ขั้นตอนการติดตั้งปฏิทิน ปี 2563

1. เลือกปฏิทินที่ต้องการติดตั้ง


2. รอการโหลด จากนั้นกด เปิด (Open)


3. กดปุ่ม สมัครรับ (Subscribe)


4. ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ดูกิจกรรม (View Events)


5. ปฏิทินที่โหลดมาแล้ว แต่ให้แน่ใจกด ปฏิทินอีกครั้ง


6.จะเห็นชื่อปฏิทินที่เราโหลดมาถือว่าสมบูรณ์


7.ถ้าโหลดเพิ่มกด Safari จะย้อนไปหน้าโหลดอีกครั้ง