เวลา 19.05 น. ชัย ชิดชอบ เสนอให้เลื่อนการเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ (26 พ.ค.) เวลา 09.00 น. #ประชุมสภา #ThaiPBSnews

Sat, 25 May 2019 19:17:59 +0700
เวลา 19.05 น. ชัย ชิดชอบ เสนอให้เลื่อนการเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ (26 พ.ค.) เวลา 09.00 น. #ประชุมสภา #ThaiPBSnews


เวลา 15.59 น. นายชัย ชิดชอบ เชิญผู้สื่อข่าวออกจากห้องประชุม เพื่อไม่ให้เห็นการลงคะแนนลับโหวตประธานสภาฯ

Sat, 25 May 2019 16:03:16 +0700
เวลา 15.59 น. นายชัย ชิดชอบ เชิญผู้สื่อข่าวออกจากห้องประชุม เพื่อไม่ให้เห็นการลงคะแนนลับโหวตประธานสภาฯ


เวลา 15.45 น. พรรคพลังประชารัฐ เสนอ "ชวน หลีกภัย" จากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพรรคประชาชาติ เสนอ "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" จากพรรคเพื่อไทย ชิงตำแหน่งประธานสภาฯ

Sat, 25 May 2019 15:52:37 +0700
เวลา 15.45 น. พรรคพลังประชารัฐ เสนอ "ชวน หลีกภัย" จากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพรรคประชาชาติ เสนอ "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" จากพรรคเพื่อไทย ชิงตำแหน่งประธานสภาฯ


เวลา 15.35 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ ประกาศคะแนน เห็นด้วย 24่6 เสียง ไม่เห็นด้วย 248 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง มติเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยในการเลื่อนประชุมสภา

Sat, 25 May 2019 15:52:11 +0700
เวลา 15.35 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ ประกาศคะแนน เห็นด้วย 24่6 เสียง ไม่เห็นด้วย 248 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง มติเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยในการเลื่อนประชุมสภา


วันมูหะมัดนอร์ มะทา ระบุ ผู้ใช้สิทธิและขานคะแนนแล้ว จะขอแก้มติ ไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ยกเว้นกรณีที่มาใช้สิทธิไม่ทันและลงคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น

Sat, 25 May 2019 15:28:51 +0700
วันมูหะมัดนอร์ มะทา ระบุ ผู้ใช้สิทธิและขานคะแนนแล้ว จะขอแก้มติ ไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ยกเว้นกรณีที่มาใช้สิทธิไม่ทันและลงคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น


เวลา 15.17 น. จิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายขอให้ประธานสภาฯ วินิจฉัยญัตติที่ 1 ประกาศผลมติเลื่อนหรือไม่เลื่อนการประชุมสภาฯ ก่อน

Sat, 25 May 2019 15:22:28 +0700
เวลา 15.17 น. จิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายขอให้ประธานสภาฯ วินิจฉัยญัตติที่ 1 ประกาศผลมติเลื่อนหรือไม่เลื่อนการประชุมสภาฯ ก่อน


เวลา 15.15 น. นายชัย ชิดชอบ เสนอให้ที่ประชุมมีมติในการอนุญาตให้แก้ไขการลงคะแนนเสียงหรือไม่

Sat, 25 May 2019 15:17:32 +0700
เวลา 15.15 น. นายชัย ชิดชอบ เสนอให้ที่ประชุมมีมติในการอนุญาตให้แก้ไขการลงคะแนนเสียงหรือไม่


เวลา 15.10 น. ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ 4 คน ขอเปลี่ยนการลงมติจากไม่เห็นด้วย เป็นเห็นด้วยในการเลื่อนวาระเลือกประธานสภาฯ หลัง ส.ส. 489 คน ลงมติแล้วเสร็จ

Sat, 25 May 2019 15:17:11 +0700
เวลา 15.10 น. ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ 4 คน ขอเปลี่ยนการลงมติจากไม่เห็นด้วย เป็นเห็นด้วยในการเลื่อนวาระเลือกประธานสภาฯ หลัง ส.ส. 489 คน ลงมติแล้วเสร็จ


เวลา 13.40 น. นายชัย ชิดชอบ อธิบายวิธีการลงมติเลื่อนประชุมสภาฯ โดยให้ระบุชื่อ เลขประจำตัว และโหวตโดยใช้คำว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

Sat, 25 May 2019 13:51:09 +0700
เวลา 13.40 น. นายชัย ชิดชอบ อธิบายวิธีการลงมติเลื่อนประชุมสภาฯ โดยให้ระบุชื่อ เลขประจำตัว และโหวตโดยใช้คำว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง


เวลา 13.40 น. นายชัย ชิดชอบ อธิบายวิธีการลงมติเลื่อนประชุมสภาฯ โดยให้ระบุชื่อ เลขประจำตัว และโหวตโดยใช้คำว่าเห็นด้วย (เลื่อนโหวต) หรือไม่เห็นด้วย (ไม่เลื่อนโหวต) หรืองดออกเสียง

Sat, 25 May 2019 13:43:33 +0700
เวลา 13.40 น. นายชัย ชิดชอบ อธิบายวิธีการลงมติเลื่อนประชุมสภาฯ โดยให้ระบุชื่อ เลขประจำตัว และโหวตโดยใช้คำว่าเห็นด้วย (เลื่อนโหวต) หรือไม่เห็นด้วย (ไม่เลื่อนโหวต) หรืองดออกเสียง


เวลา 13.27 น. นายชัย ชิดชอบ สั่งนับองค์ประชุม นับได้ 478 ท่าน จากทั้งหมด 497 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ขอให้เริ่มการประชุมได้

Sat, 25 May 2019 13:32:14 +0700
เวลา 13.27 น. นายชัย ชิดชอบ สั่งนับองค์ประชุม นับได้ 478 ท่าน จากทั้งหมด 497 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ขอให้เริ่มการประชุมได้


เวลา 13.25 น. นายวีระกร คำประกอบ จากพรรคพลังประชารัฐ ขออภิปรายต่อ โดยระบุว่า มติพรรคให้ยืนยันว่า ขอเลื่อนการ

Sat, 25 May 2019 13:30:43 +0700
เวลา 13.25 น. นายวีระกร คำประกอบ จากพรรคพลังประชารัฐ ขออภิปรายต่อ โดยระบุว่า มติพรรคให้ยืนยันว่า ขอเลื่อนการ


เวลา 13.21 น. ชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม 362 คน ถือว่าครบองค์ประชุม แต่ให้นับตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน

Sat, 25 May 2019 13:23:43 +0700
เวลา 13.21 น. ชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม 362 คน ถือว่าครบองค์ประชุม แต่ให้นับตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน


เวลา 13.11 น. รังสิมันต์ โรม ระบุ ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐยังไม่เข้าร่วมประชุมสภาฯ พร้อมขอให้ประธานเร่งรัดการประชุม

Sat, 25 May 2019 13:17:41 +0700
เวลา 13.11 น. รังสิมันต์ โรม ระบุ ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐยังไม่เข้าร่วมประชุมสภาฯ พร้อมขอให้ประธานเร่งรัดการประชุม


แกนนำ 7 พรรคที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย ร่วมกันแถลงกรณีการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องประธานสภาฯ ไม่ควรเลื่อนการเลือกประธานสภาฯ หรือยุติการประชุม

Sat, 25 May 2019 12:52:21 +0700
แกนนำ 7 พรรคที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย ร่วมกันแถลงกรณีการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องประธานสภาฯ ไม่ควรเลื่อนการเลือกประธานสภาฯ หรือยุติการประชุม


เวลา 11.50 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ ขอให้พักการประชุมสภาฯ จนถึงเวลา 13.00 น.

Sat, 25 May 2019 11:53:50 +0700
เวลา 11.50 น. นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาฯ ขอให้พักการประชุมสภาฯ จนถึงเวลา 13.00 น.


เวลา 11.49 น. นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เสนอประธานสภาฯ ขอพักการประชุมไปจนถึงเวลา 14.00 น. และจากนั้นจะขอเสนอถอนญัตติขอเลื่อนการประชุม

Sat, 25 May 2019 11:53:21 +0700
เวลา 11.49 น. นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เสนอประธานสภาฯ ขอพักการประชุมไปจนถึงเวลา 14.00 น. และจากนั้นจะขอเสนอถอนญัตติขอเลื่อนการประชุม


เวลา 11.44 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ขอประธานสภาฯ ปิดการอภิปรายในวันนี้

Sat, 25 May 2019 11:50:39 +0700
เวลา 11.44 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ขอประธานสภาฯ ปิดการอภิปรายในวันนี้


เวลา 11.35 น. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า อย่าให้ความไม่พร้อมของบางคนมาหยุดยั้งความพร้อมของ ส.ส. วันนี้ต้องมีประธานสภาให้ได้

Sat, 25 May 2019 11:46:17 +0700
เวลา 11.35 น. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า อย่าให้ความไม่พร้อมของบางคนมาหยุดยั้งความพร้อมของ ส.ส. วันนี้ต้องมีประธานสภาให้ได้


เวลา 11.33 น. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.พรรคเพื่อไทย ระบุ วันนี้มีวาระเพียงวาระเดียวก็ได้คือ การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา วันนี้ควรให้ระเบียบวาระนี้เดินไปได้

Sat, 25 May 2019 11:45:37 +0700
เวลา 11.33 น. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.พรรคเพื่อไทย ระบุ วันนี้มีวาระเพียงวาระเดียวก็ได้คือ การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา วันนี้ควรให้ระเบียบวาระนี้เดินไปได้