนขณะนี้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวก็ต้องยอมให้ยึดรถคืนไปบ้างแล้ว

 


ผู้ประกันตนรับ "เงินเยียวยา ม.33" ผ่านพร้อมเพย์ เริ่ม 4 ส.ค.

Fri, 30 Jul 2021 12:33:00

วันนี้ (30 ก.ค.2564) สมาคมธนาคารไทยได้มีการประสานธนาคารสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค.

โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 ที่ได้รับสิทธิในวันที่ 4-6 ส.ค.2564 เฉพาะ 10 จังหวัด จำนวนผู้ประกันตนกว่า 2.87 ล้านคน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

สำหรับ 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา จะแจ้งการโอนเงินให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ต้องเป็นผู้ได้สิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไข โดย สปส.จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิบนเว็บไซต์ของ สปส. โดยผู้ประกันตนที่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่ หรือลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนใหม่

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้สิทธิและมีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เดิมผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถดำเนินการผูกบัญชีหรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากโทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนด้วยตนเอง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เช่น Mobile Application, Internet Banking และเครื่อง ATM ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19

ส่วนผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิและยังไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก สามารถใช้บริการเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นค่อยลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการเยียวยาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเรื่องการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน หรือช่องทาง ที่สามารถทำได้ สามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามผ่านคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารที่ใช้บริการอยู่

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ หรือโสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง หากผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องไปทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร ทางสมาคมธนาคารไทย ขอความร่วมมือผู้ติดต่อใช้บริการ ณ สาขาธนาคาร ในการปฏิบัติตนตามมาตรฐานดูแลความปลอดภัยที่ธนาคารแต่ละแห่งได้กำหนดไว้ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 


วิกฤตโควิดกระทบร้านค้าทอง ฉุดยอดขาย-ปิดสาขา

Thu, 29 Jul 2021 13:45:00

แม้ในวันหยุดร้านขายทองคำ ย่านเยาวราช ยังคงเปิดให้บริการแต่บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อร้านทอง ทำให้ต้องลดจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการ ซึ่งสาขาที่เปิดก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย แต่จำเป็นต้องเปิด เพราะเป็นห่วงลูกค้าที่ต้องการขายทอง เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในช่วงนี้

ด้าน นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง กล่าวว่า ปิดบริการ 2 สาขา และในห้างสรรพสินค้าอีก 1 สาขา ขณะที่การให้บริการเทรดทองคำออนไลน์เป็นปกติ มียอดเปิดบัญชีใหม่ เพื่อเทรดทองคำออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดโรคโควิด-19

เเละประเมินว่า นักลงทุนไทยเริ่มคุ้นกับการเทรดออนไลน์ ส่วนหน้าร้านที่เปิด พบว่าประชาชนไม่ได้นำทองออกมาขายเพื่อสำรองเงินสดมากนัก

ขณะที่ร้านขายทองคำในต่างจังหวัด เช่น จ.ลำพูน เงียบเหงาเช่นกัน ประธานชมรมผู้ค้าทองของจังหวัดลำพูน ระบุว่า กำลังซื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด เเม้จะมีประชาชนนำทองคำมาขายบ้าง เเต่ก็น้อยลง อาจเป็นเพราะประชาชนนำมาขายก่อนหน้านี้เเล้ว

ทั้งนี้เพื่อประคองธุรกิจ ร้านทองหลายเเห่ง จึงจูงใจลูกค้าด้วยการเพิ่มช่องทางการซื้อทองคำเพื่อเพิ่มยอดขาย

สมาคมค้าทองคำ ประเมินว่า ขณะนี้การเคอร์ฟิวผ่านมา 15 วัน ซึ่งจากตัวเลขติดเชื้อที่ทำสถิติต่อเนื่อง ไทยต้องใช้เวลาอีกนาน กว่าสถานการณ์จะปกติ และคนกลับมาจับจ่ายได้ โดยหวังอยากให้รัฐบาล เร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และเร่งหายาต้านโควิด มาจัดการกับโควิดโดยเร็ว


เสนอขยายวงเงิน "คนละครึ่ง" ในช่วงล็อกดาวน์

Thu, 29 Jul 2021 13:38:00

ตอนนี้หลายคนทำงานที่บ้าน เเละอาจจะซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชั่น เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ค้ารายย่อยบางส่วน ในย่านสะพานควาย ต้องพึ่งยอดขายหลัก จากการใช้จ่าย ผ่านโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ของรัฐบาล

เเต่ลูกค้าบางส่วน เริ่มใช้จ่ายจนเต็มวงเงินแล้ว ทำให้ยอดขายเริ่มชะลอตัว จึงกังวลว่า ยอดขายในระยะต่อไป อาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เเละไม่เหลือใช้หนี้ ซึ่งยังต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับเจ้าของอาคารพาณิชย์

จึงเสนอให้รัฐบาล ขยายวงเงินใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง และขยายเวลาพักชำระหนี้ จาก 2 เดือน เป็น 6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

เช่นเดียวกับผู้ค้าบางส่วน ที่ต้องพึ่งยอดขายอาหาร ผ่านโครงการคนละครึ่ง แต่ไม่เห็นด้วยกับการเชื่อมระบบกลาง กับผู้ให้บริการแอปพลิคชั่น สั่งอาหาร ดิลิเวอร์รี่

เนื่องจากร้านค้าจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มหลายประการ และผลักภาระราคาอาหารไปยังผู้บริโภค ซึ่งมักแพงกว่าราคาขายหน้าร้าน ทำให้การใช้สิทธิ์ "คนละครึ่ง" อาจไม่ได้ช่วยลดค่าครองชีพ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพัฒนาระบบกลาง เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ "คนละครึ่ง" สามารถใช้สิทธิ์ผ่านผู้ให้ บริการ Food Delivery Platform โดยอยู่ระหว่างทดสอบระบบ คาดว่าจะเริ่มใช้งาน ภายในเดือนตุลาคม 2564

พร้อมกับอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอ 40 ซีอีโอ กรณีเสนอขยายวงเงินใช้จ่ายในโครงการ "คนละครึ่ง" จากคนละ 3,000 บาท เป็น 6,000 บาท โดยอาจบังคับใช้ในช่วงสถานการณ์ระบาดคลี่คลาย สำหรับวงเงินรอบที่ 1 จ่ายให้เเล้ว 1 ก.ค.64 - 30 ก.ย.64 เเละรอบที่ 2 จะโอนให้ 1 ตุลาคม เเละใช้จนถึง 31 ธันวาคม