ขั้นตอนถอนการติดตั้งปฏิทิน ปี 2563

1. เข้าหน้า Home Screen ไปที่ การตั้งค่า (Setting)2. เข้า รหัสผ่านและบัญชี


2. เข้า ปฏิทินที่สมัครรับ


3. เลือกปฏิทินที่ต้องการเอาออก


4. แตะหน้าจอและเลื่อนขึ้น


5. กดปุ่ม ลบบัญชี


6. ขอบคุณที่มาใช้นะครับ