ขั้นตอนถอนการติดตั้งปฏิทิน

1. เข้าหน้า Home Screen ไปที่ Setting


2. เข้า Mail, Contacts, Calendars


3. เลือกปฏิทินที่ต้องการเอาออก


4. กดปุ่ม Delete Account


5. ยืนยัน Delete Account อีกครั้ง


6.เข้า Calendar เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง